ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:24 AM

 

การเตรียมแม่พันธุ์ก่อนผสมเทียม ประโยชน์ของการผสมเทียมฯ ทำเนียบพ่อพันธุ์ ระวังการแอบอ้าง

ประโยชน์ของการผสมเทียมสุนัข

การผสมเทียมสุนัข Canine Artificial Insemination (AI) มีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน 

ประการที่สำคัญที่สุดของการผสมเทียมสุนัข คือ เจ้าของสุนัขหรือนักพัฒนาพันธุ์สุนัขสามารถทำการผสมสุนัขที่ไม่สามารถทำการผสมได้โดยวิธีปกติทั่วไป การที่สามารถส่งน้ำเชื้อของสุนัขพ่อพันธุ์ที่อยู่ห่างไกล หรือแม้จะต่างทวีปได้อย่างสะดวก ทำให้การที่เจ้าของสุนัขหรือนักพัฒนาพันธุ์สุนัขต้องนำสุนัขของตนไปทำการผสมพันธุ์กับคู่ผสมเป็นเรื่องไม่จำเป็นอีกต่อไป ซึ่งจะทำให้ลดอันตรายจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง หรือการเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคติดต่อ รวมถึงการลดการที่จะต้องทำวัคซีนป้องกันโรค และหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพักสุนัขในสถานกักกันสัตว์ของประเทศคู่ผสมพันธุ์  

ประโยชน์อีกทางหนึ่งของการผสมเทียมสุนัขคือ การผสมพันธุ์กับสุนัขพ่อพันธุ์ที่มีอายุมากหรือขาดความสนใจในการผสมพันธุ์ไปแล้ว หรือแม้กระทั่งสุนัขหนุ่มที่สภาพร่างกายไม่เหมาะที่จะทำการผสมพันธุ์โดยวิธีปกติได้สามารทำการเก็บน้ำเชื้อได้โดยปราศจากความเสี่ยงและความเครียด สำหรับสุนัขแก่ที่มีจำนวนตัวอสุจิต่ำ สัตว์แพทย์ผู้ทำการเก็บน้ำเชื้อยังสามารถเก็บรวบรวมตัวอสุจิให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการผสมเทียมในแต่ละครั้งได้ ด้วยวิทยาการในการผสมเทียมสุนัขที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การผสมเทียมในสุนัขประสบผลสำเร็จอย่างเป็นที่หน้าพึงพอใจ ทั้งในด้านของขนาดครอกลูกสุนัข และอัตราการผสมติด ทำให้เจ้าของหรือนักพัฒนาพันธุ์สุนัขทั้งในยุโรปและอเมริกานิยมใช้การผสมเทียมในการผสมพันธุ์สุนัขของตน เนื่องจากสามารถเลือกใช้สายพันธุ์ได้หลากหลายและลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เมื่อเทียบกับการผสมโดยวิธีธรรมชาติ

ในบางครั้งสุนัขเพศเมียไม่แสดงความสนใจต่อการผสมพันธุ์หรือที่เรียกว่าผสมยาก ในบางกรณีสุนัขเพศเมียมีระดับฮอร์โมนต่ำเกินกว่าที่จะกระตุ้นให้มันยืนนิ่งเพื่อรับการผสมจากสุนัขผู้ตัวผู้ หรือก้าวร้าวต่อตัวผู้ซึ่งทำให้การผสมพันธุ์ไม่ประสบผลสำเร็จ การผสมเทียมป้องกันการสัมผัสระหว่างพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ซึ่งทำให้ลดความเครียดทำให้การผสมพันธุ์ประสบความสำเร็จโดยที่สุนัขทั้งสองไม่ได้สัมผัสกันเลย ในบางกรณีการผสมเทียมโดยวิธีผ่าตัดสามารถช่วยทำให้สุนัขที่มีปัญหาในการผสมติดตั้งท้องได้

การผสมเทียมสุนัขโดยการผ่าตัด surgery insemination สามารถช่วยให้การผสมสุนัขเพศเมียที่มีประวัติในการผสมติดยาก การผสมสุนัขที่อ้วน มีปัญหาในระบบท่อรังไข่มีไขมันกีดขวางการเดินทางของตัวอสุจิ การผ่าตัดแล้วฉีดน้ำเชื้อเขาไปในรังไข่โดยตรงเมื่อเวลาที่เหมาะสมจะทำให้การผสมติดมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงและทำให้ได้ครอกลูกสุนัขที่มีจำนวนมาก 

การผสมเทียมในสุนัขสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคติดต่อที่แพร่กระจายจากสุนัขตัว ถึงแม้ว่าสุนัขจะได้ผ่านการตรวจสุขภาพว่าปราศจากโรคติดต่อทั่ว ๆ ไปก็ตาม แต่ก็ยังมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการติดโรคอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะโรคติดต่อจากการร่วมเพศ ในการผสมพันธุ์โดยธรรมชาติยังมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อทั้งในสุนัขเพศผู้และเพศเมีย การผสมเทียมใช้ท่อแก้วหรือพลาสติกที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้วสอดเข้าไปผ่านช่องคลอดสุนัขตัวเมียทำให้ป้องกันโอกาสในการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรค แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีโอกาสในการติดเชื้อจากสุนัขตัวผู้ที่มากับน้ำเชื้อ จึงต้องพิจารณาในเรื่องนี้เป็นสำคัญ สุนัขพ่อพันธุ์จะต้องได้รับการตรวจเลือดว่าไม่เป็นโรคติดต่อใด ๆ ก่อนการเก็บน้ำเชื้อฯ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้ออกข้อกำหนดในการนำเข้าน้ำเชื้อสุนัขจากต่างประเทศ คือ สุนัขพ่อพันธุ์ที่จะทำการเก็บน้ำเชื้อจะต้องไม่ทำการผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ และจะต้องได้รับการตรวจเลือดว่าไม่เป็นโรคแท้งติดต่อ Brucella canis ระหว่างก่อนการเก็บน้ำเชื้อ 14 วัน และต้องมีหนังสือรับรองจากรัฐบาลของประเทศที่ส่งออกน้ำเชื้อ

ตารางเปรียบเทียบการผสมพันธุ์สุนัขโดยวิธีต่าง ๆ 

  การผสมโดยธรรมชาติ

Natural breeding

การผสมเทียมโดยน้ำเชื้อสด

Fresh semen AI

การผสมเทียมโดยน้ำเชื้อสดแช่เย็น

Fresh chilled semen AI

การผสมเทียมโดยน้ำเชื้อแช่แข็ง

Frozen Curvical AI

การผสมเทียมโดยการผ่าตัด

Surgery AI

ติดเชื้อโรคจากการผสมพันธุ์ มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี*
โอกาสตั้งท้องของแม่สุนัข ปกติ ปกติ ปกติ ค่อนข้างต่ำ** สูง
ความยุ่งยากในกระบวนการผสมพันธุ์ ต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง สูง
จำนวนลูกสุนัข ปกติ ปกติ ปกติ ค่อนข้างน้อย มาก
ค่าใช้จ่าย ต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง สูงมาก
  • * ไม่มีการติดเชื้อจากกระบวนการผสมเทียม แต่อาจมีแผลติดเชื้อหากขาดสุขอนามัยที่ถูกต้อง

  • ** การตั้งท้องในแม่สุนัขขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการคำนวณวันผสมพันธุ์

  •