ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

 

 

ทำไมเราถึงเพาะพันธุ์เฉพาะโดเบอร์แมนสายเลือดยุโรป?

มักกล่าวกันว่า ความสวยขึ้นอยู่กับสายตาของคนดู อาจจะจริง แต่โดยส่วนตัวแล้ว เราได้เลือกตั้งแต่เริ่มเลี้ยงโดเบอร์แมนตัวแรก เราชื่นชอบโดเบอร์แมนสายเลือดยุโรปด้วยความมีกล้ามเนื้อ ความมีพละกำลัง และความสวยงาม มีหัวที่แข็งแรงและยาว ซึ่งเป็นลักษณะที่น่าภาคภูมิใจของโดเบอร์แมน

โดเบอร์แมนแบบอเมริกันมีความบอบบางกว่า มีโครงสร้างที่อ่อนกว่า ในมาตรฐานของอเมริกากำหนดความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่ของโดเบอร์แมนเพศผู้ไว้ที่ 26 นิ้ว (66 ซม.) ถึง 28 นิ้ว (71.1 ซม.) ความสูงที่พึงประสงค์ที่ 27.5 นิ้ว โดเบอร์แมนเพศเมียไว้ที่ 24 (61 ซม.) ถึง 26 นิ้ว(66 ซม.) ) ความสูงที่พึงประสงค์ที่ 25.5 นิ้ว ขาดคุณสมบัติเมื่อฟันบนยื่นเกิน Overshot 3/16 นิ้ว (0.5 ซม.)

ในมาตรฐานของยุโรปกำหนดความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่ของโดเบอร์แมนเพศผู้ไว้ที่ 68 – 72 ซม. โดเบอร์แมนเพศเมียไว้ที่ 63 – 68 ซม. ข้อบกพร่องเมื่อสูงเกินหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 2 ซม.  และโดยความจริงแล้วแชมเปี้ยนจากยุโรปจะขาดคุณสมบัติในเรื่องขนาด ในสนามประกวดของอเมริกัน (มาตรฐานอเมริกันต่ำกว่ายุโรป 2 ซม.) ในขณะที่โดเบอร์แมนสีน้ำเงิน blue และสีลูกกวาง fawn และโดเบอร์แมนที่มีแถบสีีขาวบนอก หรือฟันขาด 1 – 3 ซี่ จะขาดคุณสมบัติในสนามประกวดของยุโรป แต่ในสนามอเมริกันอนุญาตให้สุนัขที่มีลักษณะด้อยเหล่านี้ลงประกวดได้

เราไม่ชื่นชอบในรูปแบบของหัวโดเบอร์แมนแบบอเมริกัน เพราะหัวแคบ ลำคอที่ยาว และกรามที่อ่อนแอ หากผู้อ่านยังสงสัยลองดูรูปภาพของโดเบอร์แมนในเวปไซท์ของเราก็จะเห็นความแตกต่าง และมั่นใจว่าจะต้องชื่นชอบโดเบอร์แมนสายเลือดยุโรป           

        

โดเบอร์แมนสายยุโรป (ซ้าย)                                                โดเบอร์แมนสายอเมริกา (ขวา)

อีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาคือ จิตประสาทของโดเบอร์แมน โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่มีต้นกำเนิดมาจากเยอรมัน ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการปกป้องและคุ้มครองเจ้าของ มาตรฐานพันธุ์ก็กำหนดให้โดเบอร์แมนมีความทรนง สง่า Noble, มีความกระปี้กระเปร่า energetic, มีความตื่นตัว watchful, มีความแน่วแน่ determinated, มีความตื่นตัว alert, มีความกล้าหาญ fearless, มีความจงรักภักดี loyal, และเชื่อฟังคำสั่ง obedient จากข้อกำหนดนี้คงทำให้ทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจนว่าโดเบอร์แมนควรจะเป็นเช่นไร กรรมการตัดสินควรจะให้ความสำคัญต่อการมีจิตประสาทที่มั่นคง และลงโทษสำหรับจิตประสาทที่บกพร่องในสนามประกวดของโดเบอร์แมน สำหรับกรรมการตัดสินที่มองข้ามข้อบกพร่องต่าง ๆ เช่น กลัว shyness, ขลาด fearfulness,  ก้าวร้าว aggressiveness ในโดเบอร์แมนนั้นไม่เพียงแต่ขาดความรับผิดชอบต่อสายพันธุ์สุนัขแล้ว ยังถือเป็นการขาดความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย สุนัขที่มีความขลาดกลัวมากเท่าไร ก็จะเป็นสุนัขที่เครียดต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่มากเท่านั้น และยากที่จะคาดเดาอารมณ์และเป็นสุนัขที่อันตรายมากเท่านั้น  

โดเบอร์แมนที่มีจิตประสาทมั่นคง หมายถึง ความสามารถของโดเบอร์แมนที่ทนต่อสภาวะกดดันในรูปแบบต่าง ๆ ได้ หากเราจะรักษาพันธุ์ให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันในโลกปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องเข้าใจในมาตรฐานของพันธุ์ที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโดเบอร์แมน และหากสุนัขไม่เป็นไปตามข้อกำหนดก็ไม่ควรที่จะผสมพันธุ์มัน

แน่นอนที่สุดคือ โดเบอร์แมนถูกพัฒนามาเพื่อการใช้งาน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในความสามารถนี้ของโดเบอร์แมน โดยทั่วไปแล้ว โดเบอร์แมนสายยุโรปทำงานได้ดีกว่าสายอเมริกันมากทั้งในด้านอารักขาและสะกดรอย สืบเนื่องจากเป็นข้อบังคับในการทดสอบคัดพันธุ์ ZTP ด้านอเมริกันได้ทำให้คุณสมบัติด้านนี้ของโดเบอร์แมนลดลงจนเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไป pet dog มันยังคงเฝ้าระวังและเห่าใส่คนแปลกหน้า แต่มันไม่สามารถนำไปใช้ในงานอารักขา Zchutzhund หรืองานป้องกัน protectionได้อย่างสายยุโรป

สุนัขอารักขาหรือสุนัขป้องกันไม่ได้หมายความว่าสุนัขจะต้องจู่โจม หรือดุ สุนัขที่มีจิตประสาทไม่มั่นคงไม่เหมาะที่จะนำเอามาฝึกอารักขา Zchutzhund หรือ IPO และจะไม่สามารถผ่านการคัดเพื่อทำพันธุ์ ZTP โดเบอร์แมนที่มีจิตประสาทมั่นคงจะต้องมีความฉลาด intelligence สามารถอยู่กับเด็กเล็กได้ และไม่คุกคามต่อคนแปลกหน้า แต่จะปกป้องเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น     

กล่าวได้อีกนัยหนึ่ง โชคร้ายที่โดเบอร์แมนสายอเมริกันเป็นสุนัขที่ขี้ตกใจ กลัว ขลาด ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์

อีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาคือปัญหาด้านสุขภาพของสายพันธุ์ การผสมในสายเลือดชิดและพยายามที่จะผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์ที่ได้รับความนิยมที่มีจำนวนจำกัดก่อให้เกิดปัญหาทางพันธุกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในจำนวนประชากรของโดเบอร์แมนในทวีปอเมริกาเหนือ Dr. Reihard Haberzett1 ได้ระบุว่า โดเบอร์แมนในอเมริกาเหนือมีปัญหาจากโรคทางพันธุกรรม 5 โรค คือ DCM (Dialated Cardiomyopathy หรือ Cardio), Gastric Volvulus (bloat), Hypothyroidism, von Willbrand disease (vWD), Wobbler syndrome

เช่นเดียวกับในยุโรปก็มีปัญหากับโรคทางพันธุกรรม 2 โรค คือ DCM (Dialated Cardiomyopathy หรือ Cardio), Gastric Volvulus (bloat)

คำตอบสุดท้าย ไม่ว่าจะเลี้ยงโดเบอร์แมนไว้เป็นสัตว์เลี้ยงหรือไว้เป็นสุนัขใช้งาน เราเลือกโดเบอร์แมนสายยุโรป

 

Back to Articles page