ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

Hit Counter

 

 

แฟ้มภาพส่วนตัวของ Donmoon Baron Ali Baba
(พ่อ: Bengal von Hohenzollern x แม่: Hillary Elite House)
เกิด: 12 พฤศจิกายน 2555
ไมครชิพเลขที่: 965000000327943
เพดิกรีเลขที่: KCTH
 020912110169
ค่าสัมประสิทธิ์ของการมีสายเลือดชิดใน 8 ชั่วอายุ เท่ากับ 8.4495% (ระดับต่ำ)

 Donmoon Baron Arbutus เพศผู้ สีน้ำตาล
Donmoon Baron Arctic เพศผู้ สีน้ำตาล
Donmoon Baron Agazziz เพศผู้ สีน้ำตาล
Donmoon Baron Ali Baba เพศผู้ สีน้ำตาล
Donmoon Baron Atom เพศผู้ สีดำ
Donmoon Baroness Angala เพศเมีย สีน้ำตาล
Donmoon Baroness Angelina เพศเมีย สีน้ำตาล
Donmoon Baroness Alberta เพศเมีย สีน้ำตาล
Donmoon Baroness Aberni เพศเมีย สีน้ำตาล
Donmoon Baroness Aubrey เพศเมีย สีดำ