ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

 

ความสำคัญของการแนะนำสุนัขเข้าสังคม

Importance of Socializing Your Dobermann

ประสบการณ์ที่ดีสร้างลักษณะนิสัยที่ดี

การขาดการอบรมโดเบอร์แมนให้เข้าสังคม socialization อย่างถูกต้อง เป็นปัญหาพื้นฐานของลักษณะนิสัยของโดเบอร์แมน โดยธรรมชาติแล้ว โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่ขี้สงสัยกับทุก ๆ อย่างที่มันไม่คุ้นเคย และจะทำให้มันเป็นกังวลต่อความปลอภัยต่อครอบครัวของมัน หากมันเจอสิ่งแปลกใหม่ มันจะคุกคามต่อสิ่งใหมนั้น่

โดเบอร์แมนที่ขลาดกลัว Shy คือโดเบอร์แมนที่เห่าใส่เพื่อนบ้านหรือแขกที่มาเยี่ยม และโดเบอร์แมนที่กร้าวร้าวต่อคนและสัตว์อื่นอย่างไม่สมควร เป็นโดเบอร์แมนที่ขาดลักษณะของความเป็นผู้นำฝูง Alfha figure และขาดการฝึก คือมีต้นเหตุมาจากการขาดการแนะนำเข้าสังคม Socialization

การแนะนำเข้าสังคม เป็นกระบวนการการเรียนรู้แก่โดเบอร์แมนในเชิงบวกต่อคน สัตว์ สิ่งที่เห็น เสียง และกลิ่นที่แปลกใหม่ การแนะนำเข้าสังคม socialization ยังเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างยิ่งของเจ้าของ ที่จะต้องการฝึกอบรมโดเบอร์แมน

การแนะนำเข้าสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นการแนะนำให้โดเบอร์แมนเคารพต่อสิ่งแปลกใหม่ไม่ใช่การการคุกคาม หากโดเบอร์แมนได้มีโอกาสได้พบกับผู้คนในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว ในโอกาสต่อไปมันจะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแปลกหน้าในทางที่ดี เช่นเดียวกันกับที่โดเบอร์แมนมีประสบการณ์ที่ดีต่อสัตว์อื่น เสียง กลิ่น มันก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นด้วยประสบการณ์ที่ดีของมัน และด้วยความมั่นคงและมั่นใจ

หากเจ้าของวางแผนที่จะให้โดเบอร์แมนทำหน้าที่ป้องกันหรือฝึกการป้องกันแล้ว การแนะนำเข้าสังคมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การแนะนำเข้าสังคมจะไม่ทำให้ธรรมชาติและความสามารถในการปกป้องของโดเบอร์แมนลดลงแต่อย่างใด มันเป็นองค์ประกอบของสุนัขอารักขาเพื่อความมั่นคงทางจิตประสาท สุนัขอารักขาจะต้องมีความมันใจและจะต้องสามารถควบคุมได้ภายใต้สภาวะที่กดดัน การแนะนำเข้าสังคมทำให้เกิดความมันคงในจิตประสาท

ตัวอย่างเช่น ในงานอารักขา และการคัดพันธุ์ ZTP สุนัขจะต้องถูกทดสอบให้เดินผ่านฝูงชนในท่าชิดผู้จูง ไม่กลัวเสียงปืน gun shy ต้องยอมให้กรรมการเปิดปากเพื่อตรวจสอบฟัน วัดความสูง และต้องไม่ตื่นเมื่อมีกรรมการผู้ช่วยกางหรือหุบร่ม หากสุนัขมีความมั่นคงทางจิตประสาทแล้วจะไม่มีปัญหาในการตื่น หรือขัดขืนแต่อย่างใด

การแนะนำเข้าสังคม socialization สำคัญต่อสุขภาพทางจิตและอารมณ์ที่ดีของโดเบอร์แมน โดเบอร์แมนที่ไม่ได้รับการแนะนำเข้าสังคมจะเครียดง่าย และจะก่อให้เกิดอาการตื่น ถึงแม้ว่าเจ้าของประสงค์ที่จะเลี้ยงให้โดเบอร์แมนอยู่เพียงในบ้าน หรือบริเวณบ้าน การแนะนำเข้าสังคมก็ยังมีความจำเป็นต่อสุขภาพและพฤติกรรมที่ดีของโดเบอร์แมน

 

Back

Next