ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

 

เข้าใจในลักษณะนิสัยของโดเบอร์แมน

ความจริงเกี่ยวกับโดเบอร์แมน 

โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีรูปร่างกำยำสมส่วนแบบนักกีฬา และมีความเฉลียวฉลาดสูง ดังมีคำกล่าวว่า “โดเบอร์แมนไม่ใช่สุนัขที่เหมาะกับทุกคน” ดำกล่าวนี้เป็นความจริงและต้องมีความเข้าใจอย่างจริงจังกับคำกล่าว

ในอดีตมักจะมีการเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับอารมณ์ของโดเบอร์แมนสองประการคือ โดเบอร์แมนเหมือนกับสุนัขทั่ว ๆ ไป และโดเบอร์แมนดื้อและดุร้าย ก็เป็นจริงไม่ว่าสุนัขพันธุ์ใด ๆ หากไม่ได้รับการเลี้ยงดูและฝึกสอนอย่างถูกต้องก็จะอันตราย เพราะสุนัขทุกพันธุ์ต้งการการฝึกสอน โดเบอร์แมนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวคือความมีพละกำลัง เจ้าของโดเบอร์แมนจะต้องควบคุมให้สุนัขของตนเชื่อฟังคำสั่งในทุก ๆ สถานะการณ์ โดยการฝึกโดเบอร์แมนของตน

ต้องเข้าใจว่าความดุเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของสุนัข และพฤติกรรมมต่าง ๆ ของโดเบอร์แมนเป็นผลพวงของสัญชาติญาณและขึ้นอยู่กับสถานการณ์  ความดูร้ายของสุนัขเป็นปฏิกริยาตอบสนองของการที่โดเบอร์แมนได้ถูกเลี้ยงดูมา โดเบอร์แมนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความมันคงในทางอารมณ์ของมัน และเพื่อให้ทำงานเคียงข้างกับคนได้ในทุก ๆ สถานะการณ์ ดังนั้นโดเบอร์แมนจึงต้องมีความแกร่งในทุก ๆ สภาพงาน

ในหนังสือของสมาคมสุนัขของสหรัฐอเมริกา The American Kennel Club ได้กล่าวบรรยายเกี่ยวกับโดเบอร์แมนว่า “ในบรรดาความน่ารักของโดเบอร์แมน คือ จิตใจที่ซื่อสัตย์และความรักบ้าน และความเป็นเพื่อนและเป็นผู้ปกป้องสมาชิกทุกคนในครอบครัว หากมันได้รับการพัฒนาพันธุ์และฝึกสอนอย่างถูกต้องให้มีจิตมั่นคงและรูปร่างที่สมบูรณ์ ก็จะทำให้มันมีจิตและวิญญาณของความเป็นสุภาพบุรุษ”

 

Back

Next