ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

การออกกำลังกายสำหรับโดเบอร์แมน

รักษาหุ่นให้โดเบอร์แมน

โดเบอร์แมนถูกพัฒนามาเพื่อทำงานได้ตลอดเวลาวัน และสามารถทำงานที่ต้องใช้พลังกาย หากโดเบอร์แมนถูกเลี้ยงอยู่แต่ในกรงไม่ได้ออกกำลังกาย มันจะได้รับความทุกข์ทั้งกายและจิตใจ การที่พามันไปออกกำลังกายสัปดาห์ละครั้งเป็นการไม่เพียงพอ การพามันไปวิ่งออกกำลังกายก็เป็นการดี แต่โดเบอร์แมนต้องการพื้นที่โลงเพื่อมันจะได้วิ่งได้เต็มความเร็วของมัน นี่จึงเป็นเหตุผลที่เจ้าของควรมีสนามที่กว้างพอและมีรั้วรอบ การที่จะทำให้โดเบอร์แมนได้ออกกำลังกายได้เต็มที่ควรควรเลี้ยงคู่หรือมีสุนัขอื่นคู่กับมัน เพราะโดเบอร์แมน่ชอบวิ่งไล่ซึ่งกันและกัน

การเล่นเกมส์หรือกีฬาต่าง ๆ กับโดเบอร์แมนเป็นสิ่งที่ดี จะทำให้มันได้ใช้พลังงานและพลังสมอง การฝึกให้โดเบอร์แมนสะกดรอยลูกบอล หรือวิ่งไล่ลูกบอลได้รับความนิยมและได้ผลดี เจ้าของบางรายที่มีพื้นที่จำกัดได้จัดหาเครื่องวิ่งไว้ให้โดเบอร์แมนได้วิ่งทุกวัน และพาไปออกกำลังกายในสวนโดยปล่อยให้มันได้มีโอกาสวิ่งในทุ่งโล่งกว้างอย่างเต็มที่

บางรายอาจพามันออกไปวิ่งพร้อมกับการปั่นจักรยาน หรือสเก็ต หากใช้สายรัดตัวให้มัน อาจให้มันลากผู้จูงด้วย แต่โดเบอร์แมนต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และเจ้าของจะต้องเป็นผู้นำฝูงที่ดีในการควบคุมคำสั่ง และมีความสามารถในการควบคุมจักรยานหรือสเก็ตเป็นอย่างดี  

 

Back

Next