ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

 

Hillary Elite House, whelped June 17, 2009 

  • สอบผ่าน BH เมื่อ 19 ธันวาคม 2553, โดยกรรมการจาก FCI (Mr. Rick Zainal, Holland)

  • ผ่าน X-Ray ข้อสะโพกปกติ HD: A-1 (DV-Germany)

  • ผ่านการตรวจไทรอยด์: ปกติ

  • ผ่านการตรวจ vWD-Type III: Carrier (USA)

  • ผ่านการตรวจ DNA - DCM (USA)

Vedios gallery of Hillary Elite Hourse, BH

Hillary Elite House, อายุ 13.5 เดือน ฝึกกัดครั้งแรก ที่บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

Hillary Elite House, อายุ 16.5 เดือน ฝึกเชื่อฟังคำสั่งและการค้นซุ้ม ที่ดอนมูล จังหวัดแพร่

Hillary Elite House, อายุ 18 เดือน  ฝึกกัดครั้งที่สอง ที่บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

Hillary Elite House, อายุ 19 เดือน ฝึกสะกดรอย และกระโดดข้ามสิ่งกีดชวาง ที่ดอนมูล จังหวัดแพร่

Hillary Elite House, อายุ 19.5 เดือน ฝึกสะกดรอย ที่สนามกอล์ฟเวียงโกศัย, เด่นชัย จังหวัดแพร่