ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 17 มิถุนายน 2556 03:42 PM

Hit Counter

 

ทำไมโดเบอร์แมนควรฝึกสุนัขอารักขา

Schutzhund ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบความเหมาะสมในการใช้ทำพันธุ์ Breed suitability test หรือ ZTP ของสุนัขพันธุ์ใช้งาน working breed สุนัขใช้งานที่ไม่สามารถแสดงความสามารถด้านอารักขาจะไม่ได้รับพิจารณาใช้ในการทำพันธุ์ ต่อมาในภายหลัง Schutzhund ได้กลายมาเป็นกีฬาสำหรับสุนัข แม้กระทั่งปัจจุบัน สุนัขใช้งานบางพันธุ์ เช่นโดเบอร์แมน ในหลาย ๆ ประเทศ ลูกสุนัขที่เกิดจากพ่อและแม่ที่ไม่ผ่านการทดสอบการทดสอบความเหมาะสมในการใช้ทำพันธุ์ของสุนัข Breed suitability test  หรือ ZTP ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ ผมเห็นว่าวิธีนี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะมันเป็นมาตรฐานของพันธุ์ในด้านจิตประสาท temperament และโครงสร้าง structure และเพื่อเป็นการเชื่อมั่นว่าสุนัขมีความสามารถใช้งานได้สำหรับสุนัขพันธุ์ใช้งาน working breed

Schutzhund เป็นกีฬาสำหรับสุนัขที่มีความสำคัญ เป็นการเชื่อมความเป็นคู่หู เป็นการทำงานเป็นทีม มากกว่าการแสดงความสามารถเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เป็นไตรกีฬา triathalon สำหรับสุนัข Schutzhund ประกอบด้วยการแสดงความสามารถของสุนัข 3 ส่วนด้วยกันคือ การสกดรอย tracking การเชื่อฟังคำสั่ง obedience การต่อสู้ป้องกัน protection สุนัขจะต้องแสดงความสามารถผ่านทั้ง 3 ตอน ดั่งที่โฆษณายางรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่ว่า “พลังจะไร้ความหมาย หากควบคุมไม่ได้”

ในการฝึก Schutzhund สุนัขจะได้รับการฝึกการกระตุ้นให้มีแรงขับสูงสุดและสามารถลดระดับแรงขับลงอยู่ที่ระดับปกติในทันที ดั่งการปิดและเปิดสวิทซ์ไฟฟ้า เช่น ในการทดสอบการต่อสู้ป้องกัน protection สุนัขอยู่ในโหมดกำลังกัดเหยื่ออย่างดุดัน ในทันทีที่ได้รับคำสั่งให้ปล่อย สุนัขจะต้องปล่อยทันที และในทันทีที่เหยื่อต่อสู้หรือหนี สุนัขจะต้องมีแรงขับสูงสุดด้วยการกัด หรือในการทดสอบการเชื่อฟังคำสั่ง obedience เมื่อสั้งให้สุนัขวิ่งไปข้างหน้า send out สุนัขจะต้องวิ่งทะยานออกไปในทันที และเมื่อได้รับคำสั่งให้หมอบ สุนัขจะต้องหมอบในทันที ด้วยเหตุนี้ สุนัขที่ผ่านการฝึก Schutzhund จึงเป็นสุนัขที่มีจิตประสาทที่มั่นคง มีความปลอดภัยต่องสังคมกว่าสุนัขทั่วไป

หลายคนคงชอบรูปแบบการเชื่อฟังคำสั่งใน Schutzhund เป็นอย่างยิ่ง มันเป็นอะไรที่เน้นที่ความกระตือรือล้นและความตั้งอกตั้งใจรวมถึงความถูกต้อง ลองดูวิดีโดต่อไปนี้ เป็นโดเบอร์แมนที่เข้าทำการแข่งขันอารักขาระดับ 3 ของการแข่งขันโดเบอร์แมนโลก IDC Weltmeisterschaft ประจำปีต่าง ๆ ว่ามันตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหน ทั้งผู้ดู ผู้จูง และสุนัข

การแข่งขันโดเบอร์แมนโลก IDC WM 2009 Part A Tracking

สุนัขชื่อ Hera Nuova dolce vita

คะแนน 99 จาก 100 คะแนน

การแข่งขันโดเบอร์แมนโลก IDC WM 2011 Part B Obedience

สุนัขชื่อ Ottomac

คะแนน 95 จาก 100 คะแนน

การแข่งขันโดเบอร์แมนโลก IDC WM 2008 Part C Protection

สุนัขชื่อ Bagira de la Casa Alina

คะแนน 96 จาก 100 คะแนน

เพราะว่าการแข่งขัน Schutzhund มีความคาดหวังและต้องการให้สุนัขอยู่ในระดับความที่ตื่นตัวสูงสุด ทั้งในการเชื่อฟังคำสั่งและการควบคุม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของสุนัขที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมต่างไปจากสุนัขธรรมดาทั่ว ๆ ไป สุนัขจะต้องมีความสามารถในการได้ยินและตอบสนองต่อคำสั่งของผู้จูงในขณะที่สุนัขอยู่ในระดับแรงขับในการต่อสู้สูงสุด ซึ่งไม่แต่ทำการฝึกสุนัขมาอย่างดีเท่านั้น สุนัขจะต้องดีด้วย คือมีสายพันธุ์ที่มีจิตประสาทที่ดี นี่คือสิ่งที่ทำให้กีฬาชนิดนี้เป็นที่ท้าทาย เป็นการทดสอบบุคลิคภาพของสุนัข character test อีกทั้งยังเป็นการทดสอบบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำฝูง pack leader ความสามารถในการทำงานเป็นทีม และความสามารถในการฝึกของผู้จูงสุนัขด้วย

Schutzhund หรือการทดสอบความเหมาะสมในการใช้ทำพันธุ์ของสุนัข Breed suitability test  หรือ ZTP มีความจำเป็นต่อสังคมของสุนัข สุนัขตำรวจ police dog สุนัขค้นยาเสพติด drug dog สุนัขคนหาวัตถุระเบิด accelerant/bomb detection dog สุนัขใช้ในกิจการทหาร military dog สุนัขกู้ภัย rescue dog เกือบทั้งหมดมาจากสายสุนัขใช้งานหรือสุนัขอารักขา เพราะว่าสุนัขเหล่านี้ต่างทำงานภายใต้บริบทของ Schutzhund และสุนัขสายใช้งานจะมีบุคลิคภาพ โครงสร้าง และจิตประสาทที่มั่นคง เพื่อการทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันมากกว่าการนำสุนัขที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมในการใช้ทำพันธุ์ของสุนัข Breed suitability test  หรือ ZTP และจะเป็นการประหยัดทรัพยากรในทุก ๆ ด้านที่จะต้องสูญเสียไปกับสุนัขที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมในการใช้ทำพันธุ์ของสุนัข Breed suitability test  หรือ ZTP

Schutzhund ยังเป็นการรักษาลักษณะที่ดีของพันธุ์สุนัขไว้ เมื่อโดเบอร์แมนถูกบรีดขึ้นมาเพื่อการอารักขา มันจะเป็นการดีกว่าที่โดเบอร์แมนได้ทำงานอารักขา หากโดเบอร์แมนไม่มีคุณลักษณะของสุนัขอารักขา ก็ไม่ควรจะเป็นโดเบอร์แมนไม่ว่าในเพดิกรีจะระบุว่าอย่างไร

กัปตัน Max von Stephanitz ผู้พัฒนา Schutzhund เพื่อใช้ในการทดสอบความเหมาะสมในการใช้ทำพันธุ์ของสุนัขพันธุ์ German Shepherd และหากกำหนดให้สุนัขพันธุ์ German Shepherd ทุกตัวต้องผ่านการทดสอบความเหมาะสมในการใช้ทำพันธุ์ของสุนัข Breed suitability test  หรือ ZTP หรือ Schutzhund เราก็คงจะไม่ได้เห็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ความก้าวร้าวเนื่องจากความกลัว fear aggression หรือปัญหาการแพร่กระจายของโรคข้อสะโพกพิการในสุนัขพันธุ์ German Shepherd ดั่งเช่นในปัจจุบัน และในทำนองเดียวกันกับโดเบอร์แมน

Schutzhund เป็นการฝึกที่ดีมาก ทำให้สุนัขมีพลานมัยและจิตใจที่ดี และสุนัขที่ได้รับการฝึก Schutzhund จะได้รับการออกกำลังกายที่เหมาะสม และมีการกระตุ้นทางด้านจิตใจ และมีความสุขสนุกกว่าสุนัขทั่วไป 

กลับสู่หน้าหลัก

กลับสู่หน้าสารบัญบทความ