ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

 

 

บัญญัติ 20 ประการสำหรับการผสมพันธุ์เพื่อได้สุนัขที่ดีกว่า

1. อย่าลืมว่าสุนัขที่คุณเลือกไว้ในโปรแกรมการผสมพันธุ์ในปัจจุบันนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาจำนวนปี ๆ รักษาแนวคิดนี้ไว้ให้มั่นในการเลือกคู่ผสมพันธุ์  

2. เนื่องจากเราสามารถเลือกคู่ผสมพันธุ์ได้เพียง 2 ตัวในแต่ละรุ่น เลือกคู่ผสมพันธุ์ที่ดีที่สุดที่คุณจะหาได้ เพราะเราจะต้องรอตลอดช่วงอายุของแต่ละรุ่นสำหรับการปรับปรุงจากที่เราได้ผสมไว้ ผสมพันธุ์เฉพาะพ่อและแม่พันธุ์ที่ให้ลูกออกมาดีกว่าตัวเอง

3. ไม่ควรคาดหวังผลทางสถิติที่ได้จากจำนวนประชากรลูกสุนัขจำนวนน้อย ๆ เช่น ลูกสุนัขเพียงครอกเดียว ผลทางสถิติใช้ได้กับจำนวนประชากรลูกสุนัขจำนวนมาก ๆ  

4. ใบพันธุ์ประวัติ Pedigree เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ความเด่นความด้อยของสุนัขแต่ละตัว เช่นผลประกวด หรือผลทดสอบต่าง ๆ หรือการให้ลูก   

5. ผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ผลโดยรวม ไม่ใช่เพื่อลักษณะบางประการ อย่าผสมตามแฟชั่นที่ผิด ๆ เพราะการผสมพันธุ์เช่นนี้เน้นเพื่อให้ได้ลักษณะบางประการมากกว่าความั่นคงและมาตรฐานโดยรวม

6. คุณภาพไม่ใช่ปริมาณ คุณภาพเกิดจากการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ควรจะมีภาพของผลลัพธ์ที่เราต้องการ จงอดทนในการรอคอยจนกว่าเราจะได้คู่ผสมพันธุ์ที่ตั้งใจ และประเมินผลลัพธ์ที่เราได้จากการผสมพันธุ์ที่ผ่านมา และเหนืออื่นใด ควรจะมีแผนการผสมพันธุ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 รุ่นจากที่เรากำลังผสมอยู่ในปัจจุบัน

7. ระลึกไว้เสมอว่าโครงสร้างที่บกพร่อง skeletal defects เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากมาก

8. อย่าพึ่งเบื่อหน่ายกับสุนัขที่ไม่สามารถถ่ายทอดดี ควรเลี้ยงดูเขาเพลิดเพลินกับผลผลิตที่ได้ แต่ไม่ควรใช้เขาในแผ่นการผสมพันธุ์ต่อไป

9. การผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้ได้ลักษณะบางอย่าง ควรทำอย่างระมัดระวัง แต่เราจะได้ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่าง และต้องทำลายในรุ่นต่อ ๆ ไป

10. การผสมสายเลือดชิด Inbreeding เป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์มาก เป็นการประหยัดเวลาในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลักษณะที่ดี ทำให้เกิดลักษณะด้อยที่ซ่อนตัวอยู่น้อย

11. การผสมพันธุ์ไม่ได้สร้างสิ่งใหม่เกิดขึ้น สิ่งที่เราได้จากการผสมพันธ์คือสิ่งที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่มันอาจจะซ่อนอยู่แล้วในหลายช่วงอายุที่ผ่านมา

12. เลิกความคิดผิด ๆ เกี่ยวกับพี่น้องร่วมครอกที่ถ่ายทอดดีว่าจะหมายถึงทั้งครอกจะต้องถ่ายทอดดีด้วย พี่น้องร่วมครอกมีลักษณะของยีนส์ที่ไม่ค่อยเหมือนกันทั้งหมด

13. ซื่อสัตว์กับตัวเอง ไม่มีสุนัขตัวใดที่สมบูรณ์แบบ หรือให้ผลผลิตที่ดี เราไม่สามารถประสบความสำเร็จในการผสมพันธุ์หากเราไม่สามารถรู้จักแยกแยะข้อดี และข้อด้อยของสุนัขที่เรามีแผนในการผสมพันธุ์

14. พ่อและแม่สุนัขสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาเท่ากัน อย่าคาดหวังว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ในช่วงอายุเดียว generation

15. หากลูกสุนัขที่ด้อยที่สุดในครอกสุดท้ายไม่ได้ดีกว่าลูกสุนัขที่ด้อยที่สุดในครอกแรก หมายความว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่พัฒนาขึ้น ครอกสุดท้ายควรจะเป็นครอกสุดท้ายที่จะผสมพันธุ์ต่อไป

16. หากลูกสุนัขที่ดีที่สุดในครอกสุดท้ายไม่ดีกว่าลูกสุนัขที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดในครอกแรก ให้ประเมินผลจากภาพรวมที่ได้

17. ไม่ควรเลือกผสมพันธุ์สุนัขจากทั้งที่ดีที่สุด หรือแย่ที่สุด ที่พ่อแม่พันธุ์สุนัขผลิต ให้ประเมินผลจากภาพรวมที่ได้

18. ระลึกไว้เสมอว่าคุณภาพคือส่วนผสมของความถูกต้องมั่นคง ไม่ใช่การขาดข้อบกพร่องเท่านั้น แต่การถ่ายทอดข้อดีในเชิงบวกต่างหากที่เราคำนึงถึง

19. อย่าให้ความรู้สึกส่วนตัวมีอิทธิพลในการคัดเลือกคู่ผสม คู่ผสมที่ถูกต้องในแผนผสมพันธุ์ก็คือสุนัขที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของ อย่าดูถูกสุนัขที่ดี เพราะมันหาได้ยากในการผสมพันธุ์ และไม่ควรคับแคบ

20. ควรยอมรับเฉพาะแต่สิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่ทุกอย่างดีหมด เพราะสิ่งที่ดีรองจากดีที่สุดคือ ไม่ดีพอ  

 

Back to Articles page