ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 21 August 2022 09:55 AM

Hit Counter

 

 
"เขาเป็นเพื่อน เป็นคู่หู เป็นผู้ปกป้อง เป็นสุนัขของคุณ
คุณเป็นชีวิต เป็นที่รัก เป็นนายของเขา
เขาจะเป็นของคุณ จะซื่อสัตย์ และจะจงรักภักดีต่อคุณจนกว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขา
หากคุณฝึกสอนเขาเพื่อเติมเต็มกับความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีของเขา"...นิรนาม