ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

 

 

การอาบน้ำให้โดเบอร์แมน

โดเบอร์แมนชอบการอาบน้ำ

โดเบอร์แมน จะชอบการอาบน้ำ และมีความสำคัญในการที่ได้อาบน้ำทุก ๆ 2-4 สัปดาห์ต่อคร้งด้วยแชมพูที่เหมาะสม แชมพูสำหรับเด็กเหมาะสำหรับลูกโดเบอร์แมน จะเป็นการดีที่แนะนำให้ลูกโดเบอร์แมนเข้าไปในอ่างอาบน้ำด้วยตัวเอง ก่อนที่มันจะมีน้ำหนัก 25-45 กก. ก่อนที่จะอาบน้ำให้ลูกโดเบอร์แมน้ควรใส่ก้อนสำลีเข้าไปในหูของสุนัขเพื่อป้องกันน้ำเข้าหู

การดูแลและรักษาความสะอาดหูของโดเบอร์แมน

โดเบอร์แมนมีหูที่ยาวและพับ หูที่ยาวและพับนี้ทำความสะอาดค่อนข้างลำบาก โอกาสในการติดเชื้อได้ง่าย หูที่ยาวและพับของโดเบอร์แมนไม่เหมาะในแง่ของสุนัขใช้งาน สามารถจับและดึงทำความเสียหายได้ง่าย

โดยปกติจะนิยมตัดหูของโดเบอร์แมน การดูแลรักษาหูที่ตัดจะมีความแตกต่างจากโดเบอร์แมนที่ไม่ได้ตัดหู การดูแลหูสำหรับโดเบอร์แมนที่ตัดหูกับไม่ได้ตัดหูจะแตกต่างกัน หูที่ตัดจะต้องการดูแลสูงในช่วงแรกหลังจากที่ตัดหู เพื่อทำความสะอาด รักษาแผล และทำการดามหูจนกว่าหูจะตั้ง ส่วนหูที่ไม่ได้ตัดต้องทำการดูแลรักษาความสะอาดตลอดไป เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และตรวจสอบบาดแผล                                                                                      

ตัดหู Cropped Ear

หลังจากที่หูที่ตัดตั้งดีแล้ว การทำความสะอาดประจำเดือน ก็มีแค่การเช็ดหูเพื่อทำความสะอาดตามซอกหู

ไม่ตัดหู Unaltered Ear

โดเบอร์แมนที่ไม่ได้ตัดหูต้องทำความสะอาดหูอย่างน้อยทุก ๆ 2 สัปดาห์ และเช็ดด้วผ้าแห้งทุก ๆ 2 วัน หากหูมีแผลต้องทำการรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

การดูแลช่องปากของโดเบอร์แมน

การรักษาฟันให้สะอาดและสมบูรณ์

ไม่ควรละเลยการดูแลความสะอาดในช่องปากของโดเบอร์แมน สุนัขสามารถรักษาสุขภาพของฟันให้สมบูรณ์โดยการแทะกระดกู และน้ำลายสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากได้

การแปรงฟันให้สุนัขเป็นประจำทุกเดือนจะมีประโยชน์ ทำให้เราได้มีโอกาสตรวจตราเหงือก หรือฟันว่ามีปัญหาหรือไม่ การแปลงฟันสุนัขจะใช้แปลงสำหรับสุนัขซึ่งแตกต่างจากของคน การแคะทำลายหินปูนสามารถทำได้ด้วยเครื่องขูดหินปูน อาจพาสุนัขไปขูดหินปูนที่คลีนิคสัตว์แพทย์ เนื่องจากเครื่องขูดหินปูนมีความแหลม อาจเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ควรเตรียมกระดูกยางให้โดเบอร์แมนแทะเพื่อลดการเกิดหินปูน  

 

Back

Next