ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 17 มิถุนายน 2556 03:42 PM

 

 

การฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่ง - ฝึกสุนัขให้อยู่ในความควบคุมสูงสุด

Dog Obedience Training - Dog Training For The Ultimate Control

"เขาเป็นเพื่อน เป็นคู่หู เป็นผู้ปกป้อง เป็นสุนัขของคุณ
คุณเป็นชีวิต เป็นที่รัก เป็นนายของเขา
เขาจะเป็นของคุณ จะซื่อสัตย์ และจะจงรักภักดีต่อคุณจนกว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขา
หากคุณฝึกสอนเขาเพื่อเติมเต็มกับความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีของเขา"...นิรนาม

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของและสุนัขเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเจ้าของ ในทางวิทยาศาสตร์พึ่งเริ่มเข้าใจว่าสุนัขของเราสามารถช่วยให้เราผ่อนคลาย และทนทานต่อความเครียดที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ทางที่เกิดขึ้นในชีวิต

เรากำลังพูดถึงว่าสุนัขเพื่อการบำบัด therapy dog สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรเทาอาการลงและได้ผลดีมาก ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน แต่ก็มีบางคนอาจโต้แย้งว่า อาจเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่สุนัขของเขาทำให้เขาเครียดมากขึ้นแทนที่จะทำให้มันลดลง นั้นเป็นสาเหตุมาจากปัญหาในการสื่อสารระหว่างเจ้าของกับสุนัข

ในการที่จะเป็นเจ้าของสุนัขสักตัวหนึ่งนั้น หมายถึงการยอมรับในสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบและต้องยอมรับว่าจะทำให้สุนัขมีพฤติกรรมที่ดีนั้นไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืน จะต้องอาศัยความผูกพันและเวลา ความสม่ำเสมอ การเสริมสร้างในเชิงบวก และความอดทน การฝึกเชื่อฟังคำสั่งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมประสาน bond ระหว่างเจ้าของและสุนัข การสร้างระบบสื่อสารและความเข้าใจกัน เริ่มฝึกเชื่อฟังคำสั่งแก่สุนัขทันที่ที่ได้สุนัขมา

การฝึกสุนัขเป็นการที่เจ้าของให้สิ่งที่ดี ๆ ทั้งมวลแก่สุนัข สุนัขจะได้รับทราบเกี่ยวกับประสบการณ์จากรางวัลในการฝึกเชื่อฟังคำสั่ง และการเสริมสร้างที่ถูกวิธี การฝึกสุนัขจะได้รับประโยชน์และง่ายที่จะทำ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทน

การฝึกเชื่อฟังคำสั่งเป็นการเสริมสร้างความผูกพัน bond ในความเชื่อถือ trust และความเคารพ respect ระหว่างเจ้าของและสุนัข เพราะว่าเป็นการสอนให้สุนัขมองไปที่เจ้าของทุกครั้งที่มันจะทำอะไรเพื่อเป็นการขออนุญาต การฝึกเชื่อฟังคำสั่งเป็นการทำให้โลกของความแตกต่างแก่สุนัข ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงบทฝึกสั้น ๆ สามารถเปลี่ยนให้เจ้าแสนซนเป็นสุนัขที่มีมารยาท ที่รู้จักคำว่า นั่ง ชิด และคอย

การฝึกเชื่อฟังคำสั่งเป็นสิ่งสำคัญต่อทั้งเจ้าของและสุนัขในหลาย ๆ ด้าน การสอนให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่งเป็นการให้ความรู้แก่สุนัขให้รู้จักขอบเขตที่เรากำหนดแก่สุนัข ขอบเขตนี้รวมถึงความรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัว การสอนสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งอาจเป็นบันไดขั้นสำคัญที่เจ้าของควรทำเพื่อให้สุนัขมีพฤติกรรมที่ต้องการ และในขณะเดียวกันเป็นการหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปด้วย การฝึกควรเริ่มแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ความเข้มข้นของพฤติกรรมที่ไม่ดีมาเป็นปัญหาหลัก เนื่องจากสุนัขของเราเป็นสัตว์ หากปราศจากการแก้ไขโดยการฝึกเชื่อฟังคำสั่ง สุนัขของเราก็จะมีพฤติกรรมเฉกเช่นสัตว์ทั่ว ๆ ไป

เริ่มต้นฝึกหัดสุนัขทันที่ที่ได้สุนัขมา ถึงแม้ว่าเจ้าของจะมีความสามารถฝึกสุนัขแก่ให้มีพฤติกรรมใหม่ได้ แต่ระลึกไว้เสมอว่า เริ่มต้นเร็วเท่าไรก็จะเป็นการง่ายและเร็วเท่านั้น ทำให้สุนัขจดจ่อในพัฒนาการของพฤติกรรมที่พึงประสงค์และป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การฝึกสุนัขจะทำให้เจ้าของและสุนัขมีชีวิตที่มีความสุขขึ้น เจ้าของจะได้ภูมิใจในตัวสุนัขที่มีพฤติกรรมดีและสุนัขเองก็จะภูมิใจที่ได้เจ้าของที่ดีด้วย การฝึกสุนัขเป็นการสร้างสายใยในการสื่อสารระหว่างเจ้าของและสุนัข

การฝึกเชื่อฟังคำสั่งเป็นการคาดหมายในพฤติกรรมของผู้ติดตามที่ดี มันอาศัยอยู่ในบ้านเรา เดินเคียงข้างเรา เล่นกับเด็ก ๆ ของเรา และไปพบปะเพื่อนสุนัขอื่น ๆ ในสวนสุนัข การฝึกเชื่อฟังคำสั่งเป็นนัยสำคัญที่เจ้าของแสดงความรักต่อสุนัขของตน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการสอนสุนัขว่าเราต้องการให้มันทำอะไร

การฝึกเชื่อฟังคำสั่งเกี่ยวข้องกับการใช้คำสั่งทางวาจาที่สำคัญอยู่ 5 คำ คือ ชิด นั่ง หมอบ มา และคอย ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของสุนัขและสามารถทำให้เจ้าของสนุกสนานและไร้กังวล การสอนให้สุนัขคอยได้ดี หมายถึงว่าเจ้าของสามารถมั่นใจว่าสุนัขของเขายังคอยอยู่ในที่ ๆ เขากำหนด

แน่นอน ปัญหายังคงมีอยู่และอาจต้องขอความช่วยเหลือจากครูฝึกที่มีประสบการณ์ หรือพยายามฝึกด้วยตนเอง แต่ส่วนมากแล้วเจ้าของสามารถฝึกได้ด้วยตนเอง

เริ่มต้นโปรแกรมฝึกเชื่อฟังคำสั่งอย่างไร

อัพโหลดเรื่อย ๆ

How To Get Your Dog Training Obedience Program Started

เรียนรู้หลักทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนในการฝึกสุนัข ทุกสิ่งที่เราปฏิบัติในโปรแกรมการฝึกสุนัขมีพื้นฐานในทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น หลักวิชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ กฎของโพฟโลฟ Povlov’s Law

ฝึกให้สุนัขมีความสนใจอย่างไร สิ่งแรกและทักษะที่สำคัญที่สุดที่ต้องการในการแก้ปัญหาบางประการและเพื่อให้เกิดการเชื่อฟังคำสั่งที่ดีจากสุนัข นี่คือทักษะที่มักจะถูกมองข้าม และสามารถทำให้เกิดการเชื่อฟังคำสั่งที่ดีหรือล้มเหลวในการฝึกสุนัข

ฝึกให้สุนัขมุ่งเป้า เป้าเป็นการฝึกที่มีความสำคัญที่สุด ควรเริ่มต้นการฝึกเป็นบทฝึกแรก ๆ ของโปรแกรมการฝึกสุนัข บทฝึกนี้ฝึกให้สุนัขให้ไปหาเป้าและแตะที่เป้า

ฝึกให้สุนัขรู้จักคำปลดปล่อยอย่างไร มีความสำคัญที่จะต้องมีการพักสุนัขแต่ไม่ควรให้สุนัขจะพักด้วยตัวเอง

ฝึกให้สุนัขคุ้นเคยกับสายจูงสำหรับสุนัขเชื่อฟังคำสั่ง เราเคยสอนให้ลูกสุนัขคุ้นเคยกับสายจูงแล้ว จากนั้นควรเพิ่มระดับเป็นสุนัขเชื่อฟังคำสั่ง

ฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่ง “มา” Come คำสั่งนี้ควรจะฝึกสุนัขเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และสามารถเริ่มฝึกได้เมื่ออายุ 7 สัปดาห์

ฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่ง “นั่ง” Sit โดยทั่วไปจะใช้เป็นคำสั่งแรกในการฝึกสุนัข และเป็นคำสั่งที่ง่ายต่อการฝึก

ฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่ง “นั่งคอย” Sit Stay คำสั่ง “คอย” เป็นพื้นฐานของการฝึกเชื่อฟังคำสั่งและใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ “คอย” สอนให้สุนัขรู้จักจำกัดตัวเอง หรือ เพื่อลดแรงกระตุ้นในตัวสุนัข

ฝึกให้สุนัขรู้จักการกลับมาหาสุนัข หลังจากสุนัข “คอย” จากนั้นเจ้าของสุนัขควรจะกลับมาหาสุนัขในท่า “ชิด”

ฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่ง “หมอบ” Down คำสัง “หมอบ” เป็นคำสั่งที่มีความสำคัญและจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโปรแกรมการฝึกสุนัข การเริ่มต้นฝึกแต่เนิน ๆ จะทำให้สุนัขอยู่ในระดับแนวหน้าของฝูง

ฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่ง “หมอบ คอย” Down Stay เพิ่มทักษะในการคอยไปสู่ระดับต่อไป

ฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่ง “ยืน” Stand คำสั่ง “ยืน” มักจะถูกมองข้าม เว้นแต่เราฝึกเพื่อการประกวด แต่คำสั่งนี้ควรจะทำการฝึก สัตว์แพทย์และคนแปรงขนจะชื่นชอบทักษะนี้

ฝึกให้สุนัขยืนชิด เป็นการเพิ่มเติมจากบทฝึกหัดด้านข้างของผู้ฝึก

ฝึกให้สุนัข “ยืน คอย” Stand Stay เป็นการเพิ่มทักษะในการคอยไปสูระดับต่อไป

ฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่ง “ชิด” Heel เรียนรู้การฝึกทักษะที่เป็นประโยชน์ของการเดินในสายจูงโดยปราศจากการดึง

ฝึกให้สุนัขรู้จักคำสั่ง “จบ” Finish เรียนรู้การการฝึกง่าย ๆ ทักษะนี้เป็นการทำให้ลูกสุนัขมาอยู่ด้านข้างของผู้ฝึกเพื่อเดินต่อไป

ฝึกให้สุนัขเตำแหน่งจบบทฝึก โดยทั่วไปเราไม่ต้องการให้สุนัขนั่งจากท่ายืน ดังนั้นเราจึงฝึกให้สุนัขรู้จักท่าจบการฝึกเพื่อเป็นการป้องกัน

ฝึกสุนัขให้รู้จักการจบการฝึก โดยทั่วไปไม่ต้องการให้สุนัขนั่งจากตำแหน่งยืน บทฝึกนี้ใช้ฝึกเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ฝึกให้สุนัขรู้จักการหันขวาและหันหลังกลับทางขวา การหมุนกลับเป็นส่วนสำคัญในการทดสอบความตั้งใจของสุนัข

ฝึกให้สุนัขรู้จักการหมุนกลับซ้ายเข้าหาตัวสุนัข เป็นการฝึกทักษะการหมุนกลับที่ถูกต้องทั้งผู้ฝึกและสุนัข

ฝึกทักษะการหันซ้ายและหันหลังกลับทางซ้าย เป็นการหมุนบทสุดท้ายของโปรแกรมการฝึกสุนัข

ฝึกทักษะให้นั่งขณะเคลื่อนตัว บทฝึกหัดแรกของการฝึกเชื่อฟังคำสั่งระดับกลาง

ฝึกทักษะให้หมอบขณะชิด เป็นการเพิ่มพูนทักษะในท่าหมอบ

ฝึกทักษะให้หมอบขณะเคลื่อนตัว เป็นการเพิ่มพูนทักษะในท่าหมอบในขณะเคลื่อนตัว

ฝึกทักษะให้ยืนขณะเคลื่อนตัว บทฝึกหัดสุดท้ายของการเคลื่อนตัว

ฝึกทักษะให้หมอบจากระยะทาง ขั้นตอนต่อไปในทักษะการฝึกเชื่อฟังคำสั่งระดับกลาง

ฝึกทักษะให้หมอบขณะกำลังเล่น เสริมสร้างทักษะจากความรู้เดิม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพักบทฝึกฉุกเฉิน

ฝึกทักษะการเรียกมาขณะกำลังเล่น สุนัขของเรามีสองลักษณะ คือ ควบคุม หรือเชื่อฟังคำสั่ง และเล่น เราต้องการฝึกหัดทั้งสองลักษณะ

ฝึกทักษะให้หมอบจากด้านหน้า จนถึงขณะนี้ สุนัขเรามีทักษะในท่าต่าง ๆ ในด้านข้างแล้ว เราจะมาฝึกการสั่งจากด้านหน้า  

ฝึกทักษะให้นั่งจากด้านหน้า จนถึงขณะนี้ สุนัขเรามีทักษะในท่าต่าง ๆ ในด้านข้างแล้ว เราจะมาฝึกการสั่งจากด้านหน้า

ฝึกทักษะให้ยืนจากด้านหน้า จนถึงขณะนี้ สุนัขเรามีทักษะในท่าต่าง ๆ ในด้านข้างแล้ว เราจะมาฝึกการสั่งจากด้านหน้า

ฝึกทักษะให้ไปข้างหน้า เป็นบทฝึกหัดที่ยากบทหนึ่ง จากที่ฝึกมาบทฝึกต่าง ๆ ฝึกให้สุนัขอยู่ใกล้ผู้ฝึก แต่บทนี้ให้สุนัขออกไปจากผู้ฝึก

ฝึกทักษะเรียกมาหาแล้วหมอบ เป็นอีกระดับหนึ่งของบทฝึกหมอบ

ฝึกทักษะให้หันในตำแหน่ง การหมุนในที่ เป็นการฝึกให้สุนัขหมุนตัวเลี้ยวในขณะที่ยังอยู่กับที่

ฝึกทักษะชิดนอกสายจูง เราพร้อมที่จะสอนให้สุนัขปฏิบัติตามคำสั่งนอกสายจูง

ฝึกทักษะเรียกมานอกสายจูง ในที่สุดก็มาถึงบทฝึกที่ทุกคนรอคอย

ฝึกทักษะให้คาบของจากพื้น การคาบของจากพื้นและคาบสิ่งของเป็นงานที่สุนัขสามารถช่วยได้

ฝึกทักษะให้ปล่อยของที่คาบ การปล่อยของที่คาบเมื่อสั่งเป็นบทฝึกหัดที่มีประโยชน์บทหนึ่งเช่นกัน

ฝึกทักษะให้เล่น ปกติจะถูกมองข้ามจากโปรแกรมการฝึกเชื่อฟังคำสั่ง แต่เป็นทักษะพื้นฐานของการฝึกนอกสายจูง