ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 14 August 2022 01:39 PM

Hit Counter

 

Our Dobermanns

Donmon Baron GINO
HD-Fast normal, DNA and Health tested
Sire: Aleksvel Trofim, HD-Normal, Russia Junior Champion
Dam: Donmoon Baroness AUBREY, HD-Normal
Donmoon Baroness HANNA
HD-Fast normal, DNA and Health tested
Sire: Lexus Les Deux Peupliers, HD-1, PHPV/PHTVL, DCM (27-07-2016) Free 2014, Dilution: DD, AD, IPO 3, SPH 1, SPH 2, ZTP V1A, Körung ZVA 1B
Dam: Hillary Elite House, BH, HD-A
Donmoon Baroness KIKI
HD-Normal, DNA and Health tested
Sire: Lexus Les Deux Peupliers, HD-1, PHPV/PHTVL, DCM (27-07-2016) Free 2014, Dilution: DD, AD, IPO 3, SPH 1, SPH 2, ZTP V1A, Körung ZVA 1B
Dam: Donmoon Baroness AUBREY, HD-Normal
Donmoon Baroness LILY
HD-Normal, DNA and Health tested
Sire: Lexus Les Deux Peupliers, HD-1, PHPV/PHTVL, DCM (27-07-2016) Free 2014, Dilution: DD, AD, IPO 3, SPH 1, SPH 2, ZTP V1A, Körung ZVA 1B
Dam: Donmoon Baroness ANGELINA, HD-Normal
Donmon Baroness JAMAICA
HD-Normal, DNA and Health tested
Sire: Aleksvel Trofim, HD-Normal, Russia Junior Champion
Dam: Donmoon Baroness AUBREY, HD-Normal
Bengal von Hohenzollern 
BH, 
AD, 
IPO 1, 
ZTP V1A
HD-A,
vWD-Free, 
DNA-DCM-Negative
Personal page>
Hillary Elite House
BH, 
HD-A,
vWD-Carrier, 
DNA-DCM-Negative
Personal page>
Donmoon Baroness Angelina
HD-Normal
Personal page>

 

Donmoon Baroness Alberta
HD-Normal
Personal page>
Donmoon Baroness Aubrey
HD-Normal
Personal page>
Donmoon Baroness Aberni
HD-Normal
Personal page>

แฟ้มภาพส่วนตัวของลูกโดเบอร์แมนครอก B
(พ่อ: Bengal von Hohenzollern x แม่: Hillary Elite House)

แฟ้มภาพส่วนตัวของลูกโดเบอร์แมนครอก A
(พ่อ: Bengal von Hohenzollern x แม่: Hillary Elite House)
Donmoon Baron Arbutus เพศผู้ สีน้ำตาล
Donmoon Baron Arctic เพศผู้ สีน้ำตาล
Donmoon Baron Agazziz เพศผู้ สีน้ำตาล
Donmoon Baron Ali Baba เพศผู้ สีน้ำตาล
Donmoon Baron Atom เพศผู้ สีดำ
Donmoon Baroness Angala เพศเมีย สีน้ำตาล
Donmoon Baroness Angelina เพศเมีย สีน้ำตาล
Donmoon Baroness Alberta เพศเมีย สีน้ำตาล
Donmoon Baroness Aberni เพศเมีย สีน้ำตาล
Donmoon Baroness Aubrey เพศเมีย สีดำ 


แกลเลอรี่ครอก B  อายุ 10 สัปดาห์