ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 22 สิงหาคม 2559 09:45 AM

Hit Counter

 

Our Dobermanns

Bengal von Hohenzollern 
BH, 
AD, 
IPO 1, 
ZTP V1A
HD-A,
vWD-Free, 
DNA-DCM-Negative
Personal page>
Hillary Elite House
BH, 
HD-A,
vWD-Carrier, 
DNA-DCM-Negative
Personal page>
Donmoon Baroness Angelina
HD-Normal
Personal page>

 

Donmoon Baroness Alberta
HD-Normal
Personal page>
Donmoon Baroness Aubrey
HD-Normal
Personal page>
Donmoon Baroness Aberni
HD-Normal
Personal page>

แฟ้มภาพส่วนตัวของลูกโดเบอร์แมนครอก B
(พ่อ: Bengal von Hohenzollern x แม่: Hillary Elite House)

แฟ้มภาพส่วนตัวของลูกโดเบอร์แมนครอก A
(พ่อ: Bengal von Hohenzollern x แม่: Hillary Elite House)
Donmoon Baron Arbutus เพศผู้ สีน้ำตาล
Donmoon Baron Arctic เพศผู้ สีน้ำตาล
Donmoon Baron Agazziz เพศผู้ สีน้ำตาล
Donmoon Baron Ali Baba เพศผู้ สีน้ำตาล
Donmoon Baron Atom เพศผู้ สีดำ
Donmoon Baroness Angala เพศเมีย สีน้ำตาล
Donmoon Baroness Angelina เพศเมีย สีน้ำตาล
Donmoon Baroness Alberta เพศเมีย สีน้ำตาล
Donmoon Baroness Aberni เพศเมีย สีน้ำตาล
Donmoon Baroness Aubrey เพศเมีย สีดำ 


แกลเลอรี่ครอก B  อายุ 10 สัปดาห์