ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Hit Counter

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

 

 

 

ความแตกต่างของโดเบอร์แมนสายเลือดยุโรปกับสายอเมริกา

โดเบอร์แมนสายเลือดยุโรปมุ่งเน้นที่ความสามารถในการใช้งาน  

โดเบอร์แมนได้ถูกพัฒนาขึ้นในเยอรมันเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอารักขาบุคคลและครอบครัว งานสุนัขตำรวจและงานกองทัพ ทั่วทั้งทวีปยุโรปยังคงใช้งานโดเบอร์แมนกันอยู่ ดังนั้นการพัฒนาให้โดเบอร์แมนยังคงสายพันธุ์ด้านอารักขาจึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของการผสมพันธุ์ ที่เรียกว่า “ความสามารถในการใช้งาน”  

ในยุโรป การที่จะจดทะเบียนครอกลูกสุนัขได้นั้นอย่างน้อยพ่อหรือแม่สุนัขจะต้องเป็นสุนัขที่ผ่านการคัดพันธุ์เพื่อใช้ทำพันธุ์ ZTP และโดเบอร์แมนที่จะเข้าทดสอบ ZTP จะต้องผ่านการ x-ray ข้อสะโพกว่าไม่เป็นโรคข้อสะโพกอักเสบ นับเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากในยุโรปและในสหรัฐอเมริกาด้วย ถึงแม้ว่า AKC จะไม่อนุญาตให้ชมรมในสังกัดจัดทดสอบสุนัขอารักขา เนื่องจากมีบททดสอบการกัดเข้ามาเกี่ยวข้องในการทดสอบด้วย  

และในยุโรป การประกวดโดเบอร์แมนจะเป็นการปล่อยให้สุนัขยืนหรือเคลื่อนไหวโดยอิสระทำให้มองดูเป็นธรรมชาติ ต่างจากการประกวดในสายอเมริกามักจะหิ้วหัวดันหางเพื่อจัดท่าทางสุนัขให้ดูมีลำคอที่ยาวระหงส์ และมีเส้นหลังที่ตรง แต่ในทางกลับกันสุนัขที่มีลำคอยาวกลับเป็นจุดอ่อนของสุนัขใช้งาน ในการฝึกหรือทดสอบการเข้าจู่โจมนั้น สุนัขจะต้องวิ่งเข้ากัดผู้จู่โจมจากระยะไกลค่อนสนามฟุตบอลทำให้สุนัขวิ่งด้วยความเร็วและแรง ด้วยความเร็วในการปะทะอาจทำให้คอสุนัขหักได้ ดังนั้นโดเบอร์แมนสายอเมริกาจึงไม่สามารถนำมาใช้งานอารักขาได้ดี เพราะการพัฒนาเพื่อการประกวดเป็นหลัก ต่างกับโดเบอร์แมนสายยุโรปที่พัฒนาเพื่อการใช้งานจึงทำให้มีลำคอและร่างกายที่สมส่วนและแข็งแรง ในการประกวดโดเบอร์แมนสายยุโรปก็ไม่นิยมที่จะิ้หิ้ัวหัวดันหางดังเช่นสายอเมริกาทำให้มองดูเป็นธรรมชาติและงามสง่าด้วยตัวของมันเอง

แชมเปี้ยนในสหรัฐอเมริกา โดเบอร์แมนสายเลือด del Citone จากอิตาลี


Kansa's Primus Inter Pares

(พ่อ: Gino Gomez Del Citone x แม่: Kansa's Girls Juswana Havfun)
AKC CHAMPION
The First American Champion Son of Gino Gomez del Citone


Kansa's Out All Nite V. Tri-star

(พ่อ: Gino Gomez Del Citone x แม่: Kansa's A Touch Of Class)
American Champion
The Second American Champion son of Gino Gomez del Citone

ภายใต้ค่านิยมของชาวยุโรปและเยอรมัน โดเบอร์แมนจะต้องสมส่วน บุคคลอื่นไม่สามารถจับต้องสุนัขได้เว้นแต่เจ้าของ ผู้จูง หรือคนในครอบครัวเท่านั้น โดเบอร์แมนจะต้องอยู่ในคำสั่งในทุก ๆ สถานการณ์ และเมื่อเผชิญกับการจู่โจมทำร้าย โดเบอร์แมนจะต้องเข้าต่อสู้ด้วยความดุดันก้าวร้าวทันทีโดยไม่ลังเล และจะต้องหยุดทันที่ที่ได้รับคำสั่ง เมื่ออยู่ในสถานการณ์ปกติ มันจะต้องเป็นสุนัขที่สงบ สุภาพ และอยู่ในคำสั่ง  

เป็นที่ยอมรับว่าโดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่อันตรายต่อบุคคลที่เข้าจู่โจมต่อเจ้าของหรือทรัพย์สิน โดเบอร์แมนสายเลือดยุโรปที่จิตประสาทมั่นคงและได้รับการสอนให้เข้าสังคม Socializes จะไม่ดุร้าย สุนัขที่ดุร้ายโดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่เป็นที่พึงประสงค์สำหรับการฝึกอารักขา หรือไม่มีคุณค่าสำหรับการอารักขา

โดเบอร์แมนที่เหมาะจะทำการฝึกอารักขาจะต้องสงบและเป็นมิตร จนกว่าการจู่โจมจะเกิดขึ้น เมื่อนั้นมันจะส่งเสียงขู่คำรามอย่างดัง และเอาตัวเอาเข้ากั้นระหว่างเจ้าของและคนร้าย ไม่ใช่ดึงหรือวิ่งหนีจากเจ้าของ มันจะเข้าจู่โจมต่อเมื่อถูกโจมตีหรือเมื่อได้รับคำสั่งเท่านั้น นี่คือจุดมุ่งหมายของการรักษาสายพันธุ์และเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาโดเบอร์แมนของยุโรป

โดเบอร์แมนสายอเมริกามุ่งเน้นด้านการเป็นสัตว์เลี้ยงและประกวด  

ความแตกต่างที่สำคัญของโดเบอร์แมนระหว่างสายเลือดยุโรปและอเมริกาคือ แนวคิดของสังคม ในสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายเกี่ยวกับสุนัขกัดคนถือเป็นการขาดความรับผิดชอบของเจ้าของ และถือเป็นสุนัขดุร้าย มีการชี้นำต่อสังคมที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะมีกฎหมายออกมาหลายฉบับเพื่อที่จะลดจำนวนเกี่ยวกับสุนัขกัดคน โดยไม่ได้ดูถึงสาเหตุที่แท้จริงของการกัดของสุนัข เช่น การขาดความรับผิดชอบของคน แต่กลับโทษพันธุ์ของสุนัข ซึ่งกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ผลและไม่สามารถแก้ปัญหาได้

ไม่ว่ากระแสความคิดของสังคมอเมริกันจะเป็นอย่างไร ก็มีผู้พัฒนาโดเบอร์แมนในสหรัฐอเมริกายังคงรักษาสายพันธุ์การใช้งานของโดเบอร์แมนและเข้าร่วมในกีฬาอารักขาซึ่งจัดโดย  United Doberman Club, UDC ภายใต้  American Working Dog Federation

ผู้ผสมพันธุ์โดเบอร์แมนในสหรัฐอเมริกานิยมที่จะผสมพันธุ์โดเบอร์แมนให้เป็นสัตว์เลี้ยงและสำหรับประกวดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงในอเมริกาโดยเน้นจิตประสาททั่วไปและความเป็นมิตรของโดเบอร์แมน

ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการทดสอบความมั่นคงทางจิตประสาทของพ่อและแม่ครอกโดเบอร์แมนในการจดทะเบียนครอกลูกสุนัข การขาดคุณสมบัติในมาตรฐานด้านนี้ ได้นำไปสู่การเกิดนักผสมพันธุ์ที่ขาดความรับผิดชอบที่จดทะเบียนครอกลูกสุนัขที่ไม่มีความเหมาะสม ยังเป็นการกระจายความด้อยและลดระดับของสายเลือดของโดเบอร์แมนด้วยการขายลูกสุนัขไปยังผู้เลี้ยงที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อเงิน เจ้าของโดเบอร์แมนเหล่านี้ละเลยที่จะให้สิ่งที่โดเบอร์แมนต้องการ เช่น การฝึก การแนะนำเข้าสังคม ก่อให้เกิดปัญหา และทำให้โดเบอร์แมนเป็นสุนัขอันตราย

ผู้ผสมพันธุ์กับเจ้าของที่ขาดความรับผิดชอบ เป็นสาเหตุหลักที่ชี้นำสังคมไปในทางที่ผิดต่อโดเบอร์แมน ตลอดจนภาพยนตร์และวิดีโอต่าง ๆ ที่ให้บทร้ายแก่โดเบอร์แมน

นอกเหนือจากมาตรฐานทางด้านจิตประสาทของโดเบอร์แมนแล้ว ผู้ผสมพันธุ์ที่มีคุณภาพในอเมริกายังคงรักษาระดับมาตรฐานของตนเองสำหรับจิตรประสาทของโดเบอร์แมนที่เขาผสมพันธุ์ขึ้น โดยจะขายลูกสุนัขแก่ผู้ที่มีความต้องการเลี้ยงและสามารถอุทิศเวลาในการดูแลเลี้ยงดูลูกโดเบอร์แมนอย่างเหมาะสมเท่านั้น เราเรียกผู้ผสมพันธุ์กลุ่มนี้ว่า Master breeder ซึ่งเป็นผู้ปกป้องพันธุ์โดเบอร์แมน การผสมพันธุ์แต่ละครั้งมีการวางแผนการผสมพันธุ์เป็นอย่างดีเพื่อการพัฒนาโดเบอร์แมนให้ดีขึ้น

นับวันผู้ผสมพันธุ์ที่มีคุณภาพกลุ่มนี้จะเติบใหญ่ขยายแนวคิดในการพัฒนาพันธุ์โดเบอร์แมนในอเมริกา และมักจะนำเข้าโดเบอร์แมนจากยุโรปเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โดเบอร์แมนในอเมริกาให้คงมาตรฐานเดิมแบบยุโรป โดเบอร์แมนจากแหล่งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับโดเบอร์แมนสายเลือดยุโรปแล้วจะมีคุณภาพ มีอายุยืน สุขภาพดี และมีจิตประสาทมั่นคง มีความเป็นมิตรและอ่อนโยน เป็น super model ของโดเบอร์แมนที่มีจิตประสาทอ่อนโยนในมาตรฐานยุโรป

ผู้ผสมพันธุ์คุณภาพเหล่านี้กำลังครอบงำสนามประกวดในอเมริกาโดยไม่ต้องกล่าวถึงความเป็นสุนัขอารักขาของโดเบอร์แมนแต่เป็นเพื่อนคู่ครอบครัว ต่างกับผู้ผสมพันธุ์ที่พัฒนาแต่คุณภาพในการประกวดไม่ได้ใส่ใจต่อสายพันธุ์ของและเป็นต้นเหตุของการลดเกรดโดเบอร์แมน degraded เกิดลักษณะด้อยที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น โดเบอร์แมนสีขาว albino, สีน้ำเงิน blue, สีลูกกวาง fawn, จิตประสาทบกพร่อง เช่น ขลาด กลัว ก้าวร้าว คือผู้ผสมพันธุ์ที่เน้นแต่เรื่องการประกวด ละเลยเรื่องสุขภาพและจิตประสาทของโดเบอร์แมน

 

Back to Articles page