ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
 
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 12 พฤษภาคม 2556 07:35 AM

Hit Counter

 

การเตรียมแม่พันธุ์ก่อนผสมเทียม ประโยชน์ของการผสมเทียมฯ ทำเนียบพ่อพันธุ์ ระวังการแอบอ้าง

เรารวบรวมน้ำเชื้ออสุจิจากพ่อพันธุ์โดเบอร์แมนชั้นนำจากทั่วยุโรป เพื่อใช้ในแผนผสมพันธุ์ของเรา

We Are The Champions

พ่อพันธุ์แต่ละตัวที่เรามีน้ำเชื้อในคลังน้ำเชื้อฯ ของเรา จะต้องมีคุณสมบัติ (อย่างต่ำ) คือ

  • ตำแหน่งประกวดหรือแข่งขันระดับแชมเปี้ยนในระดับสากล

  • ให้ลูกชนะการประกวดของสนามหลัก ๆ ในระดับสากล

  • ผ่านการคัดพันธุ์ ZTP

  • ผ่านการสอบอารักขา IPO 

  • ผ่านการรับรองข้อสะโพก HD - Free

  • ผ่านการตรวจว่าปลอดจากโรคเกี่ยวกับเกล็ดเลือด vWD Type III - Free 

  • ผ่านการตรวจว่าปลอดจากโรคเกี่ยวกับตา เช่น PHTVL/PHPV - Free

  • ผ่านการตรวจว่าปลอดจากโรคแท้งติดต่อ Brucella canis - Free

  • ผ่านการตรวจ DNA

คอกโดเบอร์แมน ดอนมูล

โทร. 087 189 4338, 054 631 338

info@donmoonfarm.com

เราพัฒนาโดเบอร์แมนสายเลือดยุโรป เพื่อที่สุดของโดเบอร์แมน.....จิตประสาทมั่นคง โครงสร้างดี มีสมอง  

We're the change agent!

 Here at Donmoon, Everything we do we do it for the best. 

We breed absolute European bloodline for The Total Dobermann.....Sound in mind and body.