ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

 

การเลือกซื้อลูกโดเบอร์แมนจากต่างประเทศ

ก่อนที่จะสั่งซื้อลูกสุนัขโดเบอร์แมนจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาพันธุ์ มีสิ่งที่ควรพิจารณาคร่าว ๆ ดังนี้

อันดับที่ 1  พิจารณาด้านผลทดสอบความสามารถในการใช้งานของพ่อและแม่สุนัข ลูกโดเบอร์แมนควรจะ

 • เกิดจากพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ที่เป็น Best producer (พ่อหรือแม่พันธุ์ที่มีลูกได้ตำแหน่งในสนามประกวดมากที่สุด เช่น IDC 2009 Best producer)

 • เกิดจากพ่อและแม่พันธุ์ที่ผ่านการคัดพันธุ์ให้เป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ Korung ระดับ Angekort 1A หรือ 1B,  สุนัขที่ผ่านการคัดพันธุ์, IPO หรือ SchH หรือ VPG ระดับ 1-3 (ระดับสูงดีกว่า)

 • เกิดจากพ่อและแม่พันธุ์สุนัขที่ผ่านการคัดเพื่อใช้ทำพันธุ์ ZTP (ระดับ 1A หรือ 1B ตามลำดับ), IPO หรือ SchH หรือ VPG ระดับ 1-3 (ระดับสูงดีกว่า)

 • เกิดจากพ่อและแม่พันธุ์สุนัขที่ผ่านการคัดเพื่อใช้ทำพันธุ์ของสมาคมของแต่ละประเทศ National breeding test, IPO หรือ SchH หรือ VPG ระดับ 1-3 (ระดับสูงดีกว่า)

 • เกิดจากพ่อและแม่สุนัขที่ผ่านการการทดสอบ IPO หรือ SchH หรือ VPG ระดับ 1-3 (ตามลำดับ)  

 อันดับที่ 2 พิจารณาด้านผลการตรวจเช็คสุขภาพของพ่อและแม่สุนัข ลูกโดเบอร์แมนควรจะเกิดจากพ่อและแม่ที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ

 • โรคข้อสะโพกอักเสบ HD ระดับ1-2 หรือ A-B (1 ดีกว่า 2 และ A ดีกว่า B)

 • โรคข้อศอกอักเสบ ED ระดับ 0 หรือ 1 (0 ดีกว่า 1)

 • โรคหัวใจ Cardio

 • โรคเกี่ยวกับตา PHTVL/PHPV, PRA ระดับ Normal, Carrier, Affected (PHTVL =Persistent  hyperplastic tunica vasculosa lentis, PHPV =persistent hyperplastic primary vitreous, PRA =Progessive Retinal Atrophy)

 • โรคเกี่ยวกับเลือด VWD (Von Willebrand's Disease)

 • โรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยล์ Thyroid

 อันดับที่ 3 พิจารณาด้านผลการประกวดความสวยงามจากสนามประกวดต่าง ๆ ของพ่อและแม่โดเบอร์แมน เช่น World Sieger (Welt Sieger), IDC Sieger, DV Sieger, AIAD Sieger, Trofeo Piero Caliandro Sieger, งานประกวดระดับชาติจากประเทศต่าง ๆ

 อันดับที่ 4 พิจารณาหาบรีดเดอร์ที่มีความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ ไม่ใช่พวกปั๊มลูกสุนัขขาย Puppy / For salemill พวกเอาลูกสุนัขที่อื่นมาสรวมคอก (ปลอมครอก) ต้องมีความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกสุนัขในช่วงต่าง ๆ ของชีวิตลูกสุนัข โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหย่านม (0 - 7 สัปดาห์) เพราะระยะเวลาดังกล่าวลูกสุนัขได้ผ่านช่วงวิกฤติของชีวิตมาแล้วถึง 3 ช่วง critical period บรีดเดอร์ที่ดีจะต้องรู้ว่าควรจะต้องทำหรือไม่ควรทำอะไรในแต่ละช่วงอายุแก่ครอกลูกสุนัข หากทำไม่ถูกต้อง ลูกสุนัขก็จะมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เป็นสุนัขขลาดกลัว เป็นสุนัขก้าวร้าว เป็นสุนัขโง่ เป็นสุนัขที่ไม่เป็นมิตร ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายต่อสังคม สุนัขที่ดีจะต้องมาจากสายเลือดที่ดี (อันดับที่ 1, 2 และ 3) มาจากการเลี้ยงดูจากบรีดเดอร์ที่ดีและถูกต้องในช่วงแรกของชีวิต ด้วยการแนะนำกลิ่น เสียง สัตว์เลี้ยง คน วัตถุสิ่งของ และการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมรอบการที่เขาจะต้องเผชิญในชีวิตจริงในอนาคต เหนืออื่นใด ลูกสุนัขจะต้องอยู่กับพี่น้องร่วมครอกและแม่จนครบ 7 สัปดาห์เต็มจึงจะแยกไปบ้านใหม่ได้

การที่เราจะหาลูกโดเบอร์แมนสักตัวหนึ่งเพื่อให้ได้คุณสมบัติครบถ้วนหรือให้มากที่สุดจากข้อพิจารณาดังที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ และใช้เวลาในการรอคอยเป็นเวลานานอาจนานเป็นเดือน เป็นปี หรือหลายปี โดยเฉพาะจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ผ่านการทำ Korung ซึ่งมีสุนัขที่ผ่านไม่มากนัก และผู้เลี้ยงทั่วโลกเขาก็รอคอยลูกโดเบอร์แมนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เหมือนกัน มีการจองข้ามครอกกันเลยทีเดียว และอีกปัญหาหนึ่งก็คือ ผู้พัฒนาพันธุ์ในยุโรปที่เขาเป็นนักพัฒนาพันธุ์จริงเขาก็ไม่นิยมผสมพันธุ์ซ้ำกับคู่ผสมเดิม บางครั้งเจอแม่พันธุ์ที่ถูกใจแล้ว แต่พอถึงเวลาเขาก็ผสมกับพ่อพันธุ์ตัวอื่นที่เราไม่ค่อยถูกใจ หรือเจอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ชื่นชอบแล้ว ตกลงจองเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลาคลอดได้ลูกสุนัขไม่พอถึงคิวเราบ้าง ก็ต้องรอครอกต่อไปและอาจเจอคู่ผสมใหม่ด้วย ส่วนลูกโดเบอร์แมนทั่วไปนั้น หาซื้อได้ไม่ยาก อยากได้วันนี้ก็ได้เลย นี่คือความแตกต่างในราคาของลูกโดเบอร์แมน จากหลักหมื่น หลักแสน และหลายแสน  

สำหรับในประเทศไทยค่อนข้างจะมีปัญหา โดยเฉพาะสุนัขที่เกิดในประเทศรวมถึงสุนัขที่นำเข้ามาเลี้ยงจากต่างประเทศ เมื่อสุนัขดังกล่าวมีอายุพอที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความสามารถในการทำงาน, ด้านสุขภาพ แต่ไม่มีชมรมหรือสมาคมที่จะทำการทดสอบได้ตามมาตรฐานหรือได้รับการรับรองจาก ของ FCI มีเพียงการจัดประกวดด้านความสวยงาม (บางสนาม) ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมโดเบอร์แมนเยอรมัน DV. ทำให้ผู้เลี้ยงสุนัขใช้งานเลี้ยงสุนัขของตนอย่างไรทิศทาง แม้แต่การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องทำกับสุนัขทุกตัวที่จะทำการผสมพันธุ์ เช่น การเอ็กซ์เรย์เรื่องโรคข้อสะโพกอักเสบ (HD) ก็ไม่ได้ทำ แล้วเราจะพัฒนาสุนัขของเราได้อย่างไร สุนัขที่ตรวจไม่ผ่านโรคข้อสะโพกอักเสบ ไม่ควรใช้ผสมเพื่อขยายพันธุ์ แต่ควรจะทำหมันและเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงเท่านั้น  

ในเรื่องของการทดสอบความสามารถของสุนัขยิ่งแทบจะไม่มีเลย จะมีก็เป็นส่วนน้อยที่เจ้าของทำการฝึกกันเอง หรือจ้างฝึก แต่เท่าที่ทราบยังไม่มีลูกสุนัขโดเบอร์แมนที่นำเข้ามา หรือทั้งที่เกิดในประเทศผ่านการทดสอบ ความอดทน AD, อารักขา IPO หรือ SchH หรือ VPG ตามมาตรฐาน FCI เลย และยิ่งไม่ต้องถามถึงการทดสอบเพื่อใช้ทำพันธุ์ ZTP และ Korung เพราะเมื่อไม่ผ่านการประเมินข้อสะโพก HD และผ่านการทดสอบ BH (Companion dog) ก็จะขาดคุณสมบัติิ์ที่จะทำการทดสอบในระดับ ZTP และ Korung เลย 

สมัยก่อนประมาณ 20 กว่าปีมาแล้ว ในช่วงที่เลี้ยงเยอรมันเชพเพอดและเป็นสมาชิกของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดแห่งประเทศไทย ทางสมาคมฯ จะจัดให้มีการรับรองผลเอ็กซ์เรย์ข้อสะโพก (ส่งฟิลม์ไปอ่านที่ SV เยอรมัน), จัดให้มีการทดสอบความอดทน, สอบอารักขาระดับต่าง ๆ, สะกดรอย และทำการคัดพันธุ์ให้แก่สุนัขของสมาชิกทุก ๆ ปี สุนัขพันธุ์อื่นก็สามารถเขาร่วมทดสอบได้ แต่สมัยนี้มองไปทางไหนก็หาไม่เจอองค์กรที่ได้รับการรับรองการทดสอบจาก FCI (หรือถ้ามีแจ้งให้ทราบด้วย จะได้เผยแพร่แก่สาธารณะต่อไป)

เมื่อสภาพการณ์เป็นเช่นนี้แล้ว โดแบอร์แมนของเราก็ไม่มีคุณค่าในการที่จะใช้ทำพันธุ์ หรือลูกสุนัขที่ผสมออกมาก็ไม่มีคุณค่า อาจจะได้เห็นลูกโดเบอร์แมนที่พ่อแม่ไม่ได้ผานการทดสอบชนะประกวดในสนามต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติภายนอก แต่คุณสมบัติภายในตัวของโดเบอร์แมนอาจมีคุณค่ามาก หรือไม่มีคุณค่าเลยก็ได้ เพราะไม่มีการทดสอบสุขภาพ ความสามารถในการทำงาน หากใช้ผสมพันธุ์ลักษณะด้อยต่าง ๆ ที่แฝงอยูในตัวสุนัขแพร่อาจกระจายออกไป (ข้อสะโพกอักเสบ, จิตประสาท, ความก้าวร้าว, ความขลาดกลัว เป็นต้น) โดเบอร์แมนที่ดีต้องมีคุณสมบัติถูกต้องทั้งภายในและภายนอก (Internal and external confirmation)

ต่างกับผู้เลี้ยงโดเบอร์แมนในยุโรป เขาจะทำการทดสอบสุขภาพ ความสามารถในการทำงาน และประกวด ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นที่นิยมและเขาถือเป็นกีฬาสำหรับโดเบอร์แมน ทำให้โดเบอร์แมนของเขามีคุณภาพ ผู้เลี้ยงโดเบอร์แมนจากทั่วโลกสั่งซื้อไปเพื่อพัฒนาพันธุ์ด้วยราคาที่สูง เป็นการตอบแทนที่คุ้มค่ากับการที่เขาทุ่มเทให้กับสุนัขของเขา เพราะในยุโรปค่าฝึกสอนสุนัขในระดับต่าง ๆ แพงมาก เมื่อเทียบกับการฝึกสุนัขด้วยตนเอง ในแต่ละปีผู้เลี้ยงสุนัขในอเมริกานำเข้าโดเบอร์แมนจากยุโรปเพื่อไปพัฒนาเป็นจำนวนมาก แต่ก็มีลูกโดเบอร์แมนจำนวนมากที่เกิดจากพ่อและแม่ที่ไม่มีคุณสมบัติใช้ทำพันธุ์ประกาศขายและนำเข้ามาเลี้ยงกันในเมืองไทยมากเช่นกัน ประเภทขอให้เป็นลูกหมานอกก็ใช้ได้แล้ว  

ข้อพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพราะผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าลูกโดเบอร์แมน ค่าขนส่ง ค่าดูแลเลี้ยงดูอื่น ๆ (ถ้ามี) มีอยู่บ่อยครั้งที่จ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้ลูกสุนัข (ไม่มีใครอยากเปิดเผย เกรงว่าจะเสียหน้า) หรือได้ก็ผิดตัว (เพดิกรี pedigree บางประเทศจะออกให้เมื่อลูกสุนัขอายุ 4 - 9 เดือน) กว่าจะรู้ว่าผิดตัวลูกสุนัขที่ซื้อมาก็อายุประมาณ 9 เดือนแล้ว หากเป็นเช่นนี้ ผู้ซื้อจะทวงถามหรือการชดเชยได้อย่างไร หน้าตาก็ไม่เคยเห็นกัน แถมอยู่ต่างประเทศ บางประเทศเป็นประเทศชื่อเสียงไม่ค่อยน่าเชื่อถืออีกต่างหาก หากไม่มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือมีคนที่รู้จักคอยช่วยเหลือจัดการให้ ผู้ซื้อควรพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของลูกสุนัขให้พอใจแล้วให้ผู้นำเข้าที่มีประสบการณ์และมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศดำเนินการให้จะเป็นแนวทางที่ปลอดภัยกว่า หากมีความผิดพลาดก็สามารถเรียกร้องจากผู้นำเข้าได้ง่ายกว่า หากไม่มั่นใจอย่าเสี่ยง แน่นอนผู้ซื้อต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อเป็นค่าดำเนินการและค่าความเสี่ยงแก่ผู้นำเข้า เพราะเขาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแทนผู้ซื้อ  

 Back to Articles page