ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

 

คำถามที่ถูกถามเป็นประจำเกี่ยวกับโดเบอร์แมน

 

ความฉลาดของโดเบอร์แมน เมื่อเทียบกับสุนัขพันธุ์อื่น ๆ 

จากผู้เขียนหนังสือ The Intelligence of Dogs, Professor Dr.Stanley Coren เราสามารถจำแนกความฉลาดของสุนัขได้ 3 ประเภท
- ความฉลาดในการปรับตัว (ความสามารถในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา) เกิดขึ้นกับสุนัขเฉพาะตัว และวัดได้ด้วยการทดสอบ IQ ของสุนัข
-ความฉลาดโดยสัญชาติญาณ เกิดขึ้นกับสุนัขเฉพาะตัว และวัดได้ด้วยการทดสอบ IQ ของสุนัข
-ความฉลาดในการทำงานและการเชื่อฟังคำสั่ง เกิดขึ้นกับพันธุ์ของสุนัข
Stanley Coren เป็นนักจิตวิทยาทางประสาท neuropsychologist และศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งบริทิส โคลัมเบีย University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada ดร. โคเรนได้ตีพิมพ์บทความในวารสารทางการแพทย์ เช่น The New England Journal of Medicine, American Journal of Public Health and Sleep เขาได้ออกรายการทางโทรทัศน์ เช่น Good Morning America, CNN, The Osgood Files and The Today Show ดร. โคเรน เป็นสมาชิกของ American Psychology Association, American Psychology Society และ Canadian Psychology Association เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้รับรางวัลจาก Killam Memorial Fellowship

สุนัขที่ฉลาดที่สุด Brightest Dogs อันดับที่ 1 ถึง 10 จากสุนัขที่ทำการวิจัยจำนวน 79 พันธุ์ ซึ่งมีความสามารถในการเข้าใจในคำสั่งใหม่ ๆ โดยใช้เวลาในการฝึกน้อยกว่า 5 ครั้ง และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อสั่งในครั้งแรก 95% หรือมากกว่า
อันดับที่   พันธุ์
1   Border Collie
2   Poodle
3   German Shepherd
4   Golden Retriever
5   Dobermann
6   Shetland Sheepdog
7   Labrador Retriever
8   Papillon
9   Rottweiler
10 Australian Cattle Dog

หากเรามีโดเบอร์แมนมากกว่าหนึ่งตัว พวกมันจะรวมใจกันสร้างปัญหาให้แก่เราหรือไม่?

เป็นคำถามที่น่าสนใจ ถ้าเป็นลูกโดเบอร์แมนคำตอบคือ ใช่ ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งที่จะต้องสร้างปัญหาขึ้น ลูกโดเบอร์แมนก็คือ ปีศาจตัวน้อย ๆ ดี ๆ นี่เอง โดยทฤษฎีแล้ว สุนัขที่ดี (เชื่อฟังคำสั่ง) ย่อมมาจากสุนัขที่แย่ที่สุด (ดื้อ)    

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยาก และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงเมื่อผู้เลี้ยงบริหารและจัดการไม่ถูกต้อง และจะต้องเป็นผู้นำฝูง pack leader ผู้เลี้ยงสุนัขหลายรายมักจะเข้าใจว่า เพียงแค่นำสุนัขใหม(ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ใด)่เข้าบ้านแล้วปล่อยให้สุนัขมันปรับตัวเข้ากันเองได้ สำหรับรายที่โชคดีก็ถือว่าเฮงไป แต่โดยมากมักจะไม่โชคดีเสมอไป

สุนัขเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมกันเป็นฝูง pack animal โดยทั่วไปเจ้าของสุนัขไม่ทราบถึงพลังของสัญชาติญาณของสุนัขที่มันมีอยู่ในสัตว์เลี้ยงน่ารักของเขามันสูงขนาดไหน

ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการที่เพิ่มจำนวนสุนัขเข้าไปในบ้านแต่ละตัวนั้นมันเป็นการกระตุ้นแรงขับในสัญชาติญาณสุนัข หรือ แรงขับของความเป็นผู้นำฝูง rank drive ให้กับเพื่อนที่แสนน่ารักชองเขา แต่เขาจะตะลึงเมื่อได้เห็นถึงความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นในสุนัขที่เขาเลี้ยง

ผลลัพธ์ของปัญหามักเกิดจากสาเหตุที่มากมาย เช่น สุนัขที่เลี้ยงมักจะหวงอาณาเขตของตน มักจะชิงความเป็นผู้นำฝูง หรือก้าวร้าว หรือ การอยู่รวมกันของสุนัขเพศเดียวกันซึ้งเป็นสาเหตุของความก้าวร้าว

ผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการเลี้ยงสุนัข 2 หรือ 3 ตัวด้วยกันเป็นการรวมฝูงสุนัข สุนัขจะเริ่มมีความหวงอาณาเขต เช่นเดียวกับที่เกิดกับสุนัขป่า การอยู่รวมกันของฝูงจะมีการจัดระเบียบของฝูง แต่ละตัวจะรู้ดีว่ามันอยู่ในตำแหน่งใดในฝูง หากเมื่อใดตัวใดตัวหนึ่งในฝูงมีความรู้สึกว่ามนุษย์ที่เลี้ยงมันไม่มีลักษณะเป็นผู้นำฝูง มันจะขยับตัวเองเป็นผู้นำฝูงทันที

กลับสู่คำถาม

ชอบท่าทางความสง่าของโดเบอร์แมนแต่เท่าที่เราทราบ โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่ดื้อ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

หากคุณปล่อยให้โดเบอร์แมนครอบงำหรือมีอิทธิพลเหนือคุณ มันจะเป็นอย่างที่ถาม โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่เชื่อมั่นในตัวเองจำเป็นต้องมีผู้ที่รับผิดชอบในการฝึกอบรม ดูเหมือนว่าโดเบอร์แมนที่คุณเห็นไม่ได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้อง หรือขาดลักษณะของผู้นำฝูง ที่น่าเศร้าคือ ความดื้อรั้น เป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ของโดเบอร์แมนแต่เมื่อมันได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้อง จะทำให้มันเชื่อฟังคำสั่งสูง  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนฝึกยากหรือไม่?

ไม่ โดเบอร์แมนถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการฝึกอบรมง่าย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า ลูกโดเบอร์แมนจะสอนง่าย คุณสมบัติด้านอารมณ์ของโดเบอร์แมนทำให้โดเบอร์แมนหนุ่มเป็นสุนัขที่มีความวิเศษ เช่น ความเฉลียวฉลาด เชื่อฟังคำสั่ง และมีความมั่นคง ก็เกิดจากความเป็นลูกสุนัขที่หัวดื้อนี่เอง

เมื่อคุณเริ่มทำการฝึกอบรมลูกโดเบอร์แมนคุณจะต้องปรับให้ความมุ่งมั่นของคุณตรงกันกับของลูกโดเบอร์แมนแล้ววันหนึ่ง ลูกโดเบอร์แมนน้อยจะเข้าใจอะไรบางอย่าง เมื่อถึงตอนนี้การฝึกอบรมก็จะง่ายขึ้น

หากคุณยึดมั่นในความสม่ำเสมอนในการฝึก ลูกโดเบอร์แมนจะเข้าใจคุณสอนให้เขาทำในสิ่งที่เขาควรจะต้องทำ  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนตัวผู้สอนยากกว่าตัวเมียหรือเปล่า?

กุญแจสำหรับคำถามนี้คือ ความกร้าวร้าว ก็เหมือนกับการที่เด็กพยายามทำให้พ่อแม่เขาพึงพอใจ โดเบอร์แมนต้องเผชิญกับงานหนักต่าง ๆ ด้วยความกร้าวร้าว ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์ การแข่งขันในสนามประกวด หรือการป้องกันครอบครัว

สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเพศของโดเบอร์แมนเกี่ยวกับอารมณ์ โดเบอร์แมนเพศผู้มักมีความเป็นตัวของตัวเอง ส่วนโดเบอร์แมนเพศเมียจะนิ่มนวลกว่า ความกร้าวร้าวสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้ง 2 เพศ หากได้รับการผสมพันธุ์ การฝึกอบรม และการแนะนำให้เข้าสังคมที่ไม่ถูกต้อง  

กลับสู่คำถาม

กำลังตัดสินใจเลือกระหว่างโดเบอร์แมนกับร๊อตไวเลอร์ ความแตกต่างทางด้านอารมณ์ของสุนัขทั้งสองพันธุ์นี้เป็นอย่างไร?

โดเบอร์แมนกับร๊อตไวเลอร์มีอารมณ์ที่เหมือน ๆ กัน สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ โดเบอร์แมนมีพละกำลัง และความฉลาดมากกว่า ดังนั้น โดเบอร์แมนจึงต้องการการกระตุ้นที่มากกว่า หากคุณไม่สามารถที่จะให้การกระตุ้น โดเบอร์แมนจะหาทางของมันเอง

หากคุณมีแผนที่จะใช้สุนัขในทางกีฬา หรือกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง หรือการฝึกอบรมระดับสูง โดเบอร์แมนจะเหมาะสมกว่า แต่หากคุณไม่มีเวลาพอที่จะให้โดเบอร์แมนได้ออกกำลังกาย และการกระตุ้น ร๊อตไวเลอร์จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนเพศใดฝึกอบรมง่ายกว่ากัน?

เคยได้อ่านและได้ยินมามากว่าโดเบอร์แมนเพศผู้และเพศเมียมีบุคลิกภาพที่ต่างกัน โดยส่วนรวมแล้ว เห็นด้วย แต่เมื่อกล่าวถึงการฝึกอบรมแล้วสุนัขแต่ละตัวจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน การฝึกอบรมที่มีประสิทธภาพ คือ การเข้าใจสุนัขของคุณและวิธีการจูงใจที่เหมาะสมต่อการฝึกสุนัขของคุณด้วย

เมื่อกล่าวเฉพาะโดเบอร์แมนความง่ายในการฝึกอบรมเกิดจากความเข้าใจในโดเบอร์แมนแต่ละตัว จากประสบการณ์ โดเบอร์แมนเพศผู้มีความพร้อมในการทำงานมากกว่าเพศเมียและดูเหมือนว่าจะซื่อบื้อมากกว่าเพศเมีย โดเบอร์แมนเพศเมียจะติดแจ ต้องการการความรัก และเหนืออื่นใด ดูเมือนว่าจะอ่อนหวานกว่า

สำหรับการฝึก เราจะเห็นความแตกต่างเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นโดเบอร์แมนเพศใด  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนดีกับแมวหรือเปล่า?

การแนะนำเข้าสังคม socialization ที่ถูกต้องจะทำให้โดเบอร์แมนดีกับแมวและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ หากเรามีแมวอยู่ด้วย นอกเหนือจากการที่ได้โดเบอร์แมนจากผู้ผสมพันธุ์ที่ดีแล้ว คุณยังต้องการผู้ผสมพันธุ์ที่เลี้ยงลูกโดเบอร์แมนและพ่อแม่พันธุ์ร่วมกับแมวและสัตว์เลี้ยงเล็ก ๆ ด้วย

โดเบอร์แมนถึงแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่และมีพละกำลังมาก และยังเป็นที่รู้จึกถึงท่าทางที่สุภาพและความระมัดระวัง

จะอย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังเมื่อเอาลูกโดเบอร์แมนใหม่เข้าบ้าน ลูกโดเบอร์แมนเล่นแรง และแมวก็ไม่ชอบการเล่นที่แรง ๆ ลูกโดเบอร์แมนควรได้รับการอบรมให้รู้ว่าอะไรที่รับได้และอะไรที่รับไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามไล่ หรือคาบไปมา หรือเอาเท้าตบใส่แมว และห้ามกินอุจจาระและอาหารแมว

สุนัขในบางครั้ง ชอบกินอุจจาระ ซึ่งมนุษย์มองว่าเป็นสิ่งไม่ดี ลูกสุนัขที่กินอาหารแมวจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการอักเสบของตับอ่อน  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนดีกับเด็กหรือเปล่า?

เป็นคำถามที่ดีอีกคำถามหนึ่ง สำคัญที่เด็กดีต่อโดเบอร์แมนหรือเปล่า? เราจะรู้ว่าในครอบครัวใหม่ฝึกอบรมลูกโดเบอร์แมนดีหรือไม่จากพฤติกรรมของเด็กในครอบครัวนั้น ทั้งเด็กและโดเบอร์แมนต้องการการฝึกอบรมที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะตามมา

โดเบอร์แมนมีชื่อเสียงในเรื่องความรักและการปกป้องเด็ก จะไม่มีโดเบอร์แมนที่ได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้องทำอันตรายต่อเด็ก ข้อได้เปรียบที่มีโดเบอร์แมนอยู่ร่วมกับเด็ก คือ จะทำให้มีความมั่นคง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม โดยนิสัยของโดเบอร์แมนที่มีความชื่นชอบต่อเด็ก เด็กควรได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้องในการให้ความสำคัญ ความรัก และการยอมรับโดเบอร์แมนในฐานะสมาชิกของครอบครัว เด็กควรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการฝึกและให้รู้จักการควบคุมโดเบอร์แมนให้อยู่ในคำสั่ง

เช่นเดียวกัน โดเบอร์แมนก็ควรได้รับการฝึกอบรมให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อเด็ก ถึงแม้ว่าโดเบอร์แมนจะรักเด็ก อาจมีการปะทะกันบ้าง ขโมยอาหาร ผลักให้ล้ม ดันให้พ้นทางบ้าง  

กลับสู่คำถาม

คนทั่วไปมักพูดว่า โดเบอร์แมนเป็นสุนัขเจ้าของเดียวมากกว่าเป็นสุนัขสำหรับครอบครัว อาจทำอันตรายต่อสมาชิกในครอบครัวหรือไม?

เป็นธรรมดาผู้คนมักพูดกันไปต่าง ๆ นา ๆ  สมาชิกในครอบครัวจะได้รับอันตรายจากโดเบอร์แมนเฉพาะโดเบอร์แมนที่ได้รับการทารุณกรรมอย่างหนักจากสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น โดเบอร์แมนปราถนาและต้องการที่จะเป็นสมาชิกของครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่ฝึกอบรมเขา และทำให้เขาเป็นโดเบอร์แมนที่ดี

นอกจากการที่ได้ถูกพัฒนาให้เป็นผู้ปกป้องส่วนบุคคลแล้ว โดเบอร์แมนยังถูกพัฒนาให้อยู่ร่วมกับครอบครัว และแน่นอน โดเบอร์แมนเป็นสุนัขสำหรับครอบครัวที่วิเศษมาก  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนขี้หงุดหงิด skittish และได้อ่านบทความว่าโดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่มีความหงุดหงิดและกัด เป็นความจริงหรือไม่?

ความหงุดหงิดควรเป็นสิ่งสุดท้ายของโดเบอร์แมน หากโดเบอร์แมนที่ได้รับการผสมพันธุ์ที่ถูกต้องจะต้องมีจิตประสาทมั่นคง ไม่ใช่ขี้หงุดหงิด อย่างไรก็ตาม ก็เคยพบพานกับโดเบอร์แมนขี้หงุดหงิดเหมือนกัน แต่เป็นสุนัขที่ได้รับการทรมาณ abuse มา

การผสมพันธุ์และเลี้ยงดูโดเบอร์แมนที่ไม่ถูกต้องจะทำให้โดเบอร์แมนขี้หงุดหงิด นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ สาเหตุที่ทำให้โดเบอร์แมนหงุดหงิด ผู้ที่จะเลี้ยงโดเบอร์แมนควรทำการเสาะหาโดเบอร์แมนที่ได้รับการผสมพันธุ์เลี้ยงดู และแนะนำเข้าสังคม socialization อย่างถูกต้องก่อนที่จะนำมาเลี้ยง

อาการขี้หงุดหงิดสะท้อนมาจากการที่โดเบอร์แมนถูกทรมาณ abuse หรือถูกละทิ้ง โดยเฉพาะการถูกละเลยต่อการแนะนำเข้าสังคม socialization หากลูกโดเบอร์แมนเกิดจากพ่อและแม่ที่มีความมั่นคง และได้รับการแนะนำเข้าสังคมที่ถูกต้อง เขาควรจะไม่ขี้หงุดหงิด  

กลับสู่คำถาม

เป็นความจริงหรือไม่ที่ว่า แม้โดเบอร์แมนที่ผ่านการฝึกมาแล้วก็ยังไล่ตามผู้คนหรือวัตถุที่เคลื่อนไหว?

ไม่ โดเบอร์แมนที่ผ่านการฝึกอบรมที่ถูกต้อง หากสั่งให้นั่งรอบนทางด่วนก็จะนั่งจนกระทั่งโดนรถชน เมื่อประมาณปี 1900 จากหลักฐานบรรพบุรุษของโดเบอร์แมนมีการผสมข้ามสายพันธุ์จากสุนัขเกรย์ฮาว สุนัขเกรย์ฮาวเป็นสุนัขสำหรับการไล่กวดสัตว์เล็ก ๆ และยังมีสุนัขพันธุ์แมนเชสเตอร์ เทอร์เรียในสายเลือดของโดเบอร์แมนซึ่งสุนัขพันธุ์ที่ชอบจับหนู

จากส่วนผสมนี้ทำให้โดเบอร์แมนมีนิสัยชอบไล่จับสิ่งของ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาพันธุ์โดเบอร์แมนเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่ง หากโดเบอร์แมนไล่กวดที่ไม่ถูกต้อง ต้องใช้คำสั่ง “ไม่” หรือ “ปล่อยมัน”  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนที่ได้รับการช่วยเหลือชีวิต rescue จะปลอดภัยหรือไม่?

ที่สุดเกี่ยวกับสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือชีวิตก็คือว่า เราไม่รู้แหล่งที่มาและภูมิหลังของเขา ขอแนะนำว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในการฝึกและสามารถเผชิญกับปัญหาทางพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงโดเบอร์แมนที่ได้รับการ rescue อย่างไรก็ตามการรับเอาสุนัขที่ไม่เหมาะสมเข้าบ้านและเลิกเลี้ยงในภายหลังเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมต่อสุนัข

การรับเอาโดเบอร์แมนที่ได้รับการ rescue เพียงเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแน่นอน

อย่างไรก็ตามประโยช์ประการหนึ่งจากการรับเอาสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการช่วยเหลือชีวิตมาเลี้ยง เมื่อสัตว์เหล่านั้นได้อยู่ในที่ ๆ ปลอดภัยและได้รับความรักจากสมาชิกในครอบครัว และจะได้รับความชื่นชอบและจงรักภักดีจากสัตว์  

กลับสู่คำถาม

จริงหรือไม่ที่ว่า สีของโดเบอร์แมนที่นอกจากสีดำเกิดจากการผสมพันธุ์ที่เลวร้าย?

หากสุนัขที่ได้รับการผสมเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากสุขภาพและอารมณ์ที่มั่นคงแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

สิ่งบ่งบอกถึงการผสมพันธุ์ที่ไม่ดี คือการประชาชาสัมพันธุ์สีอื่นนอกเหนือจากสีมาตรฐานประจำพันธุ์ เช่นแผนการผสมเพื่อให้ได้สีน้ำเงิน สีเทาแกมเหลือง หรือสีลูกกวง fawns หรือโดยเฉพาะสีขาว albino เป็นสิ่งที่เลวร้าย เพราะว่าสีอื่น ๆ นอกจากสีดำและน้ำตาลเป็นการเจือจางจากลักษณะด้อย หมายถึงคู่ผสมจะผลิตสีที่หายาก แทนที่จะเป็นการผสมพันธุ์เพื่อสุขภาพและจิตประสาทของสุนัข เหนืออื่นใด การผสมพันธุ์เพื่อให้ได้สีอื่น ๆ ไม่เป็นผลดีต่อสายพันธุ์โดเบอร์แมนแต่เป็นการผสมพันธุ์เพื่อฐานะการเงินของผู้ผสมพันธุ์

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้โดเบอร์แมนที่มีสีที่ถูกเจือจางและสีขาวต้องทนทุกข์ทรมานต่อปัญหาสุขภาพและอารมณ์ และสิ่งหนึ่งก็คือปัญหาความไม่มั่นคงทางจิตประสาท และความกร้าวร้าว  

กลับสู่คำถาม

การทำหมันโดเบอร์แมนเพศผู้ก่อนอายุครบ 6 เดือน สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาความกร้าวร้าวได้จริงหรือไม่?

ถึงแม้ว่าสัตว์แพทย์บางคนจะได้รับการศึกษามาว่า การทำหมันเป็นวิธีแก้ปัญหาทางพฤติกรรมสุนัข คงไม่เป็นเช่นนั้น ทั้งสุนัขเพศผู้และเมียควรจะปล่อยให้มีอายุครบหนึ่งปีจึงจะมีพัฒนาการเต็มวัย

การทำหมัน ในบางครั้งอาจทำให้ปัญหาหนักขึ้น ควรเข้าใจว่าการทำหมันไม่ใช่เป็นการแก้ไขพฤติกรรม แต่ควรใช้การฝึกอบรม และการแนะนำการเข้าสังคม socialization ที่ถูกต้อง  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนชอบทำให้หวาดกลัวหรือไม่ ถ้ามี จะทำให้มันกร้าวร้าวหรือไม่?

โดเบอร์แมนมีความรู้สึกได้หลายอย่างกับคน คำว่า ความรู้สึก ในที่นี้หมายถึง การดูภาษากายของโดเบอร์แมน ภาษากายของสุนัขเป็นการสือสารวิธีหนึ่ง จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่โดเบอร์แมนจะต้องเข้าใจในภาษาคนโดยลักษณะท่าทางของคน การแสดงออกของโดเบอร์แมนเป็นปฏิกริยาต่อเหตุการณ์ที่เฉพาะ โดเบอร์แมนที่ทำให้แขกที่มาเยี่ยมบ้านกลัว เจ้าของไม่ควรโกรธกับการกระทำเช่นนี้ เพราะโดเบอร์แมนจะต้องมีความรอบคอบต่อสิ่งแปลกใหม่ และหากเขาได้รับการแนะนำให้เข้าหาแขกด้วยความสุภาพ เขาจะยิ่งสุภาพมากกว่า

ในสถาณการณ์ที่โดเบอร์แมนควรจะปกป้องผู้จูง ความกลัวเท่านั้นที่จะต้องแสดงต่อผู้จู่โจม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า หากผู้บุกรุกแสดงความกลัวแล้วโดเบอร์แมนจะจู่โจมเอา มันเพียงแค่การสงสัยเล็กน้อยเท่านั้น  

กลับสู่คำถาม

เราสามารถที่จะเลี้ยงโดเบอร์แมนเพศผู้ด้วยกันหรือไม่?

โดยทั่วไป ได้ โดเบอร์แมนหนุ่มต้องการการอบรมที่ถูกต้อง ระหว่างอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ โดเบอร์แมนยังไม่โต (อารมณ์) เต็มที่นักที่จะหลีกเลี่ยงการเล่นที่รุนแรงอันอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

การอบรมดูแลที่ถูกต้องสามารถใช้ได้ดีทั้งสองเพศ โดเบอร์แมนที่เต็มวัย โดยเฉพาะเมื่อเล่นกับโดเบอร์แมนหนุ่มจะเล่นหนัก หากโดเบอร์แมนหนุ่มเพิ่มระดับการเล่นที่หนักขึ้นอาจเกิดการบาดเจ็บ  

กลับสู่คำถาม

เราจะหลีกเลี่ยงการเล่นที่รุนแรงในโดเบอร์แมนได้หรือไม่?

เจ้าของโดเบอร์แมนควรระวังการเล่นที่แรง ๆ กับโดเบอร์แมน ความกลัวทำให้โดเบอร์แมนคุ้นเคยต่อการทำให้คนด้วยความรุนแรงและอาจเกิดความบาดเจ็บได้

การเล่นที่แรง ๆ เป็นเรื่องสนุก แต่ควรเล่นกับโดเบอร์แมนที่โตเต็มที่และได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง สำหรับลูกโดเบอร์แมนแล้ว ธรรมชาติของเขา การเล่นแรงควรหลีกเลี่ยง  

กลับสู่คำถาม

หากมีเด็กในบ้าน จะเป็นการดีหรือไม่ที่ควรจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์อื่นที่เรารู้จักแทนโดเบอร์แมนจะได้ไม่ทำให้เด็กบาดเจ็บ?

แน่นอนที่สุด สุนัขที่ไม่ทำให้เด็กบาดเจ็บคือสุนัขที่สต๊าฟแล้วเท่านั้นที่ไม่ทำให้เด็กบาดเจ็บ และสุนัขที่สต๊าฟแล้วจะไม่เหมือนสุนัขจริงที่สามารถให้ความรู้สึกที่แท้จริงและประสบการณ์กับเด็กที่สุนัขควรจะให้ได้

โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่มีพละกำลังมาก แต่ไม่ได้หมายความว่า มันจะเป็นอันตรายมากกว่าสุนัขพันธุ์เล็ก ๆ หรือสุนัขพันธุ์ที่เป็นมิตรอื่น ๆ  ความจริงแล้ว โดเบอร์แมนมีอันตรายน้อยกว่าสุนัขพันธุ์เล็ก ๆ หรือพันธุ์ที่ว่าเป็นมิตร

เหตุผลง่าย ๆ คือ สุนัขจะอันตรายเมื่อมันอยู่ในสภาวะกดดันและหวาดกลัว โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์เล็ก ๆ น่าอันตรายกว่า เพราะมันเครียด หรือได้รับอันตรายได้ง่ายจากเด็ก โดเบอร์แมนถูกพัฒนาเพื่อทนต่อความเครียดและความกลัว และการต่อต้านที่น้อยกว่า

อีกประการหนึ่งการผสมพันธุ์สุนัขขนาดเล็กและพันธุ์ที่เป็นมิตรไม่ค่อยคำนึงถึงจิตประสาทและอารมณ์ของสุนัขดังเช่นการผสมพันธุ์โดเบอร์แมน เพราะสุนัขพันธุ์เล็กและสุนัขพันธุ์ที่เป็นมิตรไม่อันตราย ก็ใช่

แต่ความจริงแล้ว เด็กและสุนัขควรได้รับการฝึกอบรมโดยผู้ใหญ่ที่มีลักษณะของผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ใดก็ตาม ไม่มีสุนัขพันธุ์ใดที่ปลอภัยเสมอไป  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนของเพื่อนบ้านได้ทำลายเฟอร์นิเจอร์แสนหวงและขุดสนามหญ้าของเขา เป็นเรื่องจริงหรือไม่?

ก็เคยได้ยินเรื่องเช่นนี้อยู่เป็นประจำ มีเจ้าของสุนัขพันธุ์เพศเมียพันธุ์อื่นคู่หนึ่ง ภายหลังได้ทิ้งให้สุนัขอยู่โดยลำพังเป็นเวลานานเกินกว่า 8 ชั่วโมง การได้รับผลกระทบจากการปล่อยให้อยู่โดยลำพังและความเบื่อ ทำให้สุนัขกัดแทะเฟอร์นิเจอร์และพรมเสียหาย และที่แย่ไปกว่านั้น เขาได้ทิ้งสุนัขไว้นอกบ้านเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ลูกสุนัขฉี่หรือถ่ายในบ้าน ทำให้ลูกสุนัขขุดหลุมในสนามหญ้า ไม่ว่าสุนัขพันธุ์ใดที่ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ จะมีปฏิกริยาเหมือนกัน โดเบอร์แมนมีศักยภาพและพละกำลังในการทำลายมากกว่า

โดเบอร์แมนต้องการการกระตุ้น และหากเจ้าของไม่มีเวลาพอที่จะกระตุ้นและพาไปออกกำลังกาย มันก็จะหาทางออกของมันเอง ดังนั้น หากคุณมีแผนที่จะเป็นเจ้าของสุนัขพันธุ์วิเศษนี้ คุณควรเตรียมความพร้อมที่จะให้การกระตุ้นและพาไปออกกำลังกาย มิฉนั้นคุณก็จะเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้  

กลับสู่คำถาม

จำเป็นที่จะต้องให้ผู้มีประสบการณ์ในการฝึกโดเบอร์แมนให้มีจิตประสาทมั่นคงหรือไม่?

ไม่ เจ้าของโดเบอร์แมนเพียงมีความตั้งใจและความสม่ำเสมอในการฝึกอบรมเพื่อนที่แสนวิเศษเท่านั้น หนังสือฝึกสุนัขดี ๆ และการได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ก็เพียงพอแล้ว

ผู้ฝึกสุนัขอาชีพสามารถช่วยเหลือได้ในรูปของห้องเรียนซึ่งจะเป็นสถานที่ทำให้ลูกสุนัขมีความสุข เขาจะสอนเจ้าของในคำสังพื้นฐานและวิธีการฝึกสุนัข ชั้นเรียนยังให้โอกาสลูกสุนัขได้สัมผัสสุนัข ผู้คน ได้เห็น ได้ยิน ที่แปลก ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการแนะนำการเข้าสังคม socialization  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนสามารถฝึกให้ปฏิบัติต่อสัตว์เล็กอย่างสุภาพได้หรือไม่?

ได้ โดเบอร์แมนเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และมักจะปฏิบัติต่อสุนัขเล็ก ๆ เหมือนกับลูกของมัน โดเบอร์แมนหนุ่มยังปฏิบัติต่อสัตว์อื่นเหมือนลูกสุนัข หรือพี่น้องร่วมครอก หมายถึงการเล่นแรง ลูกโดเบอร์แมนควรได้รับการฝึกอบรมแก้ไขในการเล่นที่แรงจากผู้นำฝูง หรือเจ้าของ เมื่อการเล่นเริ่มรุนแรงขึ้นกับสัตว์อื่นที่เปราะบาง

โดเบอร์แมนเรียนรู้ได้เร็วและจะรู้ว่าแมวหรือชิวาวาไม่ใช่ของเล่นที่จะกัดแทะได้ เขาจะรู้ว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อการอิงแอบแต่ต้องทนุถนอม โดยเฉพาะการใช้เท้าตบและจมูก  

กลับสู่คำถาม

มีความกลัวต่อโดเบอร์แมนตลอดเวลา เคยถูกจู่โจมมาครั้งหนึ่งตอนเด็ก แต่ตอนนี้เป็นเพื่อที่แสนดีกับโดเบอร์แมนที่เทห์หาที่เปรียบมิได้ และปัจจุบันนี้หลงรักโดเบอร์แมน ลูกโดเบอร์แมนจะเป็นแบบนี้หรือไม่?

หากคุณเจอผู้ผสมพันธุ์ที่ดีมีความรับผิดชอบสูง และได้ลูกโดเบอร์แมนจากพ่อแม่ที่เป็นมิตร (หากเป็นไปได้ ผ่านการคัดพันธุ์) และเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง ก็จะไม่มีเหตุผลใดที่โดเบอร์แมนจะเป็นอื่นนอกจากเพื่อนที่สุภาพและแสนดีต่อสังคมมากว่าที่คุณเคยชื่นชอบมาก่อน

พึงระลึกไว้เสมอ่า สิ่งที่คุณควรจะเร่งดำเนินการก่อนที่จะเป็นเจ้าของโดเบอร์แมนคือ การเสาะหาผู้ผสมพันธุ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบ นั่นคือบันไดก้าวแรกของคุณ ในการหา Master Breeder  

กลับสู่คำถาม

มีปัญหาเรื่องเสียงในบริเวณที่พักอาศัย และทำให้เพื่อนบ้านทะเลาะกัน อยากจะหาโดเบอร์แมนมาเลี้ยงแต่เกรงว่ามันจะเห่ารบกวนเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเวลากลางคืน โดเบอร์แมนเห่าบ่อย และเห่าดังหรือไม่โดยเฉพาะเวลากลางคืน?

ประการแรก สุนัขที่ถูกแยกไว้นอกบ้านจะเห่าเพราะความเครียดที่ถูกทิ้งให้อยู่ลำพัง

โดเบอร์แมนไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่อให้ถูกปล่อยทิ้งไว้นอกบ้าน และจำเป็นต้องฝึกไม่ให้เห่าที่ไม่จำเป็น เช่นในเวลากลางคืน อย่างไรก็ตามโดเบอร์แมนจะเห่าเมื่อเขาพบสิ่งที่เขาสงสัย นี่คือภารกิจของเขา

หากคุณมีแผนที่จะฝึกโดเบอร์แมนและเลี้ยงเขาไว้ในบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไร แนะนำเขาให้รู้จักกับเพื่อนบ้าน เขาจะไม่เห่าใส่ผู้คนที่เขารู้จัก และคนทั่วไปจะชอบโดเบอร์แมนที่นิสัยดี  

กลับสู่คำถาม

มีแม่ที่อายุมากอาศัยอยู่ด้วยในบ้าน จะปลอดภัยหรือไม่ถ้าจะมีโดเบอร์แมน?

มีปัญหาเดียวที่เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุจากโดเบอร์แมนที่ซื่อบื้อชนคนแก่ล้ม ซึ่งเป็นปัญหาเหมือนกับสุนัขพันธุ์อื่น ๆ โดเบอร์แมนและสุนัขทุกพันธุ์ต้องการการฝึกอบรมในการปฏิบัติต่อคนชราอย่างถูกต้อง  

กลับสู่คำถาม

สนใจที่จะเป็นเจ้าของโดเบอร์แมนและอยากจะรักษาสนามหญ้าและแปลงดอกไม้ไว้จะทำได้หรือไม่?

ปัญหาที่แท้จริงคือ คุณมีเวลาพอและมีความอดทนพอที่จะรักษาสนามหญ้าและแปลงดอกไม้ควบคู่ไปกับการฝึกโดเบอร์แมนหรือไม่ หากคุณมี คุณสามารถรักษาได้ทั้งสองอย่าง

โดเบอร์แมนชอบสนามสีเขียว ๆ และชอบกินหญ้า จึงไม่ควรใช้สารเคมีกับสนามหญ้า และเขาชอบสนามหญ้าสำหรับการวิ่ง และออกกำลังกายด้วย และชอบที่จะชิมผักต่าง ๆ จึงต้องฝึกอบรมเขาไม่ให้ชิมผักที่เป็นอัตรายหรือมีราคาแพง เช่นเดียวกัน เขาต้องการเรียนรู้ เหมือนกับที่มีคนมักจะบอกว่า โดเบอร์แมนชอบกัด นั้นจริงหรือไม่ ?

วลีที่ว่าโดเบอร์แมนชอบกัด มักจะใช้ในการจำแนกจิตประสาทของสุนัข ตัวยวลีก็ทำให้เขาใจผิด ๆ ชอบกัด ควรจะใช้กับสุนัขพันธุ์เทอร์เรียเล็ก ๆ หรือแม้กระทั่งชิวาวาที่น่ารัก หรือเปปิลอน สุนัขประเภทนี้ไม่ได้ผสมพันธุ์มาเพื่อให้มีจิตประสาทที่มั่นคง หรือกัดอย่างสม่ำเสมอ

คำว่า ชอบกัด เมื่อนำมาใช้กับโดเบอร์แมนมักหมายถึงความสามารถหรือความมุ่งมั่นที่จะกัดเมื่อมันรู้สึกว่าถูกคุกคาม แต่อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ความชอบ โดเบอร์แมนถูกพัฒนามาเพื่อทนทานต่อสภาวะเครียด และกัดเมื่อจำเป็นเท่านั้น

โดเบอร์แมนถูกพัฒนาเพื่อให้มีความมั่นคง หมายความว่า มันจะคอยอย่างสงบภายใต้ความเครียดและควบคุมความกลัว หากคุณชอบใครโดเบอร์แมนของคุณจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้นั้น

เพิ่มเติมอีกนิด โดเบอร์แมนจะให้ความยุติธรรมในการเตือนเมื่อเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้พละกำลัง ก่อนการกัด เขาจะแสดงให้เห็นด้วยท่าทางที่กร้าวร้าว โชว์ฟัน คำราม และเห่า โดเบอร์แมนบางตัวเกิดมาทั้งชีวิตของมันไม่เคยกัดใครเลย ดังนั้นคำตอบคือ ไม่ โดเบอร์แมนที่ได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้องไม่มีนิสัยชอบกัด  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนชอบน้ำหรือไม่?

ชอบ โดเบอร์แมนชอบน้ำ แต่พึงระมัดระวังเสมอว่า ร่างกายของโดเบอร์แมนประกอบด้วยกระดูกเป็นส่วนใหญ่ เวลาคุณพาขึ้นเรือให้สรวมแจ็กเก็ตชูชีพให้เขาด้วยเช่นเดียวกับที่คุณปฏิบัติต่อเด็ก ๆ  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนมีปัญหาในการเดินทางไกลด้วยรถยนต์?

โดเบอร์แมนไม่มีปัญหาในการเดินทางโดยรถยนต์ ไม่ว่าระยะเวลานานเท่าใด ตราบใดที่เขาได้อยู่เคียงข้างกับคุณ แต่ควรมีการปล่อยให้ไปทำธุระทุก ๆ 6 – 8 ชั่วโมง พร้อมด้วยน้ำ และหน้าต่างให้เห็นสิ่งต่าง  

กลับสู่คำถาม

โดเบอร์แมนจะปกป้องเราในขณะที่กำลังเดินออกกำลังหรือไม่?

ธรรมชาตินิสัยของโดเบอร์แมนโดยไม่ต้องได้รับการฝึกแต่อย่างใดก็จะปกป้องเจ้าของและครอบครัวอยู่แล้ว หากมีสิ่งแปลกปลอมจู่โจมเข้ามาหาคุณ หรือบางสิ่งที่ทำให้คุณไม่สบายใจ โดเบอร์แมนของคุณก็จะแสดงลักษณะกร้าวร้าวต่อผู้จู่โจม โดยโชว์ฟัน คำราม และเห่า

กลับสู่คำถาม

Back to Article page