ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 10 ตุลาคม 2559 06:50 PM

Hit Counter

 

ไม่ว่าคุณกำลังพิจารณาจะเลี้ยงโดเบอร์แมนเป็นตัวแรก หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงโดเบอร์แมนมาแล้วก็ตาม เวปไซท์ของคอกโดเบอร์แมน "ดอนมูล" จะเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับโดเบอร์แมนสำหรับคุณ

การเสาะหาลูกโดเบอร์แมนและการเตรียมการดูแลเลี้ยงดูที่ถูกต้องนั้น ดูจะเป็นงานใหญ่ด้วยกันทั้งสองเรื่องที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าและต้องเอาใจใส่ ตรวจสอบเรื่องต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทั่วไป

คุณคิดจะเลี้ยงโดเบอร์แมนแต่ไม่มั่นใจ

การที่คุณจะนำลูกโดเบอร์แมนเข้ามาเลี้ยงในบ้านไม่ใช่เรื่องเล็ก โดเบอร์แมนไม่เหมือนกับสุนัขพันธุ์อื่น ๆ โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่ฉลาด ขี้สงสัย และแข็งแรง ที่ต้องอาศัยการเอาใจใสดูแล การแนะนำเข้าสังคมที่ถูกต้อง socialization ซึ่งจะทำให้โดเบอร์แมนมีความฉลาด สุภาพ และเป็นมิตรต่อสังคม

การฝึกสุนัข

"เขาเป็นเพื่อน เป็นคู่หู เป็นผู้ปกป้อง เป็นสุนัขของคุณ
คุณเป็นชีวิต เป็นที่รัก เป็นนายของเขา
เขาจะเป็นของคุณ จะซื่อสัตย์ และจะจงรักภักดีต่อคุณจนกว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขา
หากคุณฝึกสอนเขาเพื่อเติมเต็มกับความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีของเขา"...นิรนาม

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับโดเบอร์แมน FAQ