ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

 

การเตรียมแม่พันธุ์ก่อนผสมเทียม ประโยชน์ของการผสมเทียมฯ ทำเนียบพ่อพันธุ์ ระวังการแอบอ้าง

พ่อพันธุ์รับผสม

 

Bengal von Hohenzollern

-มีน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็งไว้บริการสำหรับแม่พันธุ์
-ลดการเครียดของแม่พันธุ์ในการเดินทาง
-อัตราการผสมติดเหมือนการผสมตามธรรมชาติ
-ป้องกันการติดเชื้อระหว่างการผสมพันธุ์
รายละเอียดของพ่อพันธุ์

ข้อแนะนำ
-แม่พันธุ์ควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการผสมพันธุ์ประมาณ 1 เดือน
-ควรติดต่อนัดหมายการผสมพันธุ์ล่วงหน้าแต่เนิ่น เพื่อคำแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อม

 

 

Donmoon Baron Arbutus, ข้อสะโพกปกติ HD-Normal

-มีน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็งไว้บริการสำหรับแม่พันธุ์
-ลดการเครียดของแม่พันธุ์ในการเดินทาง
-อัตราการผสมติดเหมือนการผสมตามธรรมชาติ
-ป้องกันการติดเชื้อระหว่างการผสมพันธุ์
รายละเอียดของพ่อพันธุ์

ข้อแนะนำ
-แม่พันธุ์ควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการผสมพันธุ์ประมาณ 1 เดือน
-ควรติดต่อนัดหมายการผสมพันธุ์ล่วงหน้าแต่เนิ่น เพื่อคำแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อม

คอกโดเบอร์แมน ดอนมูล

โทร. 087 189 4338
info@donmoonfarm.com

เราพัฒนาโดเบอร์แมนสายเลือดยุโรป เพื่อที่สุดของโดเบอร์แมน.....จิตประสาทมั่นคง โครงสร้างดี มีสมอง  

We're the change agent!

 Here at Donmoon, Everything we do we do it for the best. 

We breed absolute European bloodline for The Total Dobermann.....Sound in mind and body.