ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
 
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

Hit Counter

 

ประโยชน์ของการฝึกสุนัขแยกออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

ส่วนที่หนึ่ง ในด้านของสังคม จากสถิติพบว่า สุนัขที่ผ่านการฝึกจะปลอดภัยกว่าสุนัขที่ไม่ได้ฝึก สุนัขเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ เรียนรู้ถึงคำสั่ง การกระทำและการยอมรับคำสั่ง สุนัขที่ได้รับการฝึกจะมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคม การฝึกสุนัขยังเป็นการทำให้เจ้าของได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบในสุนัขของตนต่อสังคมของตน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธุ์ที่ดีระหว่างสุนัขกับผู้ฝึก นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านจิตวิทยาของสุนัขซึ่งผ่านการฝึกสุนัข และยังความรู้ในการที่จะจับคู่ผสมพันธุ์สุนัขที่เหมาะสมในกรณีที่ต้องการจะผสมพันธุ์สุนัข

ส่วนที่สอง การฝึกสุนัขเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ในอดีต มนุษย์เราได้ใช้สุนัขในการทำงานกว้างขวางมาก เช่นการใช้สุนัขในการเฝ้ายาม Guard dog การล่าสัตว์ Hunting dog  สุนัขลากเลื่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสายพันธุ์และแรงขับตามธรรมชาติของสุนัขพันธุ์นั้น ๆ แต่ในปัจจุบัน มีข้อจำกัดและไม่สามารถที่จะใช้สุนัขที่เลี้ยงเป็นเพื่อน Companion dog หรือสุนัขบ้าน Pet dog ในการใช้งานดังกล่าวได้ เช่นเดียวกับปัญหาที่เกิดกับม้าบ้านกับม้าแข่งที่ต้องมีการฝึก การฝึกสุนัขยังสามารถปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินในตัวสุนัขและสร้างสมแรงขับอื่น ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

นอกจากนี้ การฝึกสุนัขยังเป็นการกระตุ้นให้สุนัขมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์

การฝึกโดเบอร์แมนมีหลายระดับ เช่น การฝึกให้เป็นสุนัขบำบัด Therapy dog สุนัขยาม Guard dog สุนัขตำรวจ Police dog สุนัขใช้ในกิจการทหาร Military dog แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงการฝึกโดเบอร์แมนเพื่อการกีฬา เช่นการฝึก BH (Companion dog) สุนัขที่เป็นเพื่อน สุนัขอารักขา IPO และการทดสอบเพื่อใช้ทำพันธุ์ ZTP และการคัดพันธุ์ Korung

อายุสำหรับการทดสอบต่าง ๆ ของโดเบอร์แมน

  1. การทดสอบข้อสะโพก HD เมื่ออายุ 12 เดือน
  2. การทดสอบ BH เมื่ออายุ 15 เดือน
  3. การทดสอบ ZTP เมื่ออายุ 15 เดือน
  4. การทดสอบอารักขาระดับที่ 1 IPO 1 เมื่ออายุ 18 เดือน
  5. การทดสอบอารักขาระดับที่ 2 IPO 2 เมื่ออายุ 19 เดือน
  6. การทดสอบอารักขาระดับที่ 3 IPO 3 เมื่ออายุ 20 เดือน
  7. การทดสอบสะกดรอย IPO-FH เมื่ออายุ 20 เดือน
  8. การทดสอบคัดพันธุ์ Korung เมื่ออายุ 2 ปี