ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

ทำอย่างไรถึงจะได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนของ FCI

 

แชมเปี้ยนนา ๆ ชาติ International Champion

ตำแหน่ง .”แชมเปี้ยนสวยงามนา ๆ ชาติ” “International Beauty Champion” ให้กับสุนัขที่ได้ CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté หรือ International Champion of Beauty) ของการประกวดโดย FCI จำนวน 4 ครั้งโดยกรรมการไม่ซ้ำกัน 3 คน ในการประกวด 3 ประเทศ โดยมีระยะเวลาจาก CACIB ครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายไม่เกิน 1 ปี สำหรับสุนัขที่ผ่านการทดสอบการทำงานแล้วต้องการเพียง 2 CACIB โดยกรรมการไม่ซ้ำกัน 2 คน ในการประกวด 2 ประเทศ โดยมีระยะเวลาจาก CACIB ครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายไม่เกิน 1 ปี

 

 ประเทศ GERMANY

ในประเทศเยอรมัน สุนัขจะต้องได้ 5 CAC (Certificates of Aptitude to the Championship) ในรุ่น open, intermediate, champion หรือ working classes อย่างน้อย 3 CAC จากรุ่น International หรือ การประกวดระดับชาติ National breed shows นอกจากนี้ 5 CAC จะต้องตัดสินโดยกรรมการเฉพาะพันธุ์ที่ต่างกัน 3 คน หากได้ CAC จากการประกวด VDH Bundessieger Dog
Show
และ VDH Europasieger Dog Show ให้นับเป็น 2 เท่า โดยมีระยะเวลาจาก CAC ครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายไม่เกิน 1 ปี 

  ประเทศ GREECE

ตำแหน่ง Greek Champion ให้โดย Kennel Club of Greece โดเบอร์แมนที่ได้ตำแหน่ง CAC 4 ครั้ง โดยกรรมการไม่ซ้ำกัน 3 คน จากการประกวดของชมรมอย่างน้อย 2 ชมรม และผ่านการทดสอบคุณสมบัติ Test of Character (TOC) และผ่านการทดสอบ ΕΕΙΠ และ ΕΔΑ จะได้ตำแหน่ง Greek Champion (CH.GR.) ในกรณีที่สุนัขผ่านการทดสอบ IPO หรือ SchH และได้ตำแหน่ง CAC 3 ครั้ง โดยกรรมการไม่ซ้ำกัน 3 คน จากการประกวดของชมรมอย่างน้อย 2 ชมรม จะได้ตำแหน่ง Greek Champion (CH.GR.)

DV GR SIEGER:

เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในประเทศกรีกซ์ให้โดย Dobermann Club of Greece ปีละครั้ง การที่จะมีสิทธ์เข้าประกวดในครั้งใดครั้งหนึ่งใน 4 ครั้งของ SiegerShow Classes เพื่อตำแหน่ง "DVGr Sieger" สุนัขจะต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติ Test Of Character (TOC) และ ผ่านการทดสอบการใช้งานของชมรม EDA ก่อนที่จะเข้าสู่สนามประกวด สุนัขจะต้องผ่านการต่อสู้ป้องกัน ซึ่งประกอบด้วยเสียงปืนและการจู่โจมระยะไกล สุนัขที่ไม่ผ่านการทดสอบไม่สามารถเข้าประกวดได้ ในระหว่างการยืนในการประกวด SiegerShow Classes จะมีการยิงปืนด้วยกระสุนขนาด 6 มม. จำนวน 2 นัด สุนัขที่แสดงอาการตกใจกลัวจะถูกคัดออกจากการประกวด สุนัขที่ชนะการประกวดจะได้รับตำแหน่ง "DVGrSieger ปี……" และตำแหน่งรอง

 

 ประเทศ ITALY

การที่จะได้รับตำแหน่ง “แชมเปี้ยนความสวยของอิตาลี” สุนัขจะต้องชนะประกวด 2 CAC ในสนามประกวดนา ๆ ชาติ และ 2 CAC ในสนามระดับชาตของอิตาลี และอีก 2 CAC ในสนามประกวดพิเศษ จากกรรมการไม่ซ้ำกัน 5 คน โดยตำแหน่ง CAC จะรวบรวมจากการประกวดในรุ่น intermediate/open class หรือ Working class และสุนัขที่จะได้รับตำแหน่ง Italian Champion จะต้องผ่านการทดสอบ ZTP และ IPO1 หรือ Brevetto ENCI 2 ก่อน

 
 ประเทศ SERBIA
สุนัขจะต้องชนะประกวด 3 CAC จากกรรมการไม่ซ้ำกัน 2 คน ครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องผ่านการทดสอบ IPO


 ประเทศ
SWITZERLAND
สุนัขจะต้องชนะประกวด 3 CAC ครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายไม่เกิน 1 ปี

 ประเทศ RUSSIA
สุนัขจะได้รับตำแหน่ง Russian Champion จากทางเลือกต่อไปนี้: 

  •  ทางเลือกที่ 1
    สุนัขจะต้องชนะประกวด 6 CAC จากกรรมการไม่ซ้ำกัน 6 คน ในการประกวดระดับชาติ 6 National All-Russian Dog Show "Federation Champion" หรือ National Regional Dog Show "Candidate to Federation Champion"

·        ทางเลือกที่ 2
สุนัขจะต้องชนะประกวด 4 CAC จากกรรมการไม่ซ้ำกัน 4 คน ถ้าได้รับ 1 CAC จาก International CACIB Show หรือจาก National All Russian Dog Show "RKF Champion"

·        ทางเลือกที่ 3
สุนัขจะต้องชนะประกวด 3 CAC จากกรรมการไม่ซ้ำกัน 3 คน และได้รับประกาศณีย์บัตร Russian Junior Champion Diploma.

·        ทางเลือกที่ 4
สุนัขจะต้องชนะประกวด 2 CAC จากกรรมการไม่ซ้ำกัน 2 คน ภายในระยะเวลา 1 ปีจาก Eurasia Dog Show.

·        ทางเลือกที่ 5
1 CAC จาก International Dog Show " Russia " (Best male และ best female จาก CACIB และ Champion of the RKF certificate).

สำหรับสุนัขจากต่างประเทศที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ:

·        ทางเลือกที่ 1
1 САС จาก International CACIB Show หรือจาก National All Russian Dog Show "RKF Champion" และ Certificate หรือ Champion Diploma  จากประเทศของตน (ประเทศสมาชิก FCI members หรือ AKC, KC, CKC).

·        ทางเลือกที่ 2
2 CAC จาก National All-Russian Dog Show "Federation Champion" หรือ National Regional Dog Show "Candidate to Federation Champion"

 สำหรับสุนัขจากต่างประเทศที่ไม่ได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนจากบ้านเกิดของตน ทางเลือกที่ใช้ 1-5

Russian Junior Champion (RusJunCh)

สุนัขที่จะได้รับตำแหน่ง Russian Junior Champion:

·        ทางเลือกที่ 1
JunCAC
จากกรรมการไม่ซ้ำกัน 3 คน จาก National All-Russian Dog Show "Federation Champion" หรือ National Regional Dog Show "Candidate to Federation Champion"

  • ทางเลือกที่ 2
    3 Junior CACs จากกรรมการไม่ซ้ำกัน 3 คน ถ้าได้รับ 1 JuniorCAC จาก International CACIB Show หรือจาก National All Russian Dog Show "RKF Champion"

·        ทางเลือกที่ 3
2 JunCAC จากกรรมการไม่ซ้ำกัน 2 คน  ภายในระยะเวลา 1 ปีจาก Eurasia Dog Show.

·        ทางเลือกที่ 4
1 JunCAC จาก International Dog Show " Russia " Best junior male และ best junior female.

สำหรับสุนัขจากต่างประเทศที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ RKF:

·        ทางเลือกที่ 5
1 JunСАС จาก International CACIB Dog Show หรือจาก National All Russian Dog Show "RKF Champion» และ Certificate หรือ Junior Champion Diploma จากประเทศของตน (ประเทศสมาชิก FCI members หรือ AKC, KC, CKC).

·        ทางเลือกที่ 6
2 JunCAC
จาก National All-Russian Dog Show "Federation Champion" หรือ National Regional Dog Show "Candidate to Federation Champion"

 

สำหรับสุนัขจากต่างประเทศที่ไม่ได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนจากบ้านเกิดของตน ทางเลือกที่ใช้ 1-4

เพื่อให้เป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้อง: สุนัขที่จดทะเบียนกับ RKF หมายถึงสุนัขที่เกิดในรัสเซีย หรือสุนัขนำเข้าจากต่างประเทศแต่ขึ้นทะเบียนกับ RKF และมีหมายเลขทะเบียนของ RKF

สุนัขจากต่างประเทศ หมายถึง สุนัขที่เกิดในต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนกับ RKF และอาศัยอยู่ต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนและมีสมุดทะเบียนผสมพันธุ์อยู่ในประเทศที่สุนัขอาศัยอยู่

 Russian Grand Champion (RGCh)

การจะได้รับตำแหน่ง Russian Grand Champion:

Russian Champion Diploma และ National Club of the Breed Champion Diploma และพันธุ์รุ่นสุนัขใช้งาน working class จำเป็นจะต้องมี International Certificate ของ working qualities. Russian Champion, Russian Junior Champion และ ตำแหน่ง Russian Grand Champion จะให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

RKF Champion

การจะได้รับตำแหน่ง RKF Champion:

·        ทางเลือกที่ 1
1 RKF Champion Certificate จาก International Dog Show (CACIB) หรือจาก National All-Russian Dog Show RKF Champion.

·        ทางเลือกที่ 2
3 ที่ไม่ซ้ำกันของ Federation Champion Diplomas (certificates). (Federations – RFLS, RFCC, OANKOO, RFOS)

Eurasian Champion

การจะได้รับตำแหน่ง Eurasian Champion สุนัขจะต้องได้รับ 1 Eurasian Champion Certificate จาก International Dog Show Eurasia (ตำแหน่งนี้จะให้แก่ Best male และ Best female ของสุนัขแต่ละพันธุ์เท่านั้น).

Champion of the Breed of the Year

การจะได้รับตำแหน่ง Breed of the Year Champion สุนัขจะต้องได้  1 Best male และ Best female ของสุนัขแต่ละพันธุ์จาก Champion of the Champions Show จากการประกวด National Champion Show "Golden Collar". ตำแหน่งนี้ให้โดยอัตโนมัติในฐานข้อมูลของ RKF database บันทึกลงในทะเบียนลูกสุนัขที่เกิดจากสุนัขที่ได้รับตำแหน่งนี้

The Dog of the Year Title

การจะได้รับตำแหน่ง Dog of the Year สุนัขจะต้อง 1 Certificate of the Best in the Show Winner จาก Champion of the Champions Show จากการประกวด National Champion Show "Golden Collarตำแหน่งนี้ให้โดยอัตโนมัติในฐานข้อมูลของ RKF database บันทึกลงในทะเบียนลูกสุนัขที่เกิดจากสุนัขที่ได้รับตำแหน่งนี้

 

 ประเทศ UKRAINE
การจะได้รับตำแหน่ง Ukraine Champion จากทางเลือกต่อไปนี้:

  •  6 х САС จาก National UKU САС Dog Shows เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีกับ 1 วัน จากกรรมการไม่ซ้ำกัน 5 คน

·        4 х САС - 3  САС จาก National UKU САС Dog Shows, 1  САС CACIB Dog Show เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ปี จากกรรมการไม่ซ้ำกัน

·        3 х САС - 2 CAC จาก 2xCACIB Dog Shows ในการประกวดในเมื่องใด ๆ ของ Ukraine และ  1CAC จาก CACIB Dog Show ในเมือง Kyiv

·        2 х САС - จาก 2xCACIB Dog shows ในเมือง Kyiv

·        2 х САС - จาก CACIB Dog Shows สำหรับสุนัขใช้งานใช้ใบประกาศการทดสอบการใช้งานแทน

ในการประกวด National Championships - Best Dog และ Best Bitch ในแต่ละพันธุ์จะได้ตำแหน่ง "Champion of Ukraine "

การให้ตำแหน่ง  "JUNIOR CHAMPION OF UKRAINE "

·        3 х JСАС - ได้รับจากการประกวด CAC UKU Dog Show ต่าง ๆ

2 x JСАС - ได้รับจาก 2xCACIB Dog Shows ในเมือง Kyiv

ในการประกวด National Championships - Best Dog และ Best Bitch ในแต่ละพันธุ์จะได้ตำแหน่ง "Champion of Ukraine "

การให้ตำแหน่ง  "GRAND CHAMPION OF UKRAINE "

·        เหมือนกับการให้ตำแหน่ง "Champion of Ukraine" title (สามารถรับตำแหน่งถึง 3 ครั้ง)

การให้ตำแหน่ง  "SUPER GRAND CHAMPION OF UKRAINE "

·        เป็นการให้ตำแหน่งแก่สุนัขที่ได้รับตำแหน่ง "Grand Champion of Ukraine" เป็นครั้งที่ 4

 

คอกโดเบอร์แมน ดอนมูล

เรามุ่งสู่โดเบอร์แมนโลก ปี 2557 ที่ สโลวาเกีย

Go for IDC 2014 in Slovakia

www.donmoonfarm.com