ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
 
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

การทดสอบ BEGLEITHUND หรือTraffic steady companion dog test (BH)

สุนัขทุกพันธุ์มีสิทธิ์เข้าทำการทดสอบ BH ได้ คำว่า BH ย่อมาจากคำในภาษาเยอรมันว่า BEGLEITHUND แปลว่า 'companion dog' หมายความว่า สุนัขที่ร่วมเดินทางไปไหนมาไหนกับเจ้าของ ในการทดสอบ BH อย่างเดียวไม่ได้เป็นการพิสูจน์ความสามารถในการทำงานของสุนัข หรือความเหมาะสมที่จะใช้ทำพันธุ์ แต่การทดสอบ BH เป็นการทดสอบขั้นพื้นฐานของการทดสอบเกี่ยวกับการเชื่อฟังคำสั่ง และบุคลิกภาพของสุนัข ซึ่งสุนัขจะต้องผ่านการทดสอบ BH ก่อนที่จะมีสิทธิ์เข้าทำการทดสอบอารักขา IPO และการคัดเพื่อใช้ทำพันธุ์ ZTP ต่อไป

สุนัขที่จะทำการทดสอบ BH จะต้องมีอายุอย่างน้อย 15 เดือน วัตถุประสงค์ของการทดสอบ BH นี้เพื่อจะทดสอบว่าสุนัขมีบุคลิกภาพเป็นที่ยอมรับได้ และมีการเชื่อฟังคำสั่งพื้นฐาน การทดสอบ BH เป็นการทดสอบว่าสุนัขผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอน A การเชื่อฟังคำสั่ง Obedience และตอน B การทดสอบบนถนน Traffic test สุนัขจะต้องผ่านการทดสอบตอน A ด้วยคะแนน 70% จึงจะมีสิทธิ์ที่จะทำการสอบในตอน B ได้

บุคลิกภาพของสุนัขจะถูกประเมินตลอดการทดสอบโดยกรรมการทดสอบ สุนัขที่แสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จะขาดคุณสมบัติในการทดสอบในตอนต่อไป การทดสอบ BH สามารถทำการทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ตอน A การเชื่อฟังคำสั่ง Obedience

ในตอน A คะแนนรวม 60 คะแนน (สุนัขจะต้องทำคะแนนได้ 70% คือ 42 คะแนนจึงจะผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์ไปสอบในตอน B ต่อไป)

  1. การเดินชิดในสายจูง Heeling on lead (15 คะแนน) ก่อนที่จะเริ่มทดสอบ ผู้จูงจะต้องจูงสุนัขเข้ารายงานตัวต่อกรรมการตัดสินในท่านั่งชิด Basic position การทดสอบทำครั้งละ 2 ตัว ทุก ๆ ท่าทดสอบจะเริ่มต้นและจบลงด้วยท่านั่งชิด (Basic position) โดยสุนัขจะต้องนั่งตรง ชิดขาซ้ายของผู้จูง โดยไหลขวาของสุนัขอยู่ในแนวเดียวกับขาของผู้จูง ในแต่ละบททดสอบให้ใช้คำสั่งเพียงครั้งเดียว

จากจุดเริ่มต้น สุนัขอีกตัวหนึ่งหมอบอยู่ในตำแหน่งที่กรรมการกำหนด เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ให้ผู้จูงสุนัขอีกตัวที่จะทำการทดสอบเริ่มบททดสอบอยู่ที่จุดเริ่มต้น ผู้จูงจะต้องเดินไปข้างหน้าประมาณ 40 ก้าวโดยไม่มีการหยุด สุนัขจะต้องเดินชิดผู้จูงในสายจูง โดยหัวไหลของสุนัขเสอมกับแนวขาซ้ายของผู้จูง แล้วหมุนตัวกลับเดินไปประมาณ 10 ก้าว แล้วเปลี่ยนเป็นวิ่ง 10 ก้าว แล้วเปลี่ยนเป็นเดินช้า 10 ก้าว แล้วเปลี่ยนเป็นเดินด้วยความเร็วปกติอีกประมาณ 10 ก้าว แล้วเลี้ยวขวาเดินไปประมาณ 10 ก้าว เลี้ยวซ้ายเดินไปประมาณ 20 ก้าว แล้วหมุนตัวกลับเดินไปประมาณ 10 ก้าว จึงหยุด สุนัขจะนั่งชิดโดยไม่ต้องสั่ง แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 10 ก้าว แล้วเลี้ยวซ้ายเดินเข้าหากลุ่มคนที่ประกอบดัวย 4 คนเป็นอย่างน้อย เมื่อเดินเข้ากลุ่มคนจะต้องอ้อมคนในกลุ่มทางซ้าย 1 ครั้ง และทางขวาอีก 1 ครั้ง จึงมาหยุดในกลุ่ม สุนัขจะนั่งชิดโดยไม่ต้องสั่ง แล้วเดินมายังจุดเริ่มต้นเพื่อทำบททดสอบต่อไป (การเริ่มเดินจากจุดเริ่มต้น, การเปลี่ยนความเร็วในการเดินในแต่ละครั้ง, การออกเดินหลังจากหยุดสามารถใช้คำสั่ง Heel หรือ Fuss หรือคำสั่งที่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้

  1. การเดินชิดนอกสายจูง Free-Heeling (15 คะแนน) ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินชิดในสายจูง
  2. การนั่งในขณะกำลังเดิน Sit out of motion (10 คะแนน)  จากจุดเริ่มต้น เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ให้ผู้จูงเริ่มบททดสอบโดยเดินด้วยความเร็วปกติไปข้างหน้าประมาณ 10-15 ก้าว แล้วสั่งสุนัขนั่ง สามารถใช้คำสั่ง Heel หรือ Fuss หรือคำสั่งที่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ แล้วเดินต่อไปข้างหน้าอีก 30 ก้าวโดยไม่หันมามองสุนัข แล้วหันตัวกลับแล้วหยุดประมาณ 3 วินาที แล้วเดินกลับมาหาสุนัขทางด้านขวาสั่งนั่ง แล้วเดินมายังจุดเริ่มต้นเพื่อทำบททดสอบต่อไป
  3. การหมอบขณะเดินแล้วเรียกมาหา Down with recall (10 คะแนน) จากจุดเริ่มต้น เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ให้ผู้จูงเริ่มบททดสอบโดยเดินด้วยความเร็วปกติไปข้างหน้าประมาณ 10-15 ก้าว แล้วสั่งสุนัขนั่ง สามารถใช้คำสั่ง Down หรือ Platz หรือคำสั่งที่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ แล้วเดินต่อไปข้างหน้าอีก 30 ก้าวโดยไม่หันมามองสุนัข แล้วหันตัวกลับแล้วหยุดประมาณ 3 วินาที แล้วเรียกสุนัขมาหา สามารถใช้คำสั่ง Come หรือ Hier หรือคำสั่งที่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ สุนัขจะต้องวิ่งมาหาแล้วนั่งตรงหน้าผู้จูง แล้วสั่งนั่งชิด Heel หรือ Fuss หรือคำสั่งที่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ แล้วเดินมายังจุดที่กรรมการกำหนดให้ทำบททดสอบต่อไป
  4. การหมอบภายใต้สิ่งเร้า Down under distraction (10 คะแนน) ให้สั่งสุนัขหมอบนอกสายจูงโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ แล้วเดินไปข้างหน้าอีก 30 ก้าว หยุดยื่นหันหลังให้สุนัขที่กำลังหมอบ ในขณะนี้สุนัขอีกตัวหนึ่งกำลังเริ่มทดสอบตั้งแต่ 1-4 อยู่ สุนัขจะต้องหมอบอยู่ในตำแหน่งเดิมโดยไม่ลุกไปไหน (แนะนำให้ฝึกสุนัขหมอบนานอย่างน้อย 7 นาที)

สุนัขที่ได้คะแนน 42 คะแนนขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์สอบในตอน B

ตอน B การทดสอบบนถนน Traffic test ไม่มีการคิดคะแนน

  1. ความสามารถมนการควบคุมและพฤติกรรมของสุนัข Controllability and behavior in street traffic เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ผู้้จูงพาสุนัขเดินไปตามขอบทางที่กำหนด กรรมการจะเดินตามในระยะห่าง สุนัขจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมต่อคนเดินถนนหรือรถที่ผ่านไปมา จากนั้นจะมีคนขี่จักรยานแล้วดีดกระดิ่ง จากนั้นให้ผู้จูงเดินไปหากรรมการแล้วจับมือกับกรรมการ สุนัขจะต้องอยู่ในอาการสงบ
  2. การทดสอบที่มีผู้คนคับคั่ง More difficult traffic conditions เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ผู้้จูงพาสุนัขเดินไปในที่ ๆ มีผู้คนเดินถนนคับคั่ง ผู้จูงจะต้องหยุด 2 ครั้ง ครั้งแรกสั่งให้สุนัขนั่ง ครั้งที่สองสั่งให้สุนัขหมอบ สุนัขจะต้องนั่งหรือหมอบโดยทันทีด้วยอาการ
  3. พฤติกรรมของสุนัขเมื่อถูกให้อยู่โดยลำพัง และกับสุนัขอื่น Behavior of dog left alone and towards other dogs ผู้จูงพาสุนัขไปผูกไว้กับรั้ว หรือสถานที่กำหนด แล้วให้เดินออกไปที่ ๆ สุนัขมองไม่เห็น สุนัขจะนั่ง หรือ หมอบ หรือยืนก็ได้ จากนั้นให้ผู้จูงสุนัขอีกคนหนึ่งจูงสุนัขผ่านสุนัขที่ผูกไว้ในระยะประมาณ 5 ก้าว สุนัขที่ถูกผูกจะต้องไม่แสดงอาการก้าวร้าวต่อสุนัขที่เดินผ่าน
หมายเหตุ รูปแบบของการทดสอบในตอน B อาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ แต่จะจำลองการใช้ชีวิตจริงทั่วไป