ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

การฝึกใช้กรง

การเตรียมคอกที่ปลอดภัยให้ลูกโดเบอร์แมน

การใช้กรงสำหรับให้ลูกโดเบอร์แมนใหม่อยู่เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการที่จะฝึก กรงเป็นรูปแบบของการจำลองเอาโพรงของลูกสุนัขป่ามาใช้ เมื่อแม่สุนัขป่าออกหาเยื่อลูกสุนัขป่าจะใช้โพรงเป็นที่หลบภัยและหลับนอน โดยสัญชาตญาณกรงจึงเป็นที่ ๆ ให้ความปลอดภัยแก่ลูกสุนัข และจะไม่ทำให้สกปรก ขนาดกรงที่พอดีควรให้ลูกโดเบอร์แมน  หมุนตัว นอน ได้สะดวก ลูกโดเบอร์แมนโตวัย จึงควรจัดหากรงขนาด 40 x 30 x 31 นิ้ว หรือใหญ่กว่า ไม่ควรใช้กรงเป็นที่สำหรับการทำโทษ ภายในกรงควรจะมีของเล่น เมื่อเวลาปล่อยลูกโดเบอร์แมนออกจากกรง จะต้องตรงออกไปข้างนอกบ้านเพื่อการขับถ่าย ในขณะเดียวกัน เจ้าของควรใช้คำสั่ง “ไปข้างนอก” เพื่อเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้คำสั่งพื้นฐาน การสอนให้ลูกโดเบอร์แมนเข้ากรงด้วยตนเองเป็นเรื่องสำคัญ คำสั่งที่ใช้ควรเป็นคำสั่งสั้น ๆ เช่น “เข้ากรง” ในขณะที่โยนของเล่นเข้าไปในกรงเพื่อให้ลูกโดเบอร์แมนไล่ หากต้องการให้อาหารภายในกรง ควรคำนึงถึงเรื่องความสะอาด อย่าให้มีเศษอาหารติดค้างภายหลังจากการกินซึ่งก่อให้เกิดแบคทีเรียเป็นผลให้เป็นตุ่มพองบริเวณผิวหนัง การฝึกใช้กรงจะสอนให้ลูกโดเบอร์แมนไม่ทำความสกปรกภายในกรง เมื่อโตขึ้นเป็นสุนัขรุ่น ก็ไม่จำเป็นต้องใช้กรง แต่จะมีไว้สำหรับกรณีที่ไม่มีใครอยู่บ้าน ถึงแม้ว่าโดเบอร์แมนหนุ่มจะพิสูจน์แล้วว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่ออยู่ลำพัง การมีกรงไว้ก็จะเป็นประโยชน์ จะเป็นที่ ๆ เขารู้สึกว่าเป็นที่ ๆ ปลอดภัยสำหรับเขา และยังใช้สำหรับการเดินทางได้ด้วย  

Back

Next