ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 17 พฤศจิกายน 2557 08:30 PM

Hit Counter

 

 

Donmoon Ben Hur
อายุ 1 ปี
เกิด: 6 พฤศจิกายน 2556
พ่อ Bengal von Hohenzollern
แม่: Hillary Elite House
หมายเลขเพดิกรี: KCTH 020913110225
หมายเลขไมโคชิพ: 965000000296115
ค่าสัมประสิทธิ์ของความมีสายเลือดชิดใน 8 ชั่วอายุ 8.4495% (ต่ำ)


ข้อสะโพก - ปกติ HD - Normal

 คลิ๊ก เพื่อดูแกลเลอรี่ส่วนตัวของ Donmoon Baron Boeing
คลิ๊ก เพื่อดูแกลเลอรี่ส่วนตัวของ Donmoon Baron Brave Heart

 แกลเลอรี่ส่วนตัวของพ่อและแม่ คู่ผสมพันธุ์ที่พิสูจน์แล้วว่าให้ลูกที่มีข้อสะโพกปกติ HD - Normal ทุกตัว