ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

Hit Counter

 

 

Interview with Attilio Polifrone
by: 
Michal Jakubowsky, The Dobermann.com, www.the-dobermann.com
แปลโดย: Donmoon Dobermann Kennel , Thailand
            
         

Attilio Polifrone – ผู้ผสมพันธุ์และกรรมการตัดสินการประกวดโดเบอร์แมน

สิงหาคม 2556

Michal Jakubowsky: คุณเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโดเบอร์แมนมาสองสามปีแล้ว แต่คุณมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโดเบอร์แมนมานานมาก เริ่มต้นและความเป็นมาอย่างไรเกี่ยวกับโดเบอร์แมนของคุณ?
Attilio Polifrone: ความชื่นชอบในโดเบอร์แมนได้เริ่มขึ้นเมื่อผมมีอายุ 11 ปี ซึ่งในขณะนั้นข้อมูลของโดเบอร์แมนจะได้จากหนังสือและนิตยสารเท่านั้น ผมยังจำได้ว่าผมจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับโดเบอร์แมนทุกเล่มทันทีที่ผมมีโอกาสเจอ และผมยังเขียนจดหมายไปถึงผู้ผสมพันธุ์รายต่าง ๆ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลและรูปภาพของเขา ผมพยายามแม้กระทั่งโทรศัพท์ไปสอบถามเขาแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนักเนื่องจากยังอายุน้อย 2 - 3 ปีต่อมาในปลายปี 1988 ผมได้สนิทสนมกับ Margherita Buzzi ผมหลงใหลในรูปของ Quinn dei Nobili Nati ผมฝันที่จะได้ลูกของแชมเปี้ยนตัวดังตัวนี้ในขณะนั้น ความฝันของผมเป็นจริง และ Azur dei Nobili Nati ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผม เราเริ่มเข้าร่วมในการประกวด ถึงแม้ว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จสูงสุด แต่ในทางตรงกันข้าม เรากลับมีโอกาสได้พบปะผู้ผสมพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ผมจำได้เป็นอย่างดี เช่น Piero Caliandro, Gabriele Prosperi, Giovani Capocasa, Massimo Santini, Antonio di Somma, Antonio Criscuolo, Gianni Chionna, Ernesto Vantaggi, Mauro Favero, Gabriele Cavalleri และผู้ที่ได้เห็นถึงความกระตือรือร้นและเป็นแรงหนุนให้กับผม และกลายเป็นที่ปรึกษา คือ Pierluigi Pezzano ในปี 1999 ผมได้รับอนุญาตให้ผสมพันธุ์โดเบอร์แมน ผมคิดว่าความรู้และความเข้าใจในพันธุ์เป็นสิ่งจำเป็นในการคัดเลือกคู่ผสมพันธุ์ ผมไม่เคยลืมในสิ่งที่ที่ปรึกษาได้บอกกับผมในวันนั้น คือ มันเป็นเพียงการเริ่มต้นและยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ในวันข้างหน้า ผมพยายามที่จะจดจำไว้ตลอดเวลา มาในวันนี้เมื่อมองย้อนไปในอดีต ผมได้ตระหนักถึงความจริงว่าเวลาได้ผ่านไป 25 ปีตั้งแต่ผมเริ่มชื่นชอบโดเบอร์แมน และเวลามันบินไปเร็วมาก

MICHAL JAKUBOWSKY: คุณคิดว่าโดเบอร์แมนตัดสินง่ายหรือเปล่า?
ATTILIO POLIFRONE
: ผมไม่คิดว่าการตัดสินสุนัขทุกพันธุ์เป็นเรื่องง่าย ทุกสิ่งได้ระบุไว้ในมาตรฐานซึงอธิบายถึงสุนัข หรืออย่างน้อยในทางทฤษฎีสุนัขที่จะชนะการประกวดก็ควรใกล้เคียงกับมาตรฐาน  เห็นได้ชัดว่าทั้งหมดดูจะเป็นเรื่องง่ายในทางทฤษฎี เราคิดว่าความรู้ในมาตรฐานเป็นพื้นฐานของความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคของสุนัข การเคลื่อนไหวและความรู้ทางจิตวิทยาแยกต่างหากจากมาตรฐาน การตัดสินไม่ใช่เรื่องง่าย มันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเรียนรู้ ความรู้ในมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละส่วนของมาตรฐานที่มีความสำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญโดเบอร์แมน จากมุมมองของผม การเพาะพันธุ์และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโดเบอร์แมนมีส่วนสำคัญมากของการเตรียมความพร้อมที่สำหรับการเป็นกรรมการตัดสินโดเบอร์แมน

MICHAL JAKUBOWSKY: อะไรที่เป็นความแตกต่างของกรรมการตัดสินโดเบอร์แมนกับกรรมการตัดสินสุนัขรวมพันธุ์? ผู้ผสมพันธุ์โดเบอร์แมนมีอิทธิพลต่อการตัดสินของคุณอย่างไรบ้าง
ATTILIO POLIFRONE
: ผมไม่คิดว่าจะมีความแตกต่างอะไร กรรมการที่ได้รับอนุญาตให้ตัดสินสุนัขหลายพันธุ์อาจจะต้องมีสายตาที่ดีสำหรับสุนัขทุกพันธุ์ ไม่เช่นนั้นมันจะเป็นเหมือนแค่การวัดและประเมิน แต่ว่าการตัดสินการประกวดสุนัขเป็นองค์ประกอบของศิลปะ ความสำเร็จอยู่ที่เมื่อทั้งศาสตร์และศิลปมารวมกัน กรรมการตัดสินจะต้องพร้อมที่จะให้ข้อคิดเห็นละอธิบายว่าทำไมสุนัขตัวนั้นถึงดีกว่าสุนัขตัวอื่น ๆ กรรมการทุกคนมีรูปแบบที่ที่ตนชื่นชอบในสุนัขแต่ละพันธุ์ ในบางครั้งรูปแบบหนึ่งอาจจะแตกต่างจากอีกแบบหนึ่ง จึงเป็นที่มาของความเห็นที่แตกต่างกัน การผสมพันธุ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินหรือไม่? แน่นอน ย่อมต้องมีอิทธิพล แต่เป็นในเชิงบวก ไม่มีมาตรฐานใดที่ครอบคลุมไปในทุกทุกด้านของพันธุ์สุนัข แต่การที่ได้ผสมพันธุ์และอยู่ร่วมกับโดเบอร์แมนสามารถให้โอกาสคุณที่จะเข้าใจโดเบอร์แมนและตัดสินโดยความซื่อตรง มันเป็นเพียงทางเดียวที่ดี!

MICHAL JAKUBOWSKY: คำจำกัดความของโดเบอร์แมนยุคใหม่เป็นอย่างไร? สิ่งที่กรมมการตัดสินควรให้ความสนใจ?
ATTILIO POLIFRONE
: ผมจะเริ่มด้วยการพูดว่า โดเบอร์แมนที่สมบูรณ์แบบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สำหรับกรรมการตัดสินมาตรฐานเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือเป็นหลัก เพราะว่ากรรมการผู้ตัดสินจะต้องอยู่ในกรอบที่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม ตามที่ผมได้กล่าวมาแล้ว กรรมการผู้ตัดสินทุกคนจะมีรูปแบบที่ตนชื่นชอบ ซึ่งมักจะ (แต่ไม่เสมอไป) ใกล้เคียงกับปกติทั่วไป รายละเอียดต่าง ๆ จะถูกพิจารณาอย่างรอบคอบ พึงระลึกไว้ว่าตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา กรรมการผู้ตัดสินได้มีโอกาสที่จะเห็นโดเบอร์แมนที่ดีมาก ๆ ในสนามประกวด ตลอดระยะเวลานี้ โดเบอร์แมนได้พัฒนาไปโดยธรรมชาติของมัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหม่ ๆ ได้เกิดขึ้นซึ่งเราจะต้องเผชิญด้วยความรอบรู้ ผมคิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับโดเบอร์แมนยุคใหม่ มันค่อนข้างธรรมดา และผมจะให้คำนิยามสั้น ๆ โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่มีความงดงามอย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งที่โดเบอร์แมนมีโดยธรรมชาติเป็นคุณค่าที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่มีพละกำลัง แต่ทะมัดทะแมงและความสะโอดสะอง การเคลื่อนไหวด้วยความสง่างาม เป็นสุนัขที่มีโครงสร้างกะทัดรัดและมีสัดส่วนที่กลมกลืนกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งในปัจจุบันมักจะลืมเลือนไปคือการแสดงออก บุคลิกภาพของโดเบอร์แมนเป็นสุนัขสังคม และเงียบ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความตื่นตัวและกล้าหาญ โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่ฝึกง่าย มันชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในคุณลักษณะที่ดีของมัน กรรมการผู้ตัดสินมีเวลาในการประเมินที่จำกัดเพียง 2-3 นาที เขาจะต้องวิเคราะห์สุนัขอย่างรอบครอบด้วยการพิจารณาจุดดีมากว่าจุดด้อยของสุนัข โดเบอร์แมนที่ควรจะได้รับรางวัลควรจะเป็นโดเบอร์แมนที่มีรูปร่างกลมกลืน และโครงสร้างสมส่วน มีขนาดกลาง โครงสร้างกะทัดรัด และมีสัดส่วนที่ถูกต้อง องค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นสิ่งยืนยันถึงความเคลื่อนไหวที่ดี พฤติกรรมในสนามประกวดของโดเบอร์แมนก็เป็นสิ่งแรกที่ต้องพิจารณา ตาของกรรมการตัดสินจะต้องประเมินให้ครบถึงแม้ว่าจะมีเวลาจำกัด ความมั่นใจในตนเองและบุคลิกภาพที่สมดุลย์ของโดเบอร์แมน ประการสุดท้ายแต่ไม่ที่สุดคือ การเตรียมตัวสำหรับการประกวด  มีบ่อยครั้งที่โดเบอร์แมนที่ด้อยกว่าได้รับรางวัลเนื่องจากการจูงที่ดีกว่าในสนามประกวด

MICHAL JAKUBOWSKY: คุณคิดว่ากรรมการตัดสินควรจะเข้มงวดต่อลักษณะบางอย่างของโดเบอร์แมนให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อที่จะขจัดข้อเสีย (เช่น ดั้งจมูกที่ไม่ถูกต้อง wrong bridge-nose, สีของจมูก nose colour, ขนาด size, การเคลื่อนไหว movement ) ซึ่งดูเหมือนว่ากำลังเริ่มได้รับความนิยมในคอกโดเบอร์แมนบางรายตลอดหลายช่วงบรรพบุรุษ? อะไรคือสิ่งที่กรรมการตัดสินการประกวดควรจะกระทำเพื่อให้การผสมพันธุ์โดเบอร์แมนเป็นไปตามที่เขาตัดสินใจ?
ATTILIO POLIFRONE
: ด้วยความสัตย์ การทำงานของกรรมการตัดสิน  นอกจากการตัดสินการประกวดที่ถูกต้องแล้ว กรรมการตัดสินควรพร้อมที่จะให้คำแนะนำในการพัฒนาพันธุ์ การประเมินที่ดีเป็นสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผสมพันธุ์ อย่าลืมว่าสุนัขแต่ละพันธุ์ถูกผสมขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะและโครงสร้างที่ต้องการ เราจะต้องเข้าใจในองค์ประกอบของมัน  ในสนามประกวด เรามักจะเห็นโดเบอร์แมนที่มีลักษณะเด่นในแงของขนาด มีเส้นหลังที่สูง ขาหน้ายาว มีมุมที่ชันมากเกิน หัวยาว แต่กรามใหญ่ ในบางครั้งเราเห็นโดเบอร์แมนที่มีขนาดที่ถูกต้อง แต่มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่เกิน ขาหน้าสั้น หัวที่มีลักษณะกลม เล็ก ตำแหน่งของตาอยู่ลึก ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าโดเอร์แมนเหล่านี้มีลักษณะไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ลักษณะของโดเบอร์แมนไม่ควรเป็นไปตามกระแสนิยมหรือแฟชั่น โดเบอร์แมนจะต้องเป็นส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมของความสมดุลย์ระหว่างความมีพละกำลังและความสะโอดสะอง ที่มีความเป็นสี่เหลี่ยมของลำตัว หัวของโดเบอร์แมนเป็นอีกกรณีหนึ่งที่แยกออกไปต่างหากซึ่งมักจะถูกมองข้าม ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากหัว ลักษณะของหัวเป็นส่วนที่สำคัญประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาชนิดของพันธุ์ ถ้าเราสังเกตุการผสมพันธุ์ของคอกโดเบอร์แมนที่ผิด ๆ ที่เราเห็นในช่วง 2-3 อายุ อาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปในการอธิบายปรากฏการณ์  ถ้าผู้ผสมพันธุ์ได้ตระหนักถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยส่วนตัวผมยังสงสัยอยู่ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาพึงพอใจต่อรูปแบบเช่นนัน หรือการเลือกใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ไม่เหมาะสมในแผนการผสมพันธุ์ของเขา หรือแม้แต่การผสมในสายเลือดชิด กรรมการตัดสินสามารถที่จะให้คำแนะนำในการเลือกคู่ผสมพันธุ์ได้หากว่าการตัดสินของเขาเป็นไปอย่างถูกต้อง ผมสามารถพูดได้อย่างมันใจได้ว่า ความร่วมมือและการรับฟังซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อทั้งสองฝ่าย การรับฟังการตัดสินใจของกรรมการตัดสินไม่ใช่ต้องยอมรับเสมอไปแต่ต้องเป็นไปด้วยความเข้าใจด้วย  หากทั้งสองฝ่ายขาดความเข้าใจแล้วจะทำให้กระบวนการทั้งหมดยุ่งยากขึ้น

 

MICHAL JAKUBOWSKY: จากการที่คุณได้ไปเป็นกรรมการติดสินการประกวดโดเบอร์แมนในประเทศต่าง ๆ (ฟินแลนด์, กรีซ, เซอร์เบีย, ฮังการี, รัสเซีย, ยูเครน, อิตาลี) คุณได้เห็นลักษณะของโดเบอร์แมนในประเทศเหล่านี้อย่างไร?
ATTILIO POLIFRONE
: จะเห็นได้ชัดเจนในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะโดเบอร์แมนที่มาจากสายเลือดเดียวกัน หรือที่มาจากการผสมพันธุ์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการมีสายเลือดชิดสูง มันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะได้เห็นจุดเด่นและจุดด้อย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่เข้าใจในมาตรฐานของพันธุ์ โดเบอร์แมนก็เหมือนสุนัขพันธุ์อื่น ๆ ที่มีฐานที่แคบและความหลากหลายของพันธุกรรมค่อนข้างจำกัด ผลก็คือ พันธุ์กรรมทางลบได้มีอิทธิพลต่อพันธุ์ มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งข้อสังเกตว่าตลอด 20 ปีที่ผ่านมา 90% ของโดเบอร์แมนเพศเมียได้รับการผสมพันธุ์จากพ่อพันธุ์ไม่เกิน 10 ตัวที่ส่วนใหญ่จะมีบรรพบุรุษเดียวกัน คอกใหญ่ ๆ ดังเช่นจากเบลเยียม, เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ได้ใช้การผสมพันธุ์ที่มีความจำกัดทางพันธุกรรม  และในขณะเดียวกันคอกใหม่ ๆ หลาย ๆ คอกในรัสเซีย และในยุโรปตะวันออกยิ่งมีฐานทางพันธุ์กรรมที่แคบลงไปอีก จึงมีผลทำต่อสถานการณ์ในปัจจุบันไม่อาจเห็นโดเบอร์แมนที่ดีที่ไม่มีบรรพบุรุษเดียวกันใน 4 ช่วงแรก ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลในทางบวกเลยต่อลักษณะและคุณสมบัติของโดเบอร์แมน แต่ยังมีผลต่อสุขภาพของโดเบอร์แมนเป็นหลักอีกด้วย ผมคิดว่าการให้องค์ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และบางอย่างก็ได้เริ่มขึ้นแล้ว การคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ ผู้ผสมพันธุ์ที่มีความพิถีพิถันและจริงจังจะต้องเพิ่มความพยายามในการผสมพันธุ์ เพราะอนาคตของโดเบอร์แมนอยู่ในมือของผู้ผสมพันธุ์ทั้งหลาย

MICHAL JAKUBOWSKY: จากการสังเกตของคุณ ควรเราสามารถจะสังเกตการเคลื่อนไหวและไม่สามารถสังเกตการยืนของโดเบอร์แมนอย่างไร?
ATTILIO POLIFRONE
: มันเป็นประเพณีปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของสมาคมที่จะต้องตัดสินการเคลื่อนไหวและในการยืนของสุนัข การตัดสินไม่ได้ตัดสินจากการที่สุนัขวิ่งโดยธรรมชาติ (วิ่งควบ) กรรมการควรจะพิจารณาว่าโครงสร้างอย่างไรที่ครบองค์ประกอบตามมาตรฐานของโดเบอร์แมนมากที่สุด ด้วยประสบการณ์ การตัดสินสามารถที่จะทำได้ครบเมื่อสุนัขวิ่งแบบย่างก้าวและวิ่งเหยาะ ๆ ได้ 2-3 รอบ ในโดเบอร์แมน เฉพาะการเคลื่อนไหวหรือการยืนไม่สามารถตัดสินได้เลย แต่ต้องพิจารณาโดยรวม เพื่อให้เกิดความกระจ่าง เริ่มจากส่วนหัว ถ้ามีข้อกังขาเกี่ยวกับเส้นหลัง คอ มุมไหล่ ความยาวของขาหน้าที่ถูกต้อง ความสมดุลของเส้นหลังและ lions part มุมขาหลัง  ในการเคลื่อนไหว หลังจากการวิ่ง 2-3 รอบ กรรมการสามารถที่จะได้เห็นทุกสิ่งที่เขาต้องการเห็น มันไม่ใช่แค่การแข่งขันหากสุนัขวิ่งเร็วและเป็นไปด้วยความระหงเป็นเพราะมุมที่มาก  มันเป็นความคิดเห็นธรรมดาทั่ว ๆ ไปที่ว่าโดเบอร์แมนที่มีขนาดที่ใหญ่จะได้เปรียบ แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะอะไรที่มันเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานเป็นสิ่งที่ผิด คงได้เห็นบ่อย ๆ ที่สุนัขที่มีจิตประสาทที่เต็มเปี่ยม ยืนได้ดีแต่ในการเคลื่อนไหวขาดความกลมกลืนและสมดุล บางตัวเคลื่อนไหวด้วยการถ่ายน้ำหนักไปที่คอซึ่งเนื่องจากสาเหตุโครงสร้าง แต่อย่างไรก็ไม่สามารถซ่อนจุดอ่อนได้แม้จะจูงโดยมือโปร

 

MICHAL JAKUBOWSKY: มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสุนัขที่ก้าวร้าวในสนามประกวด? อะไรที่ยอมรับได้และอะไรที่ต้องคัดออกจากสนาม?
ATTILIO POLIFRONE
โดเบอร์แมนที่แสดงความก้าวร้าวต่อสุนัขอื่นในสนามประกวดจะต้องถูกลงโทษ เมื่อสุนัขแสดงความก้าวร้าวทั้งสุนัขและผู้จูงและผู้ดูแลจะต้องขาดคุณสมบัติ มันเป็นกฎธรรมดาในสนามประกวด แต่อย่างไรก็ตามมันก็เกิดจากสาเหตุบางประการ เช่น การเดินทางไกล ฝูงชน สถานที่คับแคบ ผู้จูงประหม่า เข้า ๆ ออก ๆ กรงบ่อย เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดต่อสุนัข โดยเฉพาะสุนัขที่ไม่ค่อยได้พบกับบรรยากาศของสนามประกวดบ่อยนัก หรือสุนัขที่ไม่ค่อยสมดุลทางบุคลิกภาพ การต่อสู้กันของสุนัขอาจเกิดขึ้นได้ แต่เป็นความรับผิดชอบของผู้จูงที่ไม่รู้จักลักษณะนิสัยของสุนัขของตนดีพอและไม่สามารถอ่านสัญญาณที่สุนัขแสดงออก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้จูงที่จะควบคุมโดเบอร์แมนของตนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดเบอร์แมนที่ไม่อยู่ในความควบคุมสามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันตราย กรรมการจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้ว ความผิดอยู่ที่ผู้จูงที่ไม่ได้สัมผัสสุนัขของตนพอ และอาจเป็นสุนัขที่เกิดมาด้วยความผิดปกติบางประการและได้รับการฝึกที่ไม่ดีพอ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเลือกสรรคู่ผสมพันธุ์และการประเมินการผสมพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีเช่นนี้ ความผิดอยู่ที่ผู้ผสมพันธุ์ ผมเห็นว่าเป็นการไม่รับผิดชอบที่นำสุนัขเช่นนี้เข้าสนามประกวดโดยไม่ตระหนักถึงปัญหา

 

MICHAL JAKUBOWSKY: คุณพอจะบอกความสำคัญตามลำดับต่อพันธุ์โดเบอร์แมน?
ATTILIO POLIFRONE
: โดยส่วนตัวแล้ว ผมมีรายการที่แน่นอนสำหรับองค์ประกอบที่สำคัญของโดเบอร์แมน แต่ในบางครั้งผมก็ประยุกต์ไปบ้างตามสถานการณ์ รายการจุดต่าง ๆ ของสุนัขขึ้นอยู่กับคุณภาพของสุนัขที่ลงประกวด แต่ก็ต้องมีจุดที่ไม่สามารถละเลยได้ที่จะต้องยึดถือและกำหนดไว้ในมาตรฐานของพันธุ์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สุขภาพ และความทะมัดทะแมง menal energy หากขาดสิ่งนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้ครบองค์ประกอบของพันธุ์และตรงกับวัตถุประสงค์ที่โดเบอร์แมนถูกสร้างขึ้นมา ปัจจุบัน เรามาอยู่ในจุดที่ถูกบังคับให้ต้องพิจารณาด้านพันธุกรรมในแง่ของโรคทางพันธุกรรมและคุณภาพของลูกโดเบอร์แมนที่ออกมา มันเป็นหนทางเดียวที่จะปกป้องโดเบอร์แมนของเรา นอกเหนือจากสุขภาพของโดเบอร์แมนแล้ว ยังมีความสำคัญที่จะต้องเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับองค์ประกอบของพันธุ์ และรูปแบบควบคู่กับองค์ประกอบของโดเบอร์แมนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสร้างโดเบอร์แมนขึ้นมาในอดีต ที่เผอิญถูกลืมไปในหลาย ๆ ครั้งของการตัดสิน ผมอยากจะชี้ถึงประวัติการผสมพันธุ์ด้วย หากเราไม่รู้อดีตที่ผ่านมา เราก็ไม่สามารถรู้อนาคต และไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ได้ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้ เพื่อให้ตอบตรงกับคำถาม การประเมินส่วนต่าง ๆ ในโดเบอร์แมนสามารถแบ่งออกเป็น หัว ลำตัว และขา จากการศึกษาของผมในฐานะกรรมการตัดสินการประกวดโดเบอร์แมนบอกผมให้คะแนนในลักษณะของหัวและการแสดงออก หัวที่สวยงามเป็นความกลมกลืนของส่วนต่าง ๆ ที่เหลือ สัดส่วน มิติที่ถูกต้อง ควบคู่กับร่างกายโดยรวม ผมจะตัดสินความกลมกลืนทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับขนาดที่ทำให้การผสมผสานทางธรรมชาติของความมีพลังและความสง่างาม ลักษณะสำคัญที่พึงประสงค์คือ โครงสร้างที่พอดี สั้นและ strong lions สั้นและสะโพกในแนวราบและมีมุมแหลม และขนที่ถูกต้อง ยาวและมาร์คกิ้งที่ถูกต้อง ทั้งหมดเป็นการให้คำนิยามถึงโดเบอร์แมนที่สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานโดยไม่ได้ขยายเกินความเป็นจริง

MICHAL JAKUBOWSKY: ในฐานะที่ Dr. Pezzano เป็นที่ปรึกษาของคุณ ได้ให้ความทรงจำอะไรแก่ที่คุณ?
ATTILIO POLIFRONE
: Pierluigi Pezzano มีผลต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นกรรมการตัดสินโดเบอร์แมนของผมเป็นอย่างมาก เราได้รู้จักกันเมื่อปี 1988 และในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกับเขาและครับครัวของเขา ในวันนี้ ผมต้องยอมรับว่าผมเสียโอกาสในการที่จะได้รับความรู้จากเขาเนื่องจากผมมีเวลาน้อยเกินไป ทุก ๆ คนที่สนใจโดเบอร์แมนจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยิ่งใหญ่ของโลกโดเบอร์แมน ผมได้เรียนรู้มากมายจากเขา และยังต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมทุกครั้งที่มีโอกาสได้พบเขา ความจดจำที่ดีที่สุดคืออะไร? เป็นคำถามที่ดี ผมสามารถตอบได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง มันอาจจะเป็นคำตอบที่ได้ยินจนเบื่อหู ผมจะอธิบายอย่างนี้ ตัวอย่างเช่น รายละเอียดต่าง ๆ และรูปพรรณ สังเกตโครงสร้างที่ดีที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานของพันธุ์ด้วยการมองไปที่จุดดีก่อนแล้วถึงจะมองส่วนที่ไม่ดีของสุนัข ดูความบกพร่องของความมั่นใจในตัวเองของสุนัขในสนามประกวด เข้าใจมาตรฐานของพันธุ์อย่างลึกซึ้งและทักษะของสุนัข เริ่มจากการดูส่วนหัวก่อนแล้วไปจบที่ส่วนหาง และหลาย ๆ อย่างที่ผมจดจำอยู่เสมอซึ่งผมใช้มันในฐานะกรรมการในสนามประกวด

MICHAL JAKUBOWSKY: จะมีผลกระทบอะไรบ้างต่อโดเบอร์แมนเมื่อกฎระเบียบได้เปลี่ยนแปลงไป (การห้ามตัดหางและตัดหู)?
ATTILIO POLIFRONE
: นับตั้งแต่มีการห้ามตัดหางและตัดหูกับโดเบอร์แมนในหลายประเทศ โดเบอร์แมนได้รับผลกระทบไปด้วยและความนิยมลดลง ผมคิดว่านั่นเป็นปัญหาที่ต้องการการวิเคราะห์ในเชิงลึก และเราต้องถามไปตรง ๆ ก่อนที่จะไปโทษการตัดสินใจในการห้ามตัดหางและตัดหูโดเบอร์แมน ผมจะถามว่า โดเบอร์แมนของเรามีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมและมีอายุยืนกว่าเดิมหรือไม่? โดเบอร์แมนได้รับการประเมินอย่างครบถ้วนหรือไม่ในสนามประกวด? ข้อกำหนดต่าง ๆ ได้ถูกเลือกสรรมาอย่างดีหรือไม่? สมาคมโดเบอร์แมนได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังในการที่จะปกป้องและปรับปรุงโดเบอร์แมนแล้วหรือไม่? ทุก ๆ คนจะต้องถามตนเองแล้วตอบคำถามเหล่านี้  ในความเห็นของผม การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อโดเบอร์แมน คงมีพวกเราจำนวนหนึ่งและมันจะลดลง ๆ หากมีคอกโดเบอร์แมนและความนิยมโดเบอร์แมนลดลง มันอาจจะเกิดขึ้นได้ แล้วเราคงต้องเดินย้อนกลับมาทบทวนแทนที่จะเดินไปข้างหน้า เมื่อถึงจุดนี้เราต้องพิจารณาเฉพาะไปที่สุขภาพของโดเบอร์แมนและพยายามที่จะขจัดโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ปริมาณความนิยมโดเบอร์แมนลดลง