ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 17 พฤศจิกายน 2557 12:41 PM

Hit Counter

 

 

Donmoon Baron Boeing
อายุ 1 ปี
เกิด: 6 พฤศจิกายน 2556
พ่อ Bengal von Hohenzollern
แม่: Hillary Elite House
หมายเลขเพดิกรี: KCTH 020913110228
หมายเลขไมโคชิพ: 965000000326417
ค่าสัมประสิทธิ์ของความมีสายเลือดชิดใน 8 ชั่วอายุ 8.4495% (ต่ำ)


ข้อสะโพก - ปกติ HD - Normal

คลิ๊ก เพื่อดูแกลเลอรี่ส่วนตัวของ Donmoon Baron Ben Hur
คลิ๊ก เพื่อดูแกลเลอรี่ส่วนตัวของ Donmoon Baron Brave Heart 

 แกลเลอรี่ส่วนตัวของพ่อและแม่ คู่ผสมพันธุ์ที่พิสูจน์แล้วว่าให้ลูกที่มีข้อสะโพกปกติ HD - Normal ทุกตัว