ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าของโดเบอร์แมน

จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเป็นเจ้าของ

เมื่อท่านได้เข้ามาในเวปเพจนี้ แสดงว่าท่านได้เริ่มกระบวนการตระเตรียมให้กับลูกโดเบอร์แมนแล้ว ในขั้นตอนแรก คือ ให้ความรู้แก่ตัวท่านเอง

ก่อนที่ท่านจะเลือกเลี้ยงและก่อนที่จะนำลูกโดเบอร์แมนเข้าบ้าน จำเป็นที่เจ้าของลูกโดเบอร์แมนต้องมีความเป็นมืออาชีพในการเลี้ยงโดเบอร์แมน

โดเบอร์แมนไม่ได้เลี้ยงยากเย็นอะไร จากการศึกษาอ่านตำหรับตำรามาก็กล่าวเช่นนี้ทุกตำรา เวปเพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเตือนให้แก่ผู้ที่ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูให้แก่ลูกโดเบอร์แมนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และผู้ที่ดิสเครดิตแก่สุนัขพันธุ์นี้ แต่ในความเป็นจริงโดเบอร์แมนไม่เหมือนกับสุนัขพันธุ์ขนาดใหญ่ทั่วไป มันมีความแตกต่างกันในช่วงวัยลูกสุนัข ลูกโดเบอร์แมนจะเป็นตัวร้ายเลยทีเดียว แต่เมื่อโตขึ้นเป็นวัยหนุ่มจะวิเศษมาก เหมาะสำหรับการเป็นสมาชิกครอบครัว และผู้ปกป้อง

สมาชิกในครอบครัวทุกคน แม้กระทั้งเด็กจำเป็นต้องศึกษาเข้าใจ เด็กจำเป็นต้องมีการตระเตรียมให้เข้าใจถึงความรับผิดชอบและเข้าใจถึงพฤติกรรมของโดเบอร์แมน จำเป็นต้องสอนให้เด็กเข้าใจในสุนัข และพฤติกรรมของเด็กจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของสุนัขด้วย

ข้อมูลนี้เพื่อให้ท่านตัดสินใจว่าโดเบอร์แมนเหมาะสมกับท่านหรือไม่ และเพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวเพื่อความสัมพันธ์สูงสุดที่จะได้รับจากโดเบอร์แมนของท่าน และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาทั่ว ๆ ไป เจ้าของที่ไม่มีความอดทนพอที่หลีกเลี่ยงได้  

 

Back

Next