ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 10 June 2021 11:43 AM

Hit Counter

 

Our "O" litter whelped May 28, 2021

Sire: Edward Edison von Ashanti Legende, Hip dysplasia HD-A, Elbow ED-A (Sire: Gangster-Dandias dela villa Valiano x Dam: Veronika del Mediano)

Dam: Donmoon Baroness JAMAICA, Hip dysplasia HD-Normal (Sire: Aleksvel TROFIM x Dam: Donmoon Baroness AUBREY)

 

This expected litter are inbreeding of the World Best Producers:

-Urbano del Diamante Nero, Gen. 5-4 (Vice World Winner, Sieger Spanish Club Winner, Europa Trophy Winner,

AIAD Champion 2005/2006, Vice Sieger AIAD),

-Fedor del Nasi, Gen. 4-4 (IDC Sieger, Bratislava, Slovakia Balkan Sieger),

-Baron Nike Renewal, Gen. 6-6 (IDC Sieger, Europa winner).

 

And have their great name ancestors in Dobermann as follows:

-Gino Gomez del Citone (World champion, IDC Seiger),

-Pako Daker (IDC champion class winner, International champion),

-Teraline Midgard (European Winner, IDC vice-Jugendsieger,

Vice-World Junior Winner, AIAD Champion, Internal champion),

-Pimm's Number One iz Dorma Domine (International champions, Grand Champion of Russia),

-Pathos della Querce Nero (AIAD Sieger, IDC Sieger, IDC Jugendsieger, Italian Champion),

-Dante della Querce Nero (Italian Champion),

-Gangster-Dandias dela villa Valiano French Champion, Luxembourg Champion),

-Teraline Aurora (AIAD Siegerin, International Champion, Champion of Russian)

-Armani von Hohenzollern (World Siegerin, International Champion, Austrian Champion, DV Champion, Deutscher Champion VDH), you name it.

 

Serious enquiry contact us at: Donmoon Dobermann Kennel
www.donmoonfarm.com
Facebook : https://www.facebook.com/donmoon.dobermanns
Tel./ WhatsApp./ Viber/ Telegram : +66871894338
Line ID.: @ohi0734q

 

พ่อ: Edward Edison von Ashanti Legende, Hip dysplasia HD-A, Elbow ED-A (พ่อ: Gangster-Dandias dela villa Valiano x แม่: Veronika del Mediano)

แม่: Donmoon Baroness JAMAICA, Hip dysplasia HD-Normal (พ่อ: Aleksvel TROFIM x แม่: Donmoon Baroness AUBREY)

ครอกลูกโดเบอร์แมนมีสายเลือดชิดของพ่อพันธุ์ที่ให้ลูกดีที่สุดของโลก ดังนี้

-Urbano del Diamante Nero ช่วง 5-4 (Vice World Winner, Sieger Spanish Club Winner, Europa Trophy Winner,

AIAD Champion 2005/2006, Vice Sieger AIAD),

-Fedor del Nasi ช่วง 4-4 (IDC Sieger, Bratislava, Slovakia Balkan Sieger),

-Baron Nike Renewal ช่วง 6-6 (IDC Sieger, Europa winner),

 

และยังมีบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีต ดังนี้:

-Gino Gomez del Citone (World champion, IDC Seiger),

-Pako Daker (IDC champion class winner, International champion),

-Teraline Midgard (European Winner, IDC vice-Jugendsieger, Vice-World Junior Winner, AIAD Champion, Internal champion),

-Pimm's Number One iz Dorma Domine (International champions, Grand Champion of Russia),

-Pathos della Querce Nero (AIAD Sieger, IDC Sieger, IDC Jugendsieger, Italian Champion),

-Dante della Querce Nero (Italian Champion),

-Gangster-Dandias dela villa Valiano French Champion, Luxembourg Champion).

-Teraline Aurora (AIAD Siegerin, International Champion, Champion of Russian)

-Armani von Hohenzollern (World Siegerin, International Champion, Austrian Champion, DV Champion, Deutscher Champion VDH)

 

สนใจติดต่อเราได้ที่:
Donmoon Dobermann Kennel
www.donmoonfarm.com
Facebook : https://www.facebook.com/donmoon.dobermanns
Tel./ WhatsApp/ Viber/ Telegram : +66871894338
Line ID.: @ohi0734q

 

1 week old