ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 23 ธันวาคม 2557 12:23 PM

Hit Counter

 

 

พ่อพันธุ์รับผสม

 

Bengal von Hohenzollern

-มีน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็งไว้บริการสำหรับแม่พันธุ์
-ลดการเครียดของแม่พันธุ์ในการเดินทาง
-อัตราการผสมติดเหมือนการผสมตามธรรมชาติ
-ป้องกันการติดเชื้อระหว่างการผสมพันธุ์
รายละเอียดของพ่อพันธุ์

ข้อแนะนำ
-แม่พันธุ์ควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการผสมพันธุ์ประมาณ 1 เดือน
-ควรติดต่อนัดหมายการผสมพันธุ์ล่วงหน้าแต่เนิ่น เพื่อคำแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อม

 

 

Donmoon Baron Arbutus, ข้อสะโพกปกติ HD-Normal

-มีน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็งไว้บริการสำหรับแม่พันธุ์
-ลดการเครียดของแม่พันธุ์ในการเดินทาง
-อัตราการผสมติดเหมือนการผสมตามธรรมชาติ
-ป้องกันการติดเชื้อระหว่างการผสมพันธุ์
รายละเอียดของพ่อพันธุ์

ข้อแนะนำ
-แม่พันธุ์ควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการผสมพันธุ์ประมาณ 1 เดือน
-ควรติดต่อนัดหมายการผสมพันธุ์ล่วงหน้าแต่เนิ่น เพื่อคำแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อม