ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
โทร. 054-631-338
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 10 ตุลาคม 2559 11:29 AM

 

 

โดเบอร์แมนในรัสเซียยุคใหม่

ความเข้มงวดและการวางแผนที่ชาญฉลาด

เมื่อม่านแห่งลัทธิการเมืองที่ได้กั้นรัสเซียออกจากโลกภายนอกนานหลายทศวรรษได้เปิดออกในช่วงปี ‘80 บรรยากาศของวงการเลี้ยงสุนัขของรัสเซียก็เปลี่ยนแปลงขึ้นจากที่ไม่เคยติดต่อกับนักเพาะพันธุ์ในประเทศตะวันตก จากที่ไม่เคยมีการแลกเปลี่ยนลูกสุนัข หรือใช้สุนัขพ่อพันธุ์จากประเทศตะวันตก แม้กระทั่งไม่มีโอกาสแม้จะได้เห็นสุนัขของต่างประเทศ

สุนัขใช้งานรวมทั้งโดเบอร์แมนได้มีการเพาะพันธุ์ในรัสเซียตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการใช้ในกิจการตำรวจ การพัฒนาสุนัขใช้งานของผู้เลี้ยงสุนัขในรัสเซียเริ่มในช่วงต้น ๆ ของปี 1920 ซึ่งเจ้าของเป็นผู้ตัดสินใจในการผสมพันธุ์ของสุนัขของตนเอง ต่อมาการจะผสมพันธุ์สุนัขจะเป็นการคัดเลือกของชมรมสุนัขที่เจ้าของเป็นสมาชิก สมาชิกของชมรมจะเลือกคณะกรรมการของชมรม และบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะผสมพันธุ์กับสุนัขตัวใด เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับการคัดเลือกของคณะกรรมการชมรมฯ ในบางครั้งการคัดเลือกคู่ผสมทำโดยสมาชิกทั่วไปของชมรม

มอสโกเป็นศูนย์กลางแห่งการผสมพันธุ์โดเบอร์แมนเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดเบอร์แมนจากเยอรมันตะวันออก เชกโกสโลวาเกีย โปแลนด์ ฟินแลนด์ และประเทศอื่น ๆ ได้ถูกนำเขามาในรัสเซีย แต่ผู้นำเข้าสุนัขด้อยประสบการณ์ สุนัขที่นำเข้ามามีคุณภาพด้อยกว่าสุนัขที่มีอยู่ในรัสเซีย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สุนัขเหล่านี้ก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาโดเบอร์แมนในรัสเซีย เพราะมีสายเลือดใหม่ ๆ เมื่อถูกใช้ในการผสมพันธุ์ อย่างน้อยลูกสุนัขที่เกิดจากสุนัขในรัสเซียกับสุนัขที่นำเข้าก็มีคุณภาพปานกลาง ดังนั้นพ่อพันธุ์หลักที่ใช้ในการผสมพันธุ์ เช่น John, Jim, Gobi, Almaz และ Gess พ่อพันธุ์ที่ให้ลูกดีและเหมาะสมที่ใช้พัฒนาพันธุ์คือ Gess ในเพรดิกรีของพ่อพันธุ์ตัวอื่นนอกจากจะมีชื่อของสุนัขที่ดีที่สุดของรัสเซียแล้ว ยังจะมีชื่อของสุนัขที่นำเข้าจากเยอรมันตะวันออก 2 ตัว คือ  Akbar v. Cicilienhoff and Dik-Dolf v. Muchlen ซึ่งชื่อของพ่อพันธุ์สุนัขทั้ง 2 ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความอ่อน และค่อนข้างตื่น แต่ Gess ไม่มีลักษณะเช่นนั้น

Gess มีหัวที่ยาวและเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ มีกระดูกที่แข็งแรง และมีหน้าอกที่ลึกมาก มุมและเส้นหลังไม่ค่อยมีที่ติ เมื่อเทียบกับพ่อพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น Gess ยังพิสูจน์ว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับของรัสเซีย ลูก ๆ ของมันมีบทบาทในการพัฒนาพันธุ์และในสนามประกวด โดเบอร์แมนเหล่านี้ยังเป็นต้นแบบของพ่อพันธุ์โดเบอร์แมนที่นำเข้าจากยุโรปเข้ามาในรัสเซียในช่วงยุคแรก ๆ  

การควบคุมการผสมพันธุ์

 การควบคุมการผสมพันธุ์โดเบอร์แมนจากบริบทของยุคสมัยนั้นได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อวงการโดเบอร์แมนในรัสเซียซี่งเป็นประเทศปิด เพราะมีกลุ่มคนเป็นผู้ดูแลเงื่อนไขต่าง ๆ หากไม่มีการเข้มงวดและมีแผนการผสมพันธุ์ที่ชาญฉลาดแล้ว ภายใน 3-4 ปี การผสมพันธุ์ก็จะถึงทางตันเพราะการผสมในสายเลือดชิด จากการที่เจ้าของแม่สุนัขใช้พ่อพันธุ์ที่ดีที่สุดเท่าที่มีสำหรับการผสมเพียง 2-3 ตัว โดยไม่สามารถที่จะหาพ่อพันธุ์สายอื่นเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อปรับปรุงข้อเสียของโดเบอร์แมนที่มีอยู่ในประเทศ เมื่อมองย้อนไปในอดีต ผมสามารถจำโดเบอร์แมนสายรัสเซียเมื่อเทียบกับปัจจุบันเราทำได้ไม่เลวทีเดียว ถึงแม้ว่าอาจจะดูแตกต่างไปจากโดเบอร์แมนที่ชนะประกวดในสนามประกวดในสมัยใหม่

ในปี 1971 ในการประกวดสุนัขโลกที่กรุงบูดาเปส ประเทศฮังการี อาจจะเพราะโดเบอร์แมนจากคอกดัง ๆ ในประเทศตะวันตกไม่ได้เข้าร่วมประกวด แต่ก็มีโดเบอร์แมนจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าประกวดเป็นจำนวนมาก โดยไม่คาดคิด รัฐบาลสหภาพโซเวียต USSR ได้เปิดม่านที่ปิดกันไว้ครึ่งหนึ่ง โดเบอร์แมนจำนวน 5 ตัวของรัสเซียพร้อมด้วยเจ้าของได้ถูกส่งไปประเทศฮังการี โดเบอร์แมนของโปแลนด์ Idzi (Graf x Dina) และโดเบอร์แมนของฮังการี Niki (Rogdaj x Bara) ร่วมประกวดด้วย ทั้งสองตัวเกิดในมอสโก ทั้งหมดเข้ารอบสุดท้าย ในที่สุด Idzi และ India ได้เป็นแชมเปี้ยน      

การติดต่อและศึกษา

สถานการณ์ในรัสเซียได้เปลี่ยนไปด้วยนโยบายเปเรสทรอยก้า ชมรมใดที่มีแผนการผสมพันธุ์ของตนสามารถดำเนินการได้ในเมืองต่าง ๆ  ชมรมที่ใหญ่ที่สุดที่มีโดเบอร์แมนชั้นเยี่ยมคือ Zoosfera ที่จริงแล้วมันเป็นชมรมที่เปิดดำเนินการรวบรวมเพื่อพัฒนาของผู้เลี้ยงโดเบอร์แมนมาแล้วหลายปี หลังจากที่รัสเซียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ  FCI คอก iz Zoosfery; Smart Wood Hills, S'Lichobor; Zolotaya Dinastia และคอกอื่น ๆ ได้แยกตัวออกไปตั้งเป็นคอกเอกเทศจากชมรม Zoosfera

การเข้าร่วมประกวดที่เมือง Brno (Czechoslovakia, 1990) เป็นช่วงเวลาวิกฤตของผู้เลี้ยงโดเบอร์แมนในรัสเซีย เมื่อเราไปถึงสนามประกวด โดเบอร์แมนที่เราเห็นและถึงกับตลึง คือ Baron Bryan v. Harro's Berg, Graaf Quirinus v. Neerlands Stam, Hillo Royal Bell และ Lady Levina v. Roveline เพียงได้เห็นเพียงตัวใดตัวหนึ่งก็ทำให้เราอึ้งแล้ว แต่การที่ได้เห็นทุกตัวพร้อมกันในเวลาเดียวกันเป็นสิ่งที่ต้องตลึง โดเบอร์แมนของเราไม่ได้ด้อยนัก มันมีโครงสร้างที่กลมกลืนกัน มีมุมที่เยี่ยม และมีสุขภาพที่ดีมาก พวกมันจะมีอายุได้ถึง 13-14 ปี้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสุดยอดโดเบอร์แมนของโลกแล้ว ของเราดูด้อยไปเลยทีเดียว ประเภทกระดูกบาง กรามล่างอ่อน และสีแทนที่อ่อน

เราต้องการเวลาในการที่จะย่อยข้อแตกต่างนี้และเริ่มต้นศักราชของการผสมพันธุ์ใหม่ ผู้เลี้ยงโดเบอร์แมนในรัสเซียมีพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ที่ดี อาจารย์ของเรามีประสบการณ์พิเศษจากการที่ได้ศึกษาจากกรรมการตัดสินชาวเยอรมันในช่วงนั้น เช่น V. Klodt, E. Bauman และ E. Otto ต่างจากประเทศอื่น ๆ ที่ในรัสเซียเรามีวัฒนธรรมในการร่วมคิดร่วมโต้แย้งอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับเทคนิคในการผสมพันธุ์โดเบอร์แมน การตัดสิน และผลการตัดสิน การโต้แย้งจะถูกตีพิมพ์ในสื่อเกี่ยวกับสุนัข ซึ่งบางครั้งก็สร้างความยุ่งยากในหมู่ผู้เพาะพันธุ์ แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความเข้าใจกระบวนการในวงการสุนัข เราจะเพ่งศึกษาจากหนังสือของ J. v.d. Zwan. G. Schuller และหนังสืออื่น ๆ ที่มีอยู่ในขณะนั้น จากการที่ได้ศึกษาจากหนังสือและความร่วมมือจากนักผสมพันธุ์จากตะวันตก และกรรมการ เราจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการนำเข้าลูกสุนัข และเริ่มทำการผสมพันธุ์แม่พันธุ์ของเรากับพ่อพันธุ์ชั้นนำในประเทศตะวันตก     

การเปลี่ยนแปลง


Champion
Melwas-Muro v. Birkcnhain

พ่อพันธุ์โดเบอร์แมนตัวแรกที่มีอิทธิพลต่อโดเบอร์แมนสายเดิม คือ Kastell v. Schloss Grossau (Bronko Drei Birken x Wega v. Schloss Grossau) จากออสเตรีย นับเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง แต่พ่อพันธุ์ที่เป็นตัวผลักดันในการเปลี่ยนแปลงโดเบอร์แมนสายเลือดเดิมของรัสเซียคือ Melwas-Muro v. Birkcnhain (Ibis v. Franeken-horst x Moushka-Mariska v. Franckenhorst) ซื่งนำเข้าจากสวิสเซอร์แลนด์

Melwas-Muro v. Birkcnhain เป็นโดเบอร์แมนที่มีทุกอย่างที่โดเบอร์แมนรัสเซียขาดอยู่ในขณะนั้น เช่น พลัง หัวที่สวยเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ และสีแทนที่สวยงาม มีเพดิกรีที่แน่นไปด้วยลูกสุนัขครอก V จากคอกโดเบอร์แมน v. Franckenhorst จากประเทศฮอลแลนด์ เช่น Vivre Vivien v. Franckenhorst อยู่ 2 ช่วงอายุ ใน 3 ช่วง นอกนั้นยังมี Vitesse v. Franckenhorst และ Vincent v. Franckenhorst  ลักษณะที่เด่นชัดของ Melwas-Muro และเพดิกรีที่เข้มข้นเป็นสิ่งที่สร้างความหวังให้กับวงการ และคาดว่าผลที่ได้รับจะเต็มไปด้วยโดเบอร์แมนที่เยี่ยม

Kwin de Gor
Interchampion
Kwin de Gor

S'Lichobor Fantom
IDC Winner
Interchampion
S'Lichobor Fantom

Melwas-Muro v. Birkcnhain เริ่มเป็นพื้นฐานของสายเลือดใหม่ของโดเบอร์แมนรัสเซียที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีลูกนับพันตัว ในบรรดาลูก ๆ ของมันได้ชนะในสนามประกวดในทุก ๆ รุ่นของสนามประกวดหลัก ๆ ของรัสเซีย ลูกของมันในแต่ละครอกจะได้เป็นแชมเปี้ยน ได้ใช้ในการผสมพันธุ์ ลูกสุนัขเพศเมียได้ให้ลูกที่ดีมีคุณภาพจากการผสมกับพ่อพันธุ์ต่าง ๆ ลูกเพศเมียที่เกิดจากแม่พันธุ์จากยูโกสลาเวีย ชื่อ Ami Cobra (Traick of Def Limited x Marta) นับว่ามีความสำคัญ ลูก 2 ตัว คือ Kwin de Gor and Krata de Gor เป็นต้นสายของคอก Smart Wood Hills และคอก S'Lichobor เราได้ลูกสุนัขที่เกิดจากแม่สุนัขทั้ง 2 ตัวนี้ ทำการผสมกับ Arrow v. Harro's Berg และหลายปีต่อมาเราก็ได้เห็นอิทธิพลทางบวกของคู่ผสมพันธุ์เหล่านี้มากมาย คอก S'Lichobor ได้ผลิตลูกสุนัขคุณภาพเป็นจำนวนมาก และชนะประกวด IDC คือ S'Lichobor Fantom (Alfa Adelante del Citone x S'Lichobor Svesdochka)

 

 Yuta Debora Play
Champion
Yuta Debora Play

Zolotaja Dinastia Susanna
Champion Европы
Interchampion
Zolotaja Dinastia Susanna

การทำงานอย่างเข้มแข็งมาตลอดของคอก Smart Wood Hills ทำให้ได้ครอกลูกสุนัขที่มีรูปทรงลักษณะเหมือน ๆ กันในสนามประกวดต่าง ๆ กัน สุนัขจากคอกนี้มีอิทธิพลไม่เฉพาะในรัสเซียเท่านั้น แต่รวมถึงในต่างประเทศ เช่น สวีเดน นอร์เว และฟินแลนด์

บทบาทบางอย่างที่เป็นพื้นฐานของสาย Melwas-Muro ได้มาจาก Mora Mirrah v. Birkenhain ครอกน้องของ Melwas-Muro แต่ Mora Mirrah ให้ลูกเพียงครอกเดียว line bred ของ Fela v. Franckenhorst ดาวเด่นของครอก Yuta Debora Play (Clinics Ezlo x Mora Mirrah) ผสมกับ Gamon di Campovalano ให้ครอกลูกสุนัขที่ยอดเยี่ยม ซึ่งประกอบด้วย Zolotaja Dinastia Susanna ชนะประกวดในสนามประกวดในรัสเซียมากครั้ง และเป็นแชมเปี้ยนยุโรป
     

พ่อพันธุ์ตัวโต

หลังจากการนำเข้า Melwas-Muro และ น้อง ยังมีการนำเข้าโดเบอร์แมนที่มีคุณภาพสูงและปานกลางอีกนับสิบ ๆ ตัวจากหลาย ๆ ประเทศ  โดเบอร์แมนบางตัวมีอิทธิพลต่อการผสมพันธุ์ แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวเปลี่ยนแปลงโฉมในโดเบอร์แมนรัสเซีย แม้ว่าลูกสุนัขที่เกิดจากสุนัขเหล่านี้ที่ชนะในสนามประกวดใหญ่ ๆ ก็ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงดังเช่นที่ Melwas-Muroได้เคยทำไว้ เพราะว่าจนถึงเวลานั้น สุนัขที่เข้าประกวดต่างก็มีคุณภาพที่ดีและมีรูปทรงที่ดีแล้ว โดเบอร์แมนที่มีชื่อเสียงต่อจาก Melwas-Muro ที่โด่งดัง คือ Irinus de Ferignis (Graaf Quirinus v. Neerlands Stam x Alina v. 't Groneland) นำเข้าจากฝรั่งเศส, Igor v. Marchengarten (Graaf Quirinus v. Neerlands Stam x Reni v. Norden Stamm) จากเยอรมันนี, Graaf Quinton v. Neerlands Stam (Machico v. Les Deux Peupliers x Gravin Wanda v. Neerlands Stam) จากฮอลแลนด์ และ Tahi-Reme Xaro (Gamon di Campovalano x Tahi-Reme Nina) จากฮังการี

Irinus de Ferignis
Interchampion
Irinus de Ferignis

Graaf Quinton v. Neerlands Slam
2хEur CH.
Interchampion
Graaf Quinton v. Neerlands Slam

Tahi-Reme Xaro
Interchampion
Tahi-Reme Xaro

Tahi-Reme Xaro ได้ถูกใช้ในการผสมพันธุ์อย่างกว้างขวางที่สุด เป็นโดเบอร์แมนที่มีขนาดปานกลาง มีกระดูกที่แข็งแรง เส้นหลังที่ดีเยี่ยม และอกที่ลึก หัวค่อนข้างใหญ่ และคอที่ค่อนข้างสั้น ประสบความสำเร็จในการประกวด และได้รับความชื่นชอบของผู้เลี้ยงโดเบอร์แมนชาวรัสเซีย และให้ลูกหลานที่ที่ดีหลายตัว แต่มันไม่ใช่เป็นพ่อพันธุ์ที่ยอมรับมากนักในด้านการให้ลูก  

Rensdorff Amaridge
IDC Winner
Rensdorff Amaridge

Raviol iz Zoosfery
Interchampion
Raviol iz Zoosfery

ลูกของ Graaf Quirinus. Irinus de Ferignis and Igor v. Marchengarten จำนวน 2 ตัวได้มาถึงมอสโกในเวลาเดียวกัน แต่ทั้งสองตัวมีความแตกต่างกัน Irinus ได้รับชื่อเสียงไปทั่วโลก ใช้เป็นพ่อพันธุ์ในการผสมพันธุ์ไม่เพียงแต่ในรัสเซีย และในต่างประเทศด้วย ผมอยากจะพูดถึงลูกสาวของมัน  Blansh and Bajana กับบรรดาลูกหลานของมันในรัสเซีย หลานและเหลนของมันได้มีส่วนสำคัญในการผสมพันธุ์ในปัจจุบันมากกว่าลูก ๆ ของมันได้ทำไว้ในช่วงเวลาของมันในขณะนั้น
     Igor v. Marchengarten
พ่อพันธุ์มีโครงสร้างที่กระทัดรัด มีหัวที่ไม่สมบูรณ์แบบนักที่จะใช้ในการขยายพันธุ์ แต่ให้ลูกที่มีคุณภาพดี ลูกสาวที่สวยมากของ Modus Ost Cerceia Ceia ได้ประสบความสำเร็จในสนามประกวดใหญ่ ๆ และหลานเพศเมียสีน้ำตาล Rensdorff Amaridge (Naorson v. Brandenburg x Irisbolg Igenia) ได้เป็น IDC-winner
     Graaf Quinton v. Neerlands Slam
มีขนาดใหญ่ กำยำ มีความสมส่วน ลักษณะท่าทางที่สง่า และมีจิตประสาทที่ยอดเยี่ยม ชนะประกวดในการประกวดต่าง ๆ เป็นแชมเปี้ยนของยุโรปถึง 2 ครั้ง ได้แชมเปี้ยนจาก 7 ประเทศ และได้ Best-in-Show ในหลาย ๆ ประเทศ ในช่วงท้ายของการประกวดของมัน ๆ ได้การยอมรับให้เป็น Best Dog of Russia ในรอบ 10 ปี ลูกครอกแรกของ Graaf Quinton (ผสมกับ Ami Cobra) ได้ลูกสุนัขชั้นเยี่ยม ลูกสุนัข 3 ตัวได้รับการชื่นชอบจากผู้ที่ชื่นชอบโดเบอร์แมนมาก แต่ตัวที่ทำให้เกิดการพัฒนาโดเบอร์แมนมากในรัสเซียคือ Legenda ซึ่งไม่ใช่ลูกสุนัขที่ดีที่สุดในครอกนั้น ซึ่งคอกสุนัขที่ดีที่สุดใน St. Petersburg นำไปเลี้ยงคือคอก Sant Kreal ลูกของ Legenda ที่เกิดกับ Jivago v. h. Wantij ที่ชื่อ Sant Kreal Nivago ได้ตำแหน่ง Junior World Champion เป็นพ่อพันธุ์ชั้นยอดและเป็นพ่อของ Nestor iz Zoosfery

Sant Kreal Nivago
World JCH.
Interchampion
Sant Kreal Nivago

Smart Wood Hills Izadora
Interchampion
Smart Wood Hills Izadora

Smart Wood Hills Inton Archi
Interchampion
Smart Wood Hills Inton Archi

Gretchen iz Zoosfery
Champion
Gretchen iz Zoosfery

     ในบรรดาลูก ๆ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ Graaf Quinton ผมอยากจะกล่าวถึง Smart Wood Hills Izadora, Greis iz Zoosfery, Gretchen iz Zoosfery and Smart Wood Hills Inton Archi ซึ่ง Graaf Quinton ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ผสมพันธุ์ชาวรัสเซียเป็นอย่างสูง มันมีลักษณะนิสัยที่แจ่มใส มีภูมิหลังที่มีคุณภาพ ปราศจากข้อด้อย และให้ลูกที่มีลักษณะเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ มีสะโพกที่สมบูรณ์แบบ และมีมุมที่ดี 

การนำเข้าในช่วงหลัง ๆ

     ลูก ๆ 3 ตัวของ Gravin Nora v. Neerlands Stam และ Gamon di Campovalano ได้ถูกนำเข้ามาถึงมอสโกจากฝรั่งเศส คือ Mauvieres Mufasa de Stang-Zu, Margot de Stang-Zu และ Mo de Stang-Zu ทั้งหมดประสบผลสำเร็จในการประกวด Margot de Stang-Zu ได้เป็นแชมเปี้ยนโลก Mauvieres Mufasa ได้ Rreserve Worldwinner และ Mo de Stang-Zu ได้แชมเปี้ยนจาก 6 ประเทศ Margot ให้ลูก 3 ครอก และลูกตัวที่ได้ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ Gino Gomez del Citone ในครอกนี้มีลูกดี ๆ อยู่หลายตัวรวมถึง IDC และ แชมเปี้ยนโลก Irinland Zara Zeife แต่ Mauvieres Mufasa ประสบความสำเร็จในด้านของการประกวดมากกว่าความเป็นพ่อพันธุ์ 

Nestor iz Zoosfery
Vice-CH. Eur, World
Eur JCH.
Interchampion
Nestor iz Zoosfery

BMW Bavaria iz Zoosfery
Interchampion
BMW Bavaria iz
Zoosfery

Sharon iz Zoosfery
Interchampion
Sharon iz Zoosfery

ลูก ๆ ของ Mo de Stang-Zu มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผสมพันธุ์โดเบอร์แมนในรัสเซียปัจจุบัน เช่น Nestor iz Zoosfery, BMW Bavaria iz Zoosfery และ Sharon iz Zoosfery  

Indira v.d. Rauberhohle
Champion
Indira v.d. Rauberhohle

     ผู้เลี้ยงโดเบอร์แมนในรัสเซียยังให้ความสนใจในแม่พันธุ์ที่ชื่อ Nemesis Figi v. Koepsel อยู่ที่คอกโดเบอร์แมนในเยอรมันชื่อ v.d. Rauberhohle และได้นำเข้าลูกสุนัขเพศเมีย 3 ตัวของมัน คือ Indira. Kaprisskoko และ Mirakel ซึ่งทั้งหมดได้สร้างประวัติในวงการโดเบอร์แมนในรัสเซีย

Indira ได้ให้ลูกที่มีความโด่งดังเช่น Tigr, Tamerlan, Trefovaja Dama และ Taisija iz Slavnoi Stai, Tsarevich และ Tsaritsa iz Slavnoi Stai พร้อมด้วย Rossijskij Kolorit Arbat Aldo. บรรดาลูก ๆ ของสุนัขเหล่านี้มีอิทธิพลในการผสมพันธุ์ไม่เฉพาะในรัสเซียแต่รวมถึงต่างประเทศด้วย
     Kaprisskoko
เป็นตัวหลักของคอกโดเบอร์แมนที่ประสบความสำเร็จของมอสโก คอก Modus-Ost เนื่องจากสุนัขชั้นยอดของคอกที่ชื่อ. Vira Virtual and Ezra Erg, พร้อมด้วย Modus Ost Aviator Ace (ที่ไม่ใช่สายเลือดของ Kaprisskoko). ลูกโดเบอร์แมนสุดหล่อที่เป็นลูกของ Mirakel ชื่อ Pimm's Number One และ Punsh ได้เกิดที่คอก Iz Doma Domeni

Tigr iz Slavnoi Stai
Interchampion
Tigr iz Slavnoi Stai

Tamerlan iz Slavnoi Stai
Interchampion
Tamerlan iz Slavnoi Stai

Trefovaja Dama iz Slavnoi Stai
IDC Winner
Interchampion
Trefovaja Dama iz Slavnoi Stai

Taisija iz Slavnoi Stai
Interchampion
Taisija iz Slavnoi Stai

Bombastic v. Hanseaten (Gino Gomez del Citone x Chendra Novalis) ได้ถูกนำเข้าจากเยอรมันนี และภายหลังได้ตำแหน่ง  IDC-winner แต่โชคไม่ดีที่เขามีโอกาสเป็นพ่อพันธุ์เพียงชั่วระยะเวลาอันสั้น ๆ แต่ก็ได้ให้ลูกที่ยอดเยียมให้กับหลายคอกโดเบอร์แมนในรัสเซีย เช่น คอก Modus Ost, iz Zoosfery, คอก de Grande Vinko และคอก Leib Solond.
     
ในช่วงหลังคอก Eria Pro ของรัสเซียได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองได้ดี โดยมีโดเบอร์แมนสวย ๆ IDC-Winner Eria Pro Kimberly Cristal (Tsarevich iz Slavnoi Stai x Eria Pro Arioso Bohema)

Pimm's Number One Iz Doma Domeni
Interchampion
Pimm's Number One Iz Doma Domeni

Bombastic v. Hanseaten
IDC Winner
Interchampion
Bombastic v. Hanseaten

Modus Ost Vira Virtual
Interchampion
Modus Ost Vira Virtual

Eria Pro Kimberly Cristal
IDC Winner
Eria Pro Kimberly Cristal

   อนาคต

     นักผสมพันธุ์โดเบอร์แมนในรัสเซียเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญของวงการโดเบอร์แมนในรัสเซีย การที่ได้รับชื่อเสียงไปทั่วโลก เพราะพวกเราได้ฝ่าฟันอุปสรรค์ที่ใหญ่หลวง มีความอดทน และศึกษาผลงานของนักเพาะพันธุ์จากประเทศตะวันตก และพยายามสรรหาพ่อพันธุ์ที่ดีจากต่างประเทศ ไม่ว่าระยะทางจะไกลแสนไกลเพียงใดจากรัสเซีย เพดิกรีของโดเบอร์แมนในรัสเซียในปัจจุบันไม่ได้ต่างไปจากโดเบอร์แมนจากตะวันตก ในแง่ของรายชื่อสุนัขดัง ๆ ที่บรรจุในเพดิกรี และปัจจุบันโดเบอร์แมนของรัสเซียก็เป็นที่สนใจจากเพื่อน ๆ ในต่างประเทศ เพราะเรามีคุณสมบัติของสายพันธุ์ที่น่าสนใจ โดเบอร์แมนของเรามีหัวที่ยาว เส้นหลังที่สวยงามด้วยหัวไหลที่สูง มีจิตประสาทที่มั่นคง มีโครงสร้างที่ดี โดเบอร์แมนของรัสเซียสอนง่ายจากผู้ฝึกที่มีประสบการณ์  และสามารถผ่านการคัดพันธุ์ได้โดยง่าย โดเบอร์แมนของรัสเซียที่ชื่อ Gelo Robis Golden (Gino Gomez del Citone x Gelo Robis Amideya) ได้ตำแหน่ง Reserve at IDC-WM-2005 ( Munich ).
     
สภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้เลี้ยงโดเบอร์แมนในรัสเซียบางรายไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศ และนำโดเบอร์แมนของตนเข้าประกวดในสนามประกวดหลัก ๆ ในยุโรป ทำให้เพื่อน ๆ ในประเทศตะวันตกขาดโอกาสแข่งขันกับโดเบอร์แมนของเรา ผู้เลียงโดเบอร์แมนในรัสเซียเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี และมีความหวังสำหรับอนาคตที่สดใสของโดเบอร์แมนของเรา

เขียนโดย: Evgeny Rozenberg(This article has been published in the Dutch edition "The World of Dobermanns in 2004")