ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:24 AM

 

การเตรียมตัวสุนัขเพศเมียก่อนทำการผสมเทียม

สุนัขเพศเมียที่จะทำการผสมเทียมฯ จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคติดต่อต่าง ๆ และแม่สุนัขควรได้รับการออกกำลังกายเป็นประจำ และไม่ควรอ้วน เจ้าของแม่สุนัขควรจะเตรียมความพร้อมของแม่สุนัขก่อนทจะเป็นสัดในรอบต่อไปดังนี้

  • ควรติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ หรือสัตวแพทย์เพื่อหารือการผสมเทียมสุนัข โดยการโทร.ติดต่อก่อน

  • ควรพาสุนัขไปตรวจสุขภาพและทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย สุนัขควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเป็นสัดประมาณ 45 วัน (ระยะเวลา 45 วันก่อนการเป็นสัดจะเพียงพอ หากมีโรคติดต่อ หรือโรคพยาธิ์ที่ต้องทำการรักษาก่อนการผสมพันธุ์)

  • ควรได้รับการตรวจเลือด เช่น ตรวจพยาธิ์ในเม็ดเลือด, ตรวจโรคแท้งติดต่อ, ตรวจไทรอยด์  โรคตับ ฯ

  • ก่อนการเป็นสัด 30 วัน แม่สุนัขควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกชนิด ไม่ควรฉีดวัคซีนหลังจากนี้จนถึงหลังคลอด

  • ก่อนการเป็นสัด 15 วัน แม่สุนัขควรได้รับการถ่ายพยาธิ์ และถ่ายซ้ำตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

  • เมื่อสังเหตุเห็นเลือด ในวันที่ 5-7 นับตั้งแต่วันที่เห็นเลือด ให้นำสุนัขไปตรวจเซลเยื่อบุช่องคลอด Virgina smear และตรวจระดับฮอร์โมน Progesterone เพื่อคำนวณวันไข่ตกและวันทำการผสมพันธุ์ และให้พาสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจระดับฮอร์โมน Progesterone ซ้ำตามที่สัตวแพทย์นัดหมาย

หมายเหตุ  เจ้าของแม่สุนัขควรจะรู้เวลาที่สุนัขเป็นสัดครั้งสุดท้าย เพื่อการคาดคะเนการเป็นสัดครั้งต่อไป เมื่ออวัยวะเพศเริ่มบวม เจ้าของสุนัขจะต้องใช้ความสังเกตุเป็นพิเศษ เพื่อดูเวลาที่เลือดเริ่มออก