ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 05 ตุลาคม 2557 02:02 PM

Hit Counter

 Ferrari แตกต่างจาก Mercedes และตุ๊กตุ๊ก..... โดเบอร์แมนจากดอนมูล แตกต่างจากโดเบอร์แมนทั่วไป
We breed the best to the best.


เราผสมพันธุ์คู่นี้อีกครั้ง
ผู้สนใจที่อยากจะได้ลูกโดเบอร์แมนครอกนี้ ขอแนะนำให้จองล่วงหน้าก่อนคลอด 
บรรดาลูกโดเบอร์แมนของคู่ผสมพันธุ์คู่นี้

รายละเอียดของคู่ผสมพันธุ์

หากคุณกำลังมองหาโดเบอร์แมนที่ดีที่สุดและเหมาะที่สุดสำหรับคุณมาเลี้ยง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าคุณต้องการที่จะเลี้ยงโดเเบอร์แมนจริงหรือไม่ คุณจะต้องตอบคำถามต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้ได้เสียก่อน เช่น

 • ทำไมคุณถึงอยากที่จะเลี้ยงโดเบอร์แมนแทนที่จะเป็นพันธุ์อื่น?

 • คุณต้องการลูกโดเบอร์แมนหรือโดเบอร์แมนโตที่ผ่านการฝึกมาแล้ว?

 • คุณต้องการเลี้ยงโดเบอร์แมนเพื่อการปกป้องทรัพย์สินและสมาชิกในครอบครัว?

 • คุณมีแผนที่จะประกวดหรือทำการแข่งขันการใช้งานของโดเบอร์แมน?

 • คุณมีข้อกังวนเกี่ยวกับบุคลิกภาพและความก้าวร้าวของโดเบอร์แมน?

 • คุณมีเวลาพอ, มีความมุ่งมั่น, มีความอดทนในการฝึก และความเอาใจใส่เลี้ยงดูโดเบอร์แมน?

คำถามเหล่านี้จะเป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจเลือกเลี้ยงโดเบอร์แมนเช่นเดียวกับการเลือกสรรของสำคัญบางอย่าง และจะทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องการที่จะเลี้ยงโดเบอร์แมนอย่างแท้จริงหรือไม่

เราพยายามที่จะพัฒนาให้ได้ลูกโดเบอร์แมนที่เกิดจากพ่อและแม่ ตลอดถึงจากบรรพบุรุษที่มีอายุยืนด้วยสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ จากสายเลือดโดเบอร์แมนใช้งานของยุโรป เราต้องการคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ และเราคาดหวังทีจะได้ลูกโดเบอร์แมนที่มี

 • ความมั่นคงทางจิตประสาท Temperament 

 • ความสามารถในการทำงาน Working ability และ

 • ความลักษณะตรงตามมาตรฐานของพันธุ์ Confirmation

ถึงแม้ว่าการสืบสายเลือดของลูกโดบอร์แมนจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ต้องคำนึง ที่คอกโดเบอร์แมน “ดอนมูล” เราคำนึงมากไปอีกก้าวหนึ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกโดเบอร์แมนจะต้องมีบุคลิกภาพที่ถูกต้อง, สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และความสามารถในการเป็นสุนัขใช้งานซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีชื่อเสียงของโดเบอร์แมน เราศึกษาและพัฒนาโดเบอร์แมนเพื่อหลีกเลี่ยงโรคทางพันธุกรรมและปัญหาสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ของโดเบอร์แมน สิ่งหนึ่งที่พึงให้ความใส่ใจคือ ถึงแม้ลูกโดเบอร์แมนที่เกิดจากพ่อและแม่ที่ผ่านการตรวจและประเมินว่าปลอดจากโรคทางพันธุกรรม ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งประกันได้ 100% ว่าโรคที่ไม่พึงประสงค์จะไม่เกิดขึ้นกับลูก ๆ ตลอดชีวิตของโดเบอร์แมนนั้น มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพที่ไม่ใช่เกิดจากโรคทางพันธุกรรมหรือจากผู้ผสมพันธุ์ไม่ว่าจะมีความช่ำชองประการใดก็ตาม เพราะการผสมพันธุ์สัตว์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจ

ก่อนที่จะสั่งซื้อลูกสุนัขโดเบอร์แมนมีสิ่งที่ควรพิจารณาคร่าว ๆ ดังนี้

อันดับที่ 1  พิจารณาด้านผลทดสอบความสามารถในการใช้งานของพ่อและแม่สุนัข ลูกโดเบอร์แมนควรจะ

 • เกิดจากพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ที่เชนะการประกวดหรือการแข่งขันอารักขา เช่น การประกวดโดเบอร์แมนโลก IDC, การแข่งขันโดเบอร์แมนอารักขาโลก (IDC Weltmeisterchaft), การแข่งขันโดเบอร์แมนอารักขาสมาคมโดเบอร์แมนเยอรมัน (DV Deutsche Meisterschaft) หรือ

 • เกิดจากพ่อและแม่พันธุ์ที่ผ่านการคัดพันธุ์ให้เป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ Korung ระดับ Angekort 1A หรือ 1B,  ผ่านการทดสอบอารักขา IPO หรือ SchH หรือ VPG ระดับ 1-3 (ระดับสูงดีกว่า) หรือ

 • เกิดจากพ่อและแม่พันธุ์สุนัขที่ผ่านการคัดเพื่อใช้ทำพันธุ์ ZTP (ระดับ 1A หรือ 1B ตามลำดับ), ผ่านการทดสอบอารักขา IPO หรือ SchH หรือ VPG ระดับ 1-3 (ระดับสูงดีกว่า) หรือ

 • เกิดจากพ่อและแม่พันธุ์สุนัขที่ผ่านการคัดเพื่อใช้ทำพันธุ์ของสมาคมของแต่ละประเทศ National breeding test, ผ่านการทดสอบอารักขา IPO หรือ SchH หรือ VPG ระดับ 1-3 (ระดับสูงดีกว่า) หรือ

 • เกิดจากพ่อและแม่สุนัขที่ผ่านการทดสอบอารักขา IPO หรือ SchH หรือ VPG ระดับ 1-3 (ตามลำดับ)  

 อันดับที่ 2 พิจารณาด้านผลการตรวจเช็คสุขภาพของพ่อและแม่สุนัข ลูกโดเบอร์แมนควรจะเกิดจากพ่อและแม่ที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ

 • โรคข้อสะโพกพิการ HD ระดับ1-2 หรือ A-B (1 ดีกว่า 2 และ A ดีกว่า B) (โดเบอร์แมนที่เกิดจากพ่อและแม่ที่ไม่ผ่านการรับรองว่าไม่เป็นโรคข้อสะโพกพิการ FCI ห้ามใช้ทำพันธุ์) สถาบันหรือสมาคมที่อ่านผลข้อสะโพกต้องได้รับการรับรองจากสมาคมโดเบอร์แมนเยอรมัน DV.

 • โรคเกี่ยวกับเลือด vWD (von Willebrand's Disease Type I ระดับ Clear, Carrier และ Effected)

 • โรคข้อศอกพิการ ED ระดับ 0 หรือ 1 (0 ดีกว่า 1)

 • โรคหัวใจ Cardio

 • โรคเกี่ยวกับตา PHTVL/PHPV, PRA ระดับ Normal, Carrier, Affected (PHTVL =Persistent  hyperplastic tunica vasculosa lentis, PHPV =persistent hyperplastic primary vitreous, PRA =Progessive Retinal Atrophy)

 • โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยล์ Thyroid

 อันดับที่ 3 พิจารณาด้านผลการประกวดความสวยงามจากสนามประกวดต่าง ๆ ของพ่อและแม่โดเบอร์แมน เช่น World Sieger (Welt Sieger), European Sieger, IDC Sieger, DV Sieger, AIAD Sieger, Trofeo Piero Caliandro Sieger, International Sieger และ งานประกวดระดับชาติจากประเทศต่าง ๆ

 อันดับที่ 4 พิจารณาหาบรีดเดอร์ที่มีความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ ไม่ใช่พวกปั๊มลูกสุนัขขาย puppymill พวกเอาลูกสุนัขที่อื่นมาสรวมคอก (ปลอมครอก) ต้องมีความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกสุนัขในช่วงต่าง ๆ ของชีวิตลูกสุนัข โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม (0 - 7 สัปดาห์) เพราะระยะเวลาดังกล่าวลูกสุนัขได้ผ่านช่วงวิกฤติของชีวิตมาแล้วถึง 3 ช่วง critical period บรีดเดอร์ที่ดีจะต้องรู้ว่าควรจะต้องทำหรือไม่ควรทำอะไรในแต่ละช่วงอายุแก่ครอกลูกสุนัข หากทำไม่ถูกต้อง ลูกสุนัขก็จะมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เป็นสุนัขขลาดกลัว เป็นสุนัขก้าวร้าว เป็นสุนัขโง่ เป็นสุนัขที่ไม่เป็นมิตร ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายต่อสังคม สุนัขที่ดีจะต้องมาจากสายเลือดที่ดี (อันดับที่ 1, 2 และ 3) มาจากการเลี้ยงดูจากบรีดเดอร์ที่ดีและถูกต้องในช่วงแรกของชีวิต ด้วยการแนะนำกลิ่น เสียง สัตว์เลี้ยง คน วัตถุสิ่งของ และการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เขาจะต้องเผชิญในชีวิตจริงในอนาคต เหนืออื่นใด ลูกสุนัขจะต้องอยู่กับพี่น้องร่วมครอกและแม่จนครบ 8 สัปดาห์เต็มจึงจะแยกไปบ้านหลังใหม่ได้ งานเลี้ยงดูครอกลูกสุนัขไม่ใช่เป็นเพียงการทำความสะอาด ให้อาหาร ถ่ายพยาธิ์ ปลูกวัคซีนเท่านั้น แล้วงานที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่สุนัข แต่การเลี้ยงดูครอกลูกสุนัขให้ได้ผลดีเป็น Super dog นั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ต้องเริ่มจากการมีแผนผสมพันธุ์ที่เหมาะสม การดูแลสุขภาพ ปลูกวัคซีนป้องกันโรค ถ่ายพยาธิ์ ตรวจระบบเลือดของแม่สุนัขก่อนผสมพันธุ์ เมื่อแม่สุนัขคลอดจะต้องให้ความเอาใจใสเป็นประจำทำอะไรตรงตามเวลา ต้องแนะนำประสบการณ์ให้แก่ลูกสุนัขในวัยต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการกระตุ้นระบบประสาทที่ถูกต้องตรงตามวัยของครอกลูกสุนัช หากกระทำไม่ถูกต้องจะเป็นผลลบแก่ลูกสุนัข ต้องแนะนำให้ครอกลูกสุนัขมีประสบการณ์ต่อกลิ่น เสียง สัตว์เลี้ยง และผู้คนต่าง ๆ ที่เขาจะค้องเผชิญในชีวิตจริง ครอกลูกสุนัขที่เกิดจากคู่ผสมพันธุ์เดียวกัน จะมีความแตกต่างกันในบุคลิกภาพ หากได้รับการเลี้ยงดูจากต่างบรีดเดอร์

 เราพัฒนาโดเบอร์แมนสายเลือดยุโรป เพื่อที่สุดของโดเบอร์แมน.....จิตประสาทมั่นคง โครงสร้างดี มีสมอง