ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 17 มิถุนายน 2556 03:42 PM

 

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุนัขอารักขา General Information about SchH (Schutzhund)

สุนัขอารักขา คืออะไร?

คำว่า Schutzhund เป็นภาษาเยอรมัน มีความหมายว่า สุนัขอารักขา protection dog เป็นกีฬาที่มุ่งเน้นในพัฒนาการและประเมินลักษณะนิสัยของสุนัข และเป็นการทำให้สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์และมีความสุขในฐานะเพื่อนของเจ้าของ

กีฬาอารักขาเน้นใน 3 ด้าน คือ การสะกดรอย การเชื่อฟังคำสั่ง และการอารักขา โดยเริ่มต้นเป็นการประเมินสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดก่อน ต่อมาก็ขยายเป็นสุนัขพันธุ์โดเบอร์แมน, ร๊อตไวเลอร์, บ๊อกเซอร์ และพันธุ์อื่น ๆ 

กีฬาอารักขาเป็นการประเมินความฉลาด และ การใช้งานของสุนัข  เนื่องจากเป็นการทดสอบการใช้งาน Schutzhund จะประเมินสุนัขในด้านความมั่นคงของจิตประสาท ความอดทน สมรรถภาพของโครงสร้าง ความสามารถในการดมกลิ่น ความมุ่งมั่นในการทำงาน ความกล้าหาญ ความสามารถในการฝึก กีฬาของสุนัขประเภทนี้ทำให้เจ้าของสุนัขได้มีโอกาสในการฝึกสุนัขของตนและแข่งขันกับสุนัขอื่นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับถึงความสามารถในการฝึกสุนัขของเจ้าของและความสามารถของสุนัขในการปฏิบัติตามคำสั่ง

องค์ประกอบ 3 ส่วนในสุนัขอารักขา

การสะกดรอย Tracking

ด้านการสะกดรอยรวมถึงการทดสอบทางด้านจิตใจของสุนัขเพื่อความมั่นใจว่าสุนัขมีความมั่นคงทางจิตประสาทในขณะที่ปล่อยสายจูงให้หย่อนยาน สุนัขจะต้องไม่แสดงอาการขลาดกลัว หรือกร้าวร้าว วัตถุจะถูกวางไว้ล่วงหน้าโดยบุคคลด้วยก้าวย่างที่ปกติบนผิวพื้นธรรมชาติ เช่น พื้นหญ้า หรือพื้นดิน เส้นทางจะประกอบด้วยมุม และวัตถุที่ทำโดยคนและทิ้งไว้บนเส้นทาง  ผู้บังคับสุนัขจะจับที่ปลายสายจูงที่มีความยาว 10 เมตร และเดินตามสุนัขที่จะทำการดมกลิ่น สุนัขจะต้องหาวัตถุและหมอบ หรือนั่งเมื่อพบวัตถุ การทดสอบการสะกดรอยจะเป็นการทดสอบการฝึก และความสามารถในการดมกลิ่นของสุนัข อีกทั้งเป็นการทดสอบความอดทนทางกายภาพและจิตใจ (คะแนนในชุด A 100 คะแนน สุนัขจะต้องได้คะแนนในส่วนนี้ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)

การเชื่อฟังคำสั่ง Obedience

ส่วนทดสอบการเชื่อฟังคำสั่งประกอบด้วยชุดคำสั่งดังนี้

การเดินชิดผ่านกลุ่มคน ในระหว่างการทดสอบจะทดสอบการกลัวเสียงปืน

การทดสอบด้วยชุดคำสั่ง นั่ง หมอบ และยืน ในขณะที่ผู้บังคับสุนัขยังคงเดินต่อไป จากชุดคำสั่งต่าง ๆ นี้ ผู้บังคับสุนัขจะเรียกสุนัขให้มาหา

การทดสอบให้คาบดัมบ์เบลขนาดต่าง ๆ จากพื้น ให้คาบข้ามสิ่งกีดขวางสูง 1 เมตร และข้ามกำแพงสูง 2 เมตร

สุนัขจะถูกสั่งให้วิ่งไปข้างหน้า และสั่งให้หมอบ ด้วยคำสั่งหมอบ (คะแนนในชุด B 100 คะแนน สุนัขจะต้องได้คะแนนในส่วนนี้ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)

ในตอนท้าย สุนัขที่ทดสอบแต่ละตัวจะต้องหมอบ ขณะที่มีสิ่งรบกวนในสนามอีกด้านหนึ่ง สุนัขตัวอื่นกำลังทดสอบในชุดคำสั่งต่าง ๆ ข้างต้นอีกด้านหนึ่งของสนาม การทดสอบการเชื่อฟังคำสั่งขอสุนัข เพื่อทดสอบความอดทนทางกายภาพและจิตใจ และที่สำคัญยิ่งคือความมุ่งมั่นที่จะเชื่อฟังเจ้าของ

การป้องกัน Protection

การทดสอบการป้องกันของสุนัข เพื่อทดสอบความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และความกระฉับกระเฉงของสุนัข ความสามารถในการควบคุมสุนัขของผู้บังคับสุนัขเป็นปัจจัยสำคัญ การทดสอบรวมถึง การค้นหาบุคคลที่ซ่อนตัวผู้ล่อ และควบคุมผู้ล่อในขณะที่ผู้บังคับสุนัขกำลังมาหา สุนัขจะต้องไล่ตามผู้ล่อเมื่อหนีและกัดผู้ล่อให้แน่น การค้นหาและควบคุมผู้ล่อไปส่งกรรมการโดยผู้บังคับสุนัขและสุนัขเดินตาม และภายหลังสุนัขเดินด้านขวามือของผู้ล่อ เมื่อผู้ล่อพยายามจะจู่โจมผู้บังคับสุนัข สุนัขจะต้องหยุดการจู่โจมและกัดผู้ล่อให้แน่นโดยไม่รีรอ

การทดสอบการป้องกันของสุนัขในส่วนสุดท้ายเมื่อผู้ควบคุมสุนัขเรียกให้ผู้ล่อออกมาจากที่ซ่อนที่อยู่สุดสนามด้านตรงข้าม สุนัขจะจะต้องวิ่งเข้าหาผู้ล่อเมื่อผู้ล่อพยายามที่จะหนี ในขณะที่สุนัขเข้าใกล้ผู้ล่อ กรรมการจะส่งสัญญาณให้ผู้ล่อหมุนตัวกลับแล้ววิ่งเข้าหาสุนัข และตีสุนัขด้วยไม้ที่ถือ การกัดของสุนัขในตลอดช่วงการทดสอบการป้องกันสุนัขจะต้องกัดปลอกแขนของผู้ล่อให้แน่น และจะหยุดกัดเมื่อได้รับคำสั่งหรือเมื่อผู้ล่อหยุดการต่อสู้ การทดสอบการป้องกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสุนัขจะไม่ขลาดกลัว หรือก้าวร้าวเกินไป (คะแนนในชุด C 100 คะแนน สุนัขจะต้องได้คะแนนในส่วนนี้ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน)

ระดับของสุนัขอารักขา Schutzhund title

การทดสอบสุนัขอารักขามีอยู่  3 ระดับ

สำหรับอารักขา 1 สุนัขที่จะเข้าทำการทดสอบจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า    18 เดือน และผ่านการทดสอบพื้นฐานด้านจิตใจโดยกรรมการ สุนัขจะต้องเดินชิดในสายจูง และนอกสายจูง, นั่งระหว่างการเดินชิด, หมอบในขณะเดินชิด และคอย รวมถึงการสั่งให้สุนัขวิ่งไปข้างหน้า (send-out หรือ vorous) สุนัขจะต้องคาบดัมบ์เบลบนพื้นราบ และคาบข้ามสิ่งกีดขวาง ในการสะกดรอย สุนัขจะต้องสะกดรอยสิ่งของที่วางโดยผู้บังคับสุนัขที่ทิ้งระยะเวลา 20 นาทีเป็นอย่างน้อย รวมถึงมีการทดสอบการป้องกัน

สำหรับอารักขา 2 สุนัขที่จะเข้าทำการทดสอบจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า    19 เดือน และสุนัขจะต้องการเชื่อฟังคำสั่ง และการป้องกันการทดสอบอารักขา 1 สำหรับการทดสอบอารักขา 2 จะมีความยากมากขึ้น ซึ่งสุนัขจะต้องมีความอดทน และการควบคุมที่ดี สุนัขจะต้องคาบดัมบ์เบลข้ามกำแพงสูง 6 ฟุต ในการทดสอบด้านสะกดรอย สุนัขจะต้องตามรอยที่วางโดยผู้อื่นที่วางไว้แล้วมีระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที

สำหรับอารักขา 3 สุนัขที่จะเข้าทำการทดสอบจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า    20 เดือน และจะต้องผ่านการทดสอบอารักขา 1 และอารักขา 2 การทดสอบจะมีความยากมากขึ้น การทดสอบการเชื่อฟังคำสั่งและการป้องกันจะทำการทดสอบนอกสายจูงทั้งสิ้น และจะมีการทดสอบยืนขณะเดิน และยืนขณะวิ่งเพิ่มเข้ามา ในการสะกดรอย สุนัขจะต้องตามกลิ่นที่วางโดยบุคคลอื่นมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที โดยมีมุมเลี้ยว 4 มุม เมื่อเปรียบเทียบกับอารักขา1 และอารักขา 2 ซึ่งมีมุมเลี้ยวเพียง 2 มุม และมีวัตถุให้ตาม 3 ชิ้น แทนที่จะเป็น 2 ชิ้นในอารักขา1 และอารักขา 2 ภาพของการทดสอบการเชื่อฟังคำสั่ง พละกำลัง ความมุ่งมัน และความเชื่อมั่นของการทำงานเป็นทีมในการทดสอบอารักขา 3 จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นคู่หูในการทำงานร่วมกันของทั้งคนและสุนัขได้อย่างงดงาม

ระดับคะแนนที่เป็นเกณฑ์ในการทดสอบอารักขา 1 – 3

  • สุนัขที่จะผ่านในแต่ละระดับจะต้องได้คะแนนอย่างต่ำ 220 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 300 คะแนน
  • สุนัขที่ได้คะแนนระหว่าง 0 -109 เท่ากับ ไม่ผ่าน “insufficient”
  • สุนัขที่ได้คะแนนระหว่าง 110 -219 เท่ากับ บกพร่อง “lack”
  • สุนัขที่ได้คะแนนระหว่าง 220 -239 เท่ากับ ผ่าน “sufficient”
  • สุนัขที่ได้คะแนนระหว่าง 240 -269 เท่ากับ  ดี “good”
  • สุนัขที่ได้คะแนนระหว่าง 270 -285 เท่ากับ ดีมาก “very good”
  • สุนัขที่ได้คะแนนระหว่าง 286 -300 เท่ากับ ดีเยี่ยม “excellent”

 

Back to Articles page