ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

Hit Counter

 

 

 

Normal ZTP ต่างกับ Starter ZTP

การทดสอบเพื่อใช้ทำพันธุ์ ZTP 
(Zuchttauglichkeitsprufung) หรือ Breed Suitability Test

Zucht = breeding, Tauglichkeits = fitness, Prufung = Trial (การทดสอบความเหมาะสมในการใช้ทำพันธุ์)

วัตถุประสงค์ของการทำ ZTP เพื่อคัดหาโดเบอร์แมนที่มีความเหมาะสมตามมาตรฐานของพันธุ์เพื่อใช้ทำพันธุ์ และขจัดโดเบอร์แมนที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามมาตรฐานของพันธุ์ออกไป  

ZTP ของโดเบอร์แมนมีอยู่ 2 ประเภท คือ

  1. ZTP เริ่มแรก (Starter ZTP) และ

  2. ZTP ปกติ (German ZTP หริอ Normal ZTP)

คุณสมบัติของโดเบอร์แมนที่สามารถทำ Starter ZTP จะต้อง
1. ผ่านข้อสะโพกไม่ต่ำกว่า
HD-B หรือ HD-2
2. สอบผ่าน
BH
3. เกิดจากพ่อและแม่ที่ผ่านข้อสะโพกไม่ต่ำกว่า HD-B หรือ HD-2 แต่ไม่จำเป็นต้องเป็น German HD
4. พ่อหรือแม่ไม่จำเป็นต้องผ่าน ZTP

คุณสมบัติของโดเบอร์แมนที่สามารถทำ Normal ZTP จะต้อง
1. ผ่านข้อสะโพก
ไม่ต่ำกว่า HD-B หรือ HD-2
2. สอบผ่าน
BH
3. เกิดจากทั้งพ่อและแม่ที่ผ่านข้อสะโพกจากเยอรมัน (German HD) ไม่ต่ำกว่า HD-B หรือ HD-2
4. เกิดจากพ่อหรือแม่ตัวใดตัวหนึ่ง หรือทั้งสองที่ผ่าน Normal ZTP

*โดเบอร์แมนที่มาจากเยอรมันจะเป็น Normal ZTP เพราะในเยอรมันไม่อนุญาตให้ Starter ZTP ผสมพันธุ์
**โดเบอร์แมนที่มีเจ้าของจากนอกเยอรมันสามารถทำ
Starter ZTP หรือ Normal ZTP ได้ แต่ถ้าเจ้าของที่เป็นคนเยอรมันห้ามทำ Starter ZTP

ถ้าพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ตัวใดมาจากนอกประเทศเยอรมันที่ได้ ZTP ถ้าอยากรู้ว่าแบบไหนก็ต้องดูลึกลงไปก็จะรู้

Back