ติดต่อเรา
156 หมู่ 3 ตำบลดอนมูล
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
มือถือ 08-7189-4338
Email: info@donmoonfarm.com

Last updated: 21 June 2014 09:23 AM

Hit Counter

 

 

Happy Birthday i year old our A-Litter November 12, 2013


 แฟ้มภาพส่วนตัวของลูกโดเบอร์แมนครอก A
(พ่อ: Bengal von Hohenzollern x แม่: Hillary Elite House)